Perspektiv på svensk Nato-debatt


Av: Björn Fägersten

2015-10-09 | Kommer Sverige att tvingas in i USA:s eller Turkiets krig vid ett svenskt Natointräde? Eller behåller vi till fullo vår självständighet tack vare vetorätten? De ofta motstridiga positionerna i den svenska Natodebatten förenas av att de har mycket svag förankring i såväl forskning som diskussioner utanför Sverige. När debatten nu intensifieras här hemma finns all anledning att vidga perspektiven.


Nato sätter Östersjö-säkerheten högt på agendan


Av: Anna Wieslander

2015-09-30 | För ett år sedan, på Natos toppmöte i Wales, blev Sverige del av en liten krets länder med guldkort som berättigar till fördjupat samarbete med försvarsalliansen. Guldkortet var tänkt att hålla samverkansförmågan uppe i väntan på en ny stor internationell insats, men har snarare banat väg för en ny och fördjupad form av säkerhetssamarbete i Östersjöområdet.


Vapenexport, etik och demokrati


Av: Kjell Goldmann

2015-06-10 | Nu är det bara några veckor kvar tills den parlamentariska Krigsmaterielexportkommittén (KEX) väntas redovisa sitt förslag till skärpning av exportkontrollen (Dir. 2012:50). Säkert får vi en ny omgång i debatten om vapenexport, och därmed om grunderna för internationell politik. Som förberedelse finns det anledning påminna sig huvudproblemen.


”Hit, men inte längre”


Av: Per Jönsson

2015-06-09 | Utrikesminister Margot Wallström ansträngde sig flera gånger att låta tuffare än någonsin förut när hon måndagen den 8 juni höll sitt första linjetal i globala frågor på Utrikespolitiska institutet.


Fortsatt kollisionskurs mellan Vita huset och Pentagon?


Av: Mikael Blomdahl

2015-02-26 | Ashton Carter utsågs till ny försvarsminister i USA vid en kritisk tidpunkt. Stora utmaningar blir att formulera en effektiv strategi gentemot Islamiska staten (IS), att möta ett revanschistiskt Ryssland och att ha en större närvaro i Afghanistan än planerat. Och även att hantera Obamas innersta krets.


Ryska hot och svenska bilder


Av: Per Jönsson

2014-11-07 | Överbefälhavare Sverker Göranson framhöll vid en debatt på UI att Putins Ryssland agerar militärt precis som man sagt i sina försvarspolitiska programförklaringar. Sveriges säkerhetspolitiska ”normalläge” eller ”normalbild” är att oroa sig för Rysslands militära förehavanden utan att för den skull vara direkt utsatt för ryska hot mot Sverige.


Stärkt beredskap i fokus vid partidebatt på UI


Av: Lena Höglund

2014-09-08 | Samtidigt som Nato höll toppmöte om hoten från Ukrainakonflikten och Islamiska staten samlades de svenska partiernas företrädare på UI för att tala om Sveriges framtida utrikes- och försvarspolitik. En internationell insats i Irak/Syrien och återinförd värnplikt var två av de ämnen som diskuterades.


Krigets marknad


Av: Erick Modén

2013-04-03 | Marknaden för privata säkerhetsföretag har nästan tiofaldigats sedan millennieskiftet. Ett viktigt skäl till det är att legosoldater är betydligt billigare i drift än nationella militärer. Ett annat är att de inte räknas in i statistiken över dödsoffer. Ett populärt område för rekrytering är Latinamerika. En inhyrd soldat från Chile kostar 3000 dollar i månaden – en anställd amerikan runt en miljon dollar om året.


Råd på vägen i Obamas smak


Av: Per Jönsson

2013-02-21 | USA:s samlade spionorganisationer skissar i en ny rapport en mängd möjliga alternativ för vart världen är på väg. Men rapporten, som just presenterats på UI, ger inte presidenten entydiga råd eller rekommendationer om vilken väg USA bör välja. Och det passar uppenbarligen Barack Obama perfekt.


När allt handlade om trovärdighet


Av: Kjell Goldmann

2013-02-05 | Debatten efter ÖB:s uttalande om att Sverige bara kan försvara sig en vecka på egen hand har bekräftat att medlemskap i Nato numera är en tämligen normal politisk fråga. Argument framförs för skilda ståndpunkter. Ingen debattör karakteriseras som ansvarslös eller illvillig.


ÖB ritar och rätar ut frågetecken


Av: Lisen Bergquist

2013-01-11 | Svensk försvars- och säkerhetspolitik diskuteras kanske som mest intensivt just nu, i början av januari, inför och under Folk och försvars rikskonferens i Sälen. UI tjuvstartade genom att redan före nyår bjuda in Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson.


Om UI-bloggen

Arkiv