TTIP – mer än bara handel


Av: Erik Brattberg

2014-04-15 | I ett års tid har nu förhandlingarna mellan EU och USA om det ”transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet”, kallat TTIP, pågått. Även om flera viktiga framsteg har gjorts återstår fortfarande en rad kniviga frågor. Det ursprungliga målet att ingå ett slutligt avtal under 2015 kommer troligen inte att nås. Det kan mycket väl dröja till 2017 innan ett avtal är klart, om ens då.


Geopolitik i centrum på ISA-konferens


Av: Stefan Borg

2014-04-14 | Vid årets upplaga av International Studies Association-konferensen diskuterades allt från handelspolitik och FN:s barnkonvention till FN:s roll vid ett eventuellt zombie-anfall. Man ställde sig också frågan vad ämnet Internationella relationer egentligen är och bör vara.


Vilket EU vill vi ha?


Av: Nils Karlson

2014-04-09 | Vilket EU vill vi ha? Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparlamentet. Men också i den offentliga diskussionen de år som följer. EU är idag nämligen lika mycket inrikes-, som utrikespolitik.


EU profilfråga för brittiska partier


Av: Lena Karlsson

2014-04-09 | När Nigel Farage och Nick Clegg grälade om det brittiska EU-medlemskapet i en andra TV-sänd debatt försökte den brittiska premiärministern David Cameron, trots att han inte deltog, kamma hem poängen genom att beskriva sig själv som den som hade en förnuftig syn på EU.


Tidigare inlägg
  • Bli medlem
  • Internationella Studier
  • Världspolitikens dagsfrågor
  • Länder i fickformat