Migrationskrisen ödesfråga för EU


Av: Elin Rappe

2016-04-08 | I måndags började de första båtarna med flyktingar att skickas tillbaka till Turkiet från Grekland som ett led i det kritiserade flyktingavtalet mellan Turkiet och EU. Hur EU väljer att hantera flyktingkrisen blir avgörande för unionens framtid. Frågan är om EU:s splittring går att överbrygga.


Feministisk utrikespolitik i teori och praktik


Av: Signe Ekström

2016-04-01 | Hösten 2014 deklarerade utrikesminister Margot Wallström stolt att Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Redan från början hördes kritiska röster som undrade om det var rätt sätt att hantera problemen i en allt oroligare värld eller frågade sig vad den egentligen gick ut på.


Vad ska Sverige göra i säkerhetsrådet?


Av: Kjell Goldmann

2016-02-01 | Regeringen verkar intensivt för att Sverige ska väljas in som ny tillfällig medlem i säkerhetsrådet. Men hur viktigt är det egentligen för Sverige att få en sådan plats? Kan Sverige göra mer för fred och säkerhet i världen än något av de andra länderna som söker inträde? Och vad skulle en rådsplats innebära för den svenska rollen som en kritisk röst?


Amerikanska presidentvalet och utrikespolitiken


Av: Mikael Blomdahl

2015-09-02 | I upptakten till USA-valet 2016 märks tecken på att utrikes- och säkerhetspolitiken kan komma att spela en större roll än vanligt. Republikanska presidentkandidater har redan gjort flera utspel, sporrade av amerikanernas oro inför läget i omvärlden och missnöje med president Obamas utrikespolitik.


”Hit, men inte längre”


Av: Per Jönsson

2015-06-09 | Utrikesminister Margot Wallström ansträngde sig flera gånger att låta tuffare än någonsin förut när hon måndagen den 8 juni höll sitt första linjetal i globala frågor på Utrikespolitiska institutet.


Afghanistan på egna, men skakiga ben


Av: Pia Daleke

2015-04-23 | Väst kan inget göra. Nu måste den muslimska världen ta över och försöka lösa problemen i Afghanistan. Det handlar om politiska problem som har sina rötter i hur väst agerat i regionen under en längre tid.


Saudikrisen: svårt att vara tydlig, konsekvent och effektiv


Av: Kjell Goldmann

2015-03-31 | Den dominerande åsikten om förhållandet mellan Sverige och Saudiarabien tycks ha blivit att regeringen har gjort rätt i att kritisera Saudiarabien för att vara en diktatur, kränka kvinnors rättigheter och ha en medeltida rättskipning men att den har visat dåligt ”handlag” samt att skadeverkningarna nu måste reduceras och normala förhållanden återställas. Därmed har Saudikrisen kommit att ge variationer på minst fyra väletablerade teman i internationell politik.


EU:s roll i världen


Av: Hanna Holmäng

2015-03-10 | Krisen kring Ryssland och Ukraina stod i centrum när EU:s relationer med omvärlden diskuterades under ett seminarium på UI. Unionen berömdes för sin förmåga att under 2014 ena sig kring sanktionerna mot Ryssland, som infördes på grund av landets annektering av Krim och stöd till separatister i Ukrainas östra delar, något som strider mot de senaste decenniernas europeiska fredsordning, internationell rätt samt territoriella gränser.


EU:s utrikespolitiska utmaningar


Av: Aras Lindh

2015-02-20 | Det försämrade säkerhetsläget i EU:s närområde ställer stora krav på den nytillträdda EU-kommissionen och utrikesrepresentanten Federica Mogherini. Vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet diskuterades vilka verktyg som EU har till förfogande för att möta dessa utmaningar.


EU:s utrikespolitik och de mänskliga rättigheterna


Av: Joakim Kreutz

2014-12-17 | Det brukar påstås att EU i sin utrikespolitik bryr sig mer om kampen för mänskliga rättigheter och demokrati än traditionell maktkamp. Men stämmer verkligen detta? Trots att frågan har debatterats i årtionden finns det väldigt få studier som har tittat på EU:s agerande istället för vad EU säger sig förespråka


Bokslut Bildt


Av: Stefan Borg

2014-10-02 | Inför en fullsatt Sverigesal på UI sammanfattade Carl Bildt sin tid i Arvfurstens palats. Den avgående utrikesministern tecknade de senaste åtta årens utveckling i världen från en svensk horisont. Kontentan av analysen var att världen idag på många sätt karakteriseras av realpolitikens återkomst, där agendan domineras av hårda säkerhetspolitiska frågor som får samsas med vissa (relativt) nya utmaningar som klimatfrågan och försök att minimera statlig censur av internet.


Israeliskt krav självklart för USA men för delikat för EU


Av: Disa Kammars Larsson

2014-03-14 | Den amerikanske utrikesministern John Kerry försöker höja temperaturen i fredsförhandlingarna vilka många betraktar som tvåstatslösningens sista chans. Israels senaste krav att palestinierna ska erkänna Israel som en judisk stat får Europa att lyfta på ögonbrynen, men för den amerikanska opinionen är det en ickefråga.


Vem bryr sig om utrikespolitiken?


Av: Kjell Goldmann

2014-03-03 | Den 14 september ska vi väljare avgöra vilka som ska leda utrikespolitiken under fyra år. 2014 ska svenska väljare även ta ställning till vilken partigrupp i det överstatliga Europaparlamentet vi vill stödja och vilken politik Sverige bör driva i mellanstatliga rådet.


Mot en europeisk global strategi


Av: Sara Westerberg

2013-05-28 | Rasera muren mellan EU:s inre marknad och resten av världen, öka EU:s militära och civila förmåga, utveckla samarbetet med USA, Turkiet, Ryssland och Kina och förtydliga arbetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Det är några av de förslag som presenteras i EGS-rapporten idag.


Historiskt statsbesök befäster bilateral trend i Europa


Av: Sara Westerberg

2013-03-15 | Genom att undvika taggiga frågor sluter sig Sverige genom President Abdullah Güls statsbesök till en lång skara europeiska länder som bortser från EU:s gemensamma linje att inkludera mänskliga rättigheter i alla bilaterala externa relationer.


EU:s framtida utrikespolitik beror på eurons överlevnad


Av: Sara Westerberg

2012-12-19 | Hanteringen av eurokrisen blir avgörande för hur Europas framtida utrikespolitik kommer att se ut. Och en fördjupning av EU:s politiska samarbete krävs för att rädda euron. Det hävdade Stefan Lehne, forskare vid tankesmedjan Carnegie Europe på ett seminarium på UI för några veckor sedan.


Skruvade bollar i Mellanöstern


Av: Per Jönsson

2012-05-04 | Mer religion för att lösa konflikten Israel-Palestina. Mer sanktioner för att knäcka Iran. Mer drönarbomber för att döda pakistanska terrorister. Se där några uppslag för det nya Mellanöstern på ett välbesökt UI-seminarium.


Syrisk fred kräver brott mot principer


Av: Per Jönsson

2012-03-15 | En hållbar politisk lösning för Syrien kräver att såväl Assadregimen som oppositionen och omvärlden biter i det sura äpplet.


Kan Annan övertala Assad?


Av: Anna Lantz

2012-03-15 | Den syriska regimen fortsätter sina våldsamma övergrepp mot befolkningen. Samtidigt gästar Kofi Annan Damaskus i ett försök att tala Bashar al-Assad till rätta. Men hur väl fungerar egentligen diplomatin? Och är västerländsk inblandning den enda vägen framåt?


Utrikesdebatten: enigt om Syrien, oenigt om Palestina


Av: Sara Norrevik

2012-02-16 | Ingen av de ansvariga ministrarna Carl Bildt, Gunilla Carlsson eller Ewa Björling orsakade kontroverser i riksdagens utrikesdebatt i går. Huvudperson blev i stället utbildningsminister Jan Björklund.


Känslor och individer styr världens öde


Av: Johan Eriksson

2012-01-30 | Demonstranterna på Tahrir-torget, massmördaren Breivik, bloggare och twittrare är alla exempel på aktörer utan formell makt som i allt högre utsträckning formar världspolitiken.


Om UI-bloggen

Arkiv