Mellan Danmark och Ungern


Av: Kjell Goldmann

2013-04-11 | OECD har nyligen lagt ut nya data på nätet om hur nöjda människor är med livet i 35 länder. Danskarna står i särklass med medelvärdet 7,8 på en tiogradig skala. Sedan följer norrmän, schweizare och holländare. Svenskarna finns på tionde plats (7,3), strax efter israeler och finländare men alldeles före nyzeeländare och amerikaner. I skalans andra ända hittar vi ryssar, portugiser och allra sist ungrare (4,9).


Om UI-bloggen

Arkiv