Israel & Palestina: det drar ihop sig i förhandlingarna


Av: Anna Jardfelt

2014-03-15 | Den 29 april är det nio månader sedan som Israel och Palestina, under ledning av den amerikanska utrikesministern John Kerry, återupptog de fredsförhandlingar som sedan år tillbaka legat på is. Flera omständigheter talar för att parterna denna gång skall kunna nå en lösning.


Den motvillige medlaren Kina


Av: Erik Persson

2013-08-07 | Kinas tilltagande råvaruberoende gör att landet får allt svårare att hålla sig till sin utrikespolitiska princip om att inte blanda sig i staters interna angelägenheter, något som nu blir tydligt i konflikten mellan Sudan och Sydsudan.


Sverige i konflikt med Europas sista diktatur


Av: Jakub Swiecicki

2012-08-13 | De diplomatiska stridigheterna mellan Sverige och Vitryssland ser ut att fortsätta. Men ambassadör Stefan Erikssons agerande och händelseutvecklingen därefter är ingen isolerad företeelse.


Om UI-bloggen

Arkiv