Internationella Studier
nr 4 2009


INNEHÅLL

 

Kommentarer
Å Björklund, Guatemalas regnsskog i händerna på kriminella
J Stilhoff Sörensen, Bosnien-Hercegovina i konstitutionell kris
I Oldberg, Medvedev och den nya europeiska säkerheten adobe_ui
H Ahlborg, Jämställdhet ger bättre klimat
O Jönsson, Bloggarna – vägen till demokrati
G Ramsay, Med bloggen som vapen – närstudie av två egyptiska fall
I Ahmedi, Iran och kärnvapen – tre scenarier

 

Tema: Nationalism och identitet
P Hall, Den leende nationen
I Karlsson, Skräcken för Eurabien – om islam och europeisk identitet
A Bohman, Striden om minnet – fransk postkolonial debatt
S Amirell, Befrielsenationalism i Syd- och Sydöstasien adobe_ui

 

Debatt
A Khoshnood, Den iranska eliten vill inte ha demokrati
P Jönsson, Iran mer än bara diktatur
P Khazai, ”Allt är tomma anklagelser”
S Hjertén, En manipulativ historia