Östra partnerskapets öde avgörs nu


Av: Jakub Swiecicki

2013-11-08 | Östra partnerskapet upplever för närvarande något av en återuppståndelse. Anledningen är Ukrainas vägval till framtida utveckling skriver UI:s Jakub Swiecicki.


Sverige i konflikt med Europas sista diktatur


Av: Jakub Swiecicki

2012-08-13 | De diplomatiska stridigheterna mellan Sverige och Vitryssland ser ut att fortsätta. Men ambassadör Stefan Erikssons agerande och händelseutvecklingen därefter är ingen isolerad företeelse.


Nackskott i vårt närområde


Av: Jakub Swiecicki

2012-03-26 | EU uppvisar handfallenhet när det gäller att hantera en erfaren cynisk maktspelare och diktator som Vitrysslands president Aljaksnder Lukasjenka. Och även om EU kan och vågar säga ifrån ställer Vladimir Putins Ryssland gärna upp med stöd.


EU maktlöst mot diktaturer


Av: Jakub Swiecicki

2011-12-22 | EU och Sverige står maktlösa inför diktaturer, även de i Europa. Den som kallas Europas sista diktatur, den i Vitryssland, mår bra och fortsätter sitt spel mellan EU och Ryssland.


EU får kämpa hårdare i öst


Av: Jakub Swiecicki

2011-11-30 | EU:s politik gentemot Ukraina och Vitryssland håller på att haverera. Det svensk-polska initiativet Östra partnerskapet fungerar inte. Den vitryske diktatorn Alexander Lukasjenka hånar öppet västländerna, inklusive Sverige. Moskva erbjuder honom större ekonomiska vinster, men EU besitter alltjämt obestridlig attraktionskraft.


Lukasjenkas stats-TV klandrar Sverige


Av: Jakub Swiecicki

2011-11-19 | Svenska ambassaden i Minsk har attackerats av den vitryska statstelevisionen för att otillbörligen ha stött oppositionskrafter och för att läcka information om EU-projekt till obehöriga. Påhoppet är det senaste av en rad angrepp som president Aleksandar Lukasjenkas diktatur riktat mot EU-nationer.


Om UI-bloggen

Arkiv