Finns det hopp för EU?

75 kr (55 kr som PDF)


Du kan välja att köpa den här produkten som en PDF. Du kommer då att få en länk för att ladda ned den, när köpet är avslutat.

Världspolitikens Dagsfrågor nr 11-12 2016
Författare: Stefan Borg, Niklas Bremberg, Björn Fägersten, Anna Michalski, Ylva Nilsson, Ylva Pettersson, Mark Rhinard och Göran von Sydow


”Om man väger samman följderna av brexit, flyktingsituationen och eurokrisen – för att bara nämna de mest iögonfallande – kan EU sägas stå inför en existentiell kris.”


Förändringens vind blåser över Europa. För första gången planerar ett medlemsland, Storbritannien, att lämna EU-samarbetet. Det blir en svår prövning för EU att hantera och det i ett läge då problemen redan hopar sig. 

Det handlar bland annat om hur unionen ska hantera både gamla och nya säkerhetshot – inte minst från Ryssland – och det i en situation då USA, efter valet av Donald Trump som ny president, lär bli en mer opålitlig bundsförvant. EU-ländernas försök att dela på ansvaret för de hundratusentals flyktingar som sökt sig till Europa har inte fallit väl ut och ännu har EU inte kunnat enas om en lösning. 

Samtidigt har de nedskärningar som har gjorts i eurokrisens spår skapat en jordmån för populistiska partier. Deras framväxt har gjort det allt krångligare för EU-länderna att få till stabila regeringar, vilket i förlängningen gör det svårare för EU att fatta beslut.

 

Publiceringsdatum: 2016-12-02


Tips till lärare:

Instuderingsfrågor till Finns det hopp för EU? Världspolitikens Dagsfrågor nr 11-12 2016


Är ni flera?
För studiecirklar och klassuppsättningar ger vi rabatt. Vid köp av minst 10 ex av samma skrift erbjuder vi 40% rabatt. Skicka din beställning till: info@ui.se Ange vald skrift, antal och kontaktuppgifter.

st