Taiwans val i skuggan av Kina


Av: Martina Johannesson

2015-12-22 | Mycket pekar mot en seger för oppositionspartiet DPP och dess ledare Tsai Ing-wen när Taiwan går till val i januari. Missnöjet har ökat bland många taiwaneser med regeringspartiet Kuomintangs styre och president Ma Ying-jeou anklagas för att ha sålt ut Taiwan till Kina. Men ett maktskifte kan innebära att relationerna mellan Taipei och Peking åter kyls ned, vilket kan spä på spänningarna i regionen.


Oppositionen går mot seger i Burmas historiska val


Av: Sarah Schulman

2015-11-11 | Trots en del oegentligheter genomfördes valet i Burma (Myanmar) lugnt och var jämförelsevis fritt och rättvist, enligt internationella observatörer. Oppositionspartiet NLD och dess ledare Aung San Suu Kyi verkar ha vunnit en jordskredsseger medan regerande USDP och president Thein Sein lidit stora förluster.


Japan-Kina-relationer 70 år efter andra världskrigets slut


Av: Karl Gustafsson

2015-10-07 | Japan har flera gånger bett om ursäkt för de övergrepp och massakrer på civila som ägde rum under kriget mot Kina, som tog slut 1945. Men minnena lever kvar och präglar än idag den frostiga relationen mellan länderna. Tvisten om Senkaku/Diaoyu-öarna, som eskalerat under senare år, har underblåst spänningarna.


Unikt perspektiv på Japan-Nordkorea


Av: Erik Isaksson

2015-09-10 | En omtolkning av den så kallade fredsklausulen i den japanska författningen behövs för att hantera den hotfulla situationen på Koreahalvön. Det framhöll den japanske tidigare toppdiplomaten Hitoshi Tanaka vid ett seminarium på UI i början av september.


Identitetskris i Östasien


Av: Mattias Hult

2015-05-18 | Ett lands identitet skapas ofta i relation till närliggande nationers identiteter. Japansk identitet byggs i huvudsak genom landets historia och minnen. Kina skapar sin självbild genom rikedom, makt och prestige. För USA är frihet, demokrati och marknadsekonomi grundläggande inslag i identitetsskapandet.


Hinder på vägen mot fred och demokrati i Burma


Av: Pia Daleke

2015-02-12 | Det var en ganska dyster bild av händelseutvecklingen i Burma som framträdde när experter på landet träffades på Utrikespolitiska institutet (UI) nyligen. Det är osäkert om det planerade valet kommer att hållas i år, och fredsprocessen mellan regeringen och de etniska gerillagrupperna har i princip avstannat – åtminstone för tillfället.


Demokratisering på dekis i Burma


Av: Joakim Kreutz

2015-02-06 | Den 12 februari är det 68 år sedan ledare från olika etniska grupper i dåvarande brittiska Burma ingick en kompromiss om maktfördelning som gjorde landets självständighet möjlig. Efter 50 år av militärstyre behöver landet en nystart, och det var tänkt att en nationell vapenvila skulle inledas den 12 februari i år för att avsluta landets inbördeskrig. Så kommer inte ske och Burma står nu inför ett år som kommer bli avgörande för huruvida landet ska lyckas bli en demokrati.


MR-kamp belönas med alternativa nobelpriset


Av: Pia Daleke

2014-12-02 | I en värld där handlingsutrymmet för människorättsaktivister krymper har juristerna Asma Jahangir, Pakistan, och Basil Fernando, Sri Lanka, framgångsrikt arbetat för att stärka rättssäkerheten och situationen för de mänskliga rättigheterna, ibland med risk för sina egna liv. Vid ett UI-seminarium nyligen berättade de om sin syn på tillståndet för de mänskliga rättigheterna (MR) i världen idag.


Historiskt maktskifte i Indonesien


Av: Pia Daleke

2014-10-20 | Idag, den 20 oktober, tillträder den f d möbelhandlaren Joko Widodo det mäktiga presidentämbetet i Indonesien. Hans installation utgör en vändpunkt, där landets ledartradition av ”starka män” med militär bakgrund från samhällets elit bryts. Men risken är stor att den folkkäre Widodo kommer att styras från baksätet av stenrika oligarker.


Samarbete och rivalitet i Asien


Av: Pia Daleke

2014-05-22 | Ett globalt maktskifte håller på att ske, från Väst till Öst. Samtidigt pågår två starka rörelser i Asien. En är den växande rivalitet vi bland annat kan se uttryck för i Sydkinesiska sjön, där kinesiska och vietnamesiska fartyg nyligen drabbat samman. Den andra är en snabb integration och ett ökat ömsesidigt beroende mellan Asiens länder.


Bild av aggressivt Kina kan ge bakslag


Av: Linnéa Jantvik

2014-04-01 | Nationalistiska tongångar i Kina och dispyter med bland annat Japan om omstridda ögruppen Senkaku/Diaoyu har fått många att varna för ett alltmer påstridigt och hotfullt Kina. Men en alltför ensidig bild av Kina som framväxande aggressiv stormakt riskerar att isolera landet och kan få negativa konsekvenser. Det underströk Shogo Suzuki, lektor i kinesisk politik vid University of Manchester, vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet i mitten av mars.


Kina vid ett vägskäl


Av: Gustav Sundqvist

2013-11-26 | Utvecklingen i Kina diskuterades flitigt under UI:s fortbildningsdag om Asiens roll i det globala maktskiftet. Flera talare menade att Kinas ekonomiska reformer ställer landet inför nya svåra utmaningar. De senaste årens snabba förändringar har fått stora konsekvenser, både för omvärlden och för kineserna själva.


Långsam återhämtning i världsekonomin


Av: Pia Daleke

2013-11-18 | Tillståndet för den globala ekonomin kan beskrivas som en långsam återhämtning efter krisen, men det sker med hjälp av stimulansåtgärder. Asiens betydelse i världsekonomin ökar markant, men skillnaderna mellan öst och väst är fortfarande stora när det gäller välstånd, räknat i BNP/invånare.


På Östfronten inte så mycket nytt


Av: Björn Jerdén

2013-10-07 | Är ett maktskifte på gång i det ekonomiskt dynamiska Östasien? Med en kinesisk ekonomi som rullar på med i stort sett oförändrad hastighet, ett Japan på långvarig dekis och ett krisande USA är det kanske lätt att tro det. Två dagars workshop med ett tjugotal experter på regionen i samband med UI:s 75-årskonferens borde dock mana till tvivel.


"Europa inte längre en mentor för Asien"


Av: Ylva Lindahl

2013-05-29 | Det innevarande århundradet kommer till stor del att handla om Asien. Europa måste bli mer ”Asienlitterat” och behandla de framväxande stormakterna som jämlika partner – annars går chansen att ha fördelar av de ekonomiska framgångarna i Asien européerna förbi.


Nytt hopp för Asiens sjuke man


Av: Bertil Lintner

2013-02-28 | Filippinerna sågs länge som Sydöstasiens ”sjuke man”. I en region där länder som Malaysia och Thailand och även Indonesien och Vietnam expanderade snabbt, för att inte tala om superrika Singapore och Brunei, tycktes utvecklingen i Filippinerna inte bara stå stilla utan även gå från kris till kris.


Obama bör bli tungan på vågen


Av: Per Jönsson

2012-06-12 | USA kan med fördel ta efter Storbritanniens strategi under 1800-talet: att agera medlare och konflikthanterare i Europas och Asiens krig och kriser. Rollen som ensam amerikansk cowboy måste däremot läggas på hyllan.


Yttre faktorer inte orsak till Afrikas bristande utveckling


Av: Nathalie Besèr

2012-06-11 | Anledningen till att den afrikanska kontinenten inte haft samma ekonomiska utveckling som Asien, är att samhällsstrukturerna ser olika ut. Grunden för en hållbar och stark ekonomisk tillväxt finns i en livskraftig jordbrukssektor. Det menar Roel van der Veen, diplomat och professor i internationella relationer, som nyligen besökte UI.


Om UI-bloggen

Arkiv