Mellan Danmark och Ungern


Av: Kjell Goldmann

2013-04-11 | OECD har nyligen lagt ut nya data på nätet om hur nöjda människor är med livet i 35 länder. Danskarna står i särklass med medelvärdet 7,8 på en tiogradig skala. Sedan följer norrmän, schweizare och holländare. Svenskarna finns på tionde plats (7,3), strax efter israeler och finländare men alldeles före nyzeeländare och amerikaner. I skalans andra ända hittar vi ryssar, portugiser och allra sist ungrare (4,9).


Mörka ungerska stråk inte unika i Europa


Av: Jakub Swiecicki

2012-04-03 | Viktor Orbans Ungern kritiseras i dag för mycket, även för sådant som andra och större EU-länder gör utan att dra på sig hot från omvärlden. Men om Ungern inte vore medlem av Europeiska unionen skulle Orban kunna strunta i kritiken.


Om UI-bloggen

Arkiv