”Stödet för Putin inte varaktigt”


Av: Johan Engvall

2015-01-28 | Kriget i Ukraina kan urholka stödet för Putin på sikt och hans försök till imperiebygge är ett dödfött företag. Den bedömningen gjorde den välkända Rysslandsexperten Lilija Sjevtsova inför en fullsatt Sverigesal på UI den 22 januari. Sjevtsova förklarade hur Rysslands alltmer aggressiva utrikespolitiska beteende är nära kopplat till inhemska realititeter och Rysslands syn på sig och omvärlden.


Mörker över Ryssland


Av: Lena Höglund

2014-11-25 | Det var en mörk bild som tonade fram när läget i Ryssland dryftades vid ett heldagsseminarium på Utrikespolitiska institutet i mitten av november. – Vi har nått en bottennotering när det gäller framtidsförhoppningar, sade professor Kristian Gerner från Lunds universitet.


Ukrainas val och Rysslands kval


Av: Erica Lundholm

2014-10-16 | Kommer vapenvilan i Ukraina att hålla? Det var frågan som skulle besvaras när Andrew Wilson från European Council on Foreign Relations (ECFR) besökte UI för att prata om konflikten mellan Ryssland och Ukraina. På seminariet diskuterades utsikterna för en fortsatt vapenvila mellan staterna, vilka hinder som kan stå i vägen och hur det ukrainska valet den 26 oktober kan påverka situationen


Ingen ljusning i Minsk


2014-08-28 | Tisdagens möte mellan Rysslands president Putin och Ukrainas president Porosjenko i Minsk resulterade i att parterna återupplivade en kontaktgrupp och beslöt hålla ministermöten med EU:s medverkan om handel och gasleveranser. Men i frågan om konflikten i Östra Ukraina nåddes inga framsteg.


Kalla vindar över Arktis


Av: Erik Larusson

2014-06-04 | Krisen i Ukraina kan få konsekvenser för den känsliga miljön i Arktis. Här skriver UI:s Erik Larusson om hur sanktionerna i kölvattnet av krisen påverkar samarbetet kring Arktis.


Snabbt ekonomiskt stöd oumbärligt för Ukraina


Av: Anton Wilén

2014-04-02 | – Rysslands möjlighet att underminera Ukraina politiskt och ekonomiskt är fortfarande en av de största utmaningarna för landet, menade Igor Torbakov vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet. Han anser att Ukrainas ekonomiska utgångsläge är den viktigaste faktorn för den kommande händelseutvecklingen. Ukraina har under den senaste tiden dominerat rubrikerna efter revolutionen i februari och Rysslands annektering av Krimhalvön. Vad är de största inrikespolitiska utmaningarna för Ukraina just nu, och hur påverkar annekteringen av Krim resten av Ukraina


Tysklands historiska ansvar att stoppa Putin


Av: Erik Larusson

2014-03-31 | En strategisk omorientering av relationerna mellan Ryssland och den transatlantiska gemenskapen står för dörren. I takt med att retoriken hårdnar måste Tyskland ta sitt historiska ansvar och leda vägen mot en lösning på konflikten mellan öst och väst efter Ukraina. Så argumenterade Kristian Gerner, professor och expert på Öst- och Centraleuropa, när det kritiska läget i vårt östra grannskap diskuterades på UI den 21 mars.


Moskva handlar helt enligt plan i Ukraina


Av: Per Jönsson och Karin Ekström

2014-03-19 | Man kan konstatera att Rysslands Putin står vid sitt ord. Dagens kris i Ukraina utspelar sig precis så som Rysslands nationella säkerhetsstrategi varnade för redan 2009. Så här skrev Per Jönsson och Karin Ekström i Internationella Studier, nr 1 2013 - Tema: Krigsrisk.


Bakbunden Obama besöker Europa


Av: Martina Johannesson

2014-03-13 | President Barack Obama vill åstadkomma mycket under sitt inplanerade besök i Europa. Allt från att reparera USA:s skadade relationer med EU-länderna efter avlyssningsskandalen till att ge en extra skjuts åt förhandlingarna om det transatlantiska handelsavtalet som är på väg in i ett intensivt skede. Men det mesta lär överskuggas av Ukrainakrisen.


Putin riskerar fortfarande att bita sig själv i svansen


Av: Lena Jonson

2014-03-04 | Putin har hållit presskonferens. Lugnande besked har givits att Ryssland för tillfället inte planerar att invadera Ukraina med militära medel och att Ryssland inte kommer att ta upp frågan om Krims eventuella anslutning till Ryssland.


Putins unionsbygge beroende av Ukraina


Av: Erik Larusson

2014-02-07 | Putins imperieambitioner stympas utan Ukraina. Utan den forna sovjetiska ”kronjuvelen” blir planerna på att återupprätta ett ryskdominerat storvälde genom den Euroasiatiska unionen meningslösa. Trots detta ter sig en rysk militär intervenering för att förhindra en ukrainsk omorientering mot väst osannolik, samtidigt som risken för en intern våldsam lösning kvarstår.


Ukrainas vacklan mellan öst och väst


Av: Ingmar Oldberg

2013-11-26 | Det östliga partnerskapets öde står på spel vid det toppmöte som inleds på torsdag i Vilnius. Det föreföll deltagarna vara överens om vid det seminarium som UI arrangerat med anledning av sammankomsten mellan EU och de sex partnerskapsländerna. Seminariet kom att fokusera på Ukraina som är det viktigaste av partnerskapsländerna, och grannen Ryssland, som har skapat ett alternativ till partnerskapet i form av en tullunion som grund för en framtida eurasiatisk union.


Östra partnerskapets öde avgörs nu


Av: Jakub Swiecicki

2013-11-08 | Östra partnerskapet upplever för närvarande något av en återuppståndelse. Anledningen är Ukrainas vägval till framtida utveckling skriver UI:s Jakub Swiecicki.


Ukraina fälls av Europadomstolen – men Tymosjenko spås bli kvar i fängelse


Av: Ylva Lindahl

2013-05-02 | Ukraina fälls av Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Orsaken är häktningen av den förra premiärministern Julia Tymosjenko. Hennes dotter kallar domen i Strasbourg för ”en första seger, ett första steg mot politisk rehabilitering”. Men domen lär inte innebära att oppositionsledaren släpps fri.


Om UI-bloggen

Arkiv