1938-2013: 75 år med fokus på forskning och information


Av: Anna Jardfelt

2013-12-19 | När Utrikespolitiska institutet (UI) etablerades i Stockholm 1938 väckte verksamheten uppmärksamhet. I pressklipp från tiden efter kriget pekar bland annat Svenska Dagbladet på att UI på ett berömvärt sätt fyller sin uppgift att ge bakgrund till det världspolitiska skeendet, ”vars stora linjer allmänheten oftast har svårt att följa enbart genom dagspressens myller av telegram”.


På Östfronten inte så mycket nytt


Av: Björn Jerdén

2013-10-07 | Är ett maktskifte på gång i det ekonomiskt dynamiska Östasien? Med en kinesisk ekonomi som rullar på med i stort sett oförändrad hastighet, ett Japan på långvarig dekis och ett krisande USA är det kanske lätt att tro det. Två dagars workshop med ett tjugotal experter på regionen i samband med UI:s 75-årskonferens borde dock mana till tvivel.


Europeiskt samarbete i förändring


Av: Jakub Swiecicki

2013-09-30 | Europa (EU) – det finns en olycklig sammanblandning här – behandlades på ett seminarium i samband med UI:s 75-årsjubileum. EGS-projektet, som UI drivit under året och som syftar till att säkra europeiskt inflytande i en föränderlig värld, var ständigt närvarande. Den bästa sammanfattningen av workshopen gavs dock av en lyssnande amerikan: ”Det är underligt att sitta här och lyssna på en grupp européer som diskuterar meningen med Europa.”


Den nya auktoritära kapitalismen


Av: Gustav Sundqvist

2013-09-24 | På senare år har en ny form av auktoritär kapitalism vuxit sig allt starkare på flera håll i världen. Trots att ”nyliberalismen” är utskälld av de flesta politiska rörelser framställs avregleringar och nedskärningar ofta som ofrånkomliga lösningar på finansiella kriser. Samtidigt tar allt fler företag ett större socialt ansvar för att förbättra sina varumärken och säkerställa den framtida tillväxten. Denna trend understryker dock att förändringar i dagens värld endast tycks kunna äga rum inom det kapitalistiska systemets ramar.


”Oväsentligt om USA är nummer ett eller två”


Av: Martina Johannesson

2013-09-12 | Varför ska vi bry oss om att USA är på väg att bli tvåa istället för etta bland världens makter? Enligt Regina Karp, forskare vid Old Dominion University i USA, är det inte särskilt viktigt. Det är istället hur USA ska hantera en sådan maktförskjutning som bör stå i centrum för diskussionerna, menade hon vid ett forskningsseminarium under UI:s 75-årsfirande.


Nya aktörer i globalt maktspel


Av: Gustav Sundqvist

2013-09-11 | I skuggan av globaliseringen ställs nationalstaterna inför problem som de inte alltid kan lösa på egen hand. Internationella institutioner, företag och intresseorganisationer kan ibland hantera den nya tidens utmaningar på ett bättre sätt än stater. Mer socialt ansvarstagande, trovärdighet och lokalt engagemang skulle dock skapa förutsättningar för att icke-statliga organisationer ska kunna spela en viktigare roll i framtidens samhällsbygge


Globala maktskiften - så påverkas Sverige


Av: Lena Karlsson

2013-09-09 | Runt om i världen håller medielandskapen på att ritas om, så även i Sverige. Många tidningar med stolta anor har gått i graven, mycket på grund av konkurrens från nya medier. Men utvecklingen är inte enbart av ondo, för samtidigt som den mer kvalificerade journalistiken riskerar att hamna på undantag har vanliga människor en större möjlighet att göra sina röster hörda


Globala maktförändringar – fråga som delar forskarvärlden


Av: Martina Johannesson

2013-09-03 | Hur ser maktförhållandena ut i dagens värld? Medan professor Christopher Layne såg USA:s minskande makt och Kinas framväxt som viktigast lyfte professor Ian Manners fram betydelsen av enskilda aktörer som Edward Snowden och Julian Assange. Att det finns många olika åsikter framkom tydligt när framstående experter nyligen möttes på UI.


Rysslands själ i gungning


Av: Lena Höglund

2013-09-02 | Ryssland befinner sig i ett paradigmskifte och interna faktorer kommer att ha större betydelse för den ryska utrikespolitikens utveckling än vad som sker i omvärlden. Dessa tankar fördes fram vid ett forskarseminarium vid Utrikespolitiska institutets 75-årsjubileum i slutet av augusti.


Inte ens diktaturer är totalitära


Av: Per Jönsson

2013-08-29 | Stalins Sovjetunionen var inte enbart totalitärt. Det hävdade statsvetarprofessorn Ted Hopf vid ett seminarium om kalla kriget när Utrikespolitiska institutet inledde sitt 75-årsjubileum den 28 augusti. Historieprofessorn Kristian Gerner menade att Hopfs forskning har begravt hela föreställningen om totalitära statskick.


Globalt maktskifte – inte bara en fråga om USA och Kina


Av: Johan Eriksson

2013-08-26 | Är ett globalt maktskifte på gång från Väst till Öst? Ett vanligt påstående är att USA och EU tappar mark och att Kina växer fram som ett nytt maktcentrum, kanske till och med på väg att ta över USA:s roll som ledande aktör i en globaliserad värld. En av de mest framstående forskarna bakom denna analys är den amerikanske professorn Christopher Layne, som hävdar att USA:s globala dominans, Pax Americana, nu definitivt är över.


När UI blev ett monster


Av: Kjell Goldmann

2013-02-20 | När nu UI fyller 75 vill jag påminna om något som inträffade när institutet var 27 år. Sommaren 1965 fördes en debatt om Vietnamkriget som blev en upptakt till de heta åren kring 1968. Denna tids debatter formade sig kring syndabockar, skriver Lundahistorikern Jens Ljunggren i sin bok om 68-rörelsen. UI-medarbetaren Åke Sparring blev Vietnamdebattens ”monster som de andra kunde kasta sig över”.


Om UI-bloggen

Arkiv