”Modern häxprocess del i Putins nya civilisatoriska uppdrag”


Av: Erik Larusson

2014-04-22 | – Processen mot Pussy Riot är ett bra exempel på hur ledningen i dagens Ryssland för landet tillbaka till medeltiden, uppgav den rysk-amerikanska författaren och aktivisten Masha Gessen när Pussy Riots aktion och dess effekter på det ryska samhället diskuterades vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet.


Kampen mot barnsoldater kräver ny säkerhetsdoktrin


Av: Disa Kammars Larsson

2014-04-16 | Barn har allt mer blivit en del av lågintensiva konflikter och barnsoldater är inget undantag. Rekrytering av barnsoldater utgör ett vapensystem som opererar utanför det internationella systemet av folkrätt. Säkerhet i vår tid kräver nytänk och modiga politiker som vågar satsa på det förebyggande arbetet, menar pensionerade general Roméo Dallaire, som var överstebefälhavare för FN:s styrkor under folkmordet i Rwanda.


Rysk krishantering


Av: Anton Wilén

2014-04-16 | Medborgarengagemang via sociala medier ses ofta som ett hot snarare än en tillgång, sade Greg Simons på ett seminarium på UI där Rysslands krishanteringsförmåga diskuterades – från naturkatastrofer till den våldsamma konflikten i norra Kaukasus.


TTIP – mer än bara handel


Av: Erik Brattberg

2014-04-15 | I ett års tid har nu förhandlingarna mellan EU och USA om det ”transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet”, kallat TTIP, pågått. Även om flera viktiga framsteg har gjorts återstår fortfarande en rad kniviga frågor. Det ursprungliga målet att ingå ett slutligt avtal under 2015 kommer troligen inte att nås. Det kan mycket väl dröja till 2017 innan ett avtal är klart, om ens då.


Tidigare inlägg
  • Bli medlem
  • Internationella Studier
  • Världspolitikens dagsfrågor
  • Länder i fickformat