Är partyt över för tillväxtländerna i Brics?


Av: Ylva Johnson

2014-04-04 | Risken för politiska spänningar ökar när tillväxten mattas av i de så kallade Brics-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Under 2000-talet har dessa länder utgjort ett draglok i världsekonomin. Med snabb tillväxt och en växande medelklass har de stått för en allt större andel av den globala efterfrågan.


Ingen tillväxt utan växtvärk – utmaningar i Bricsländerna


Av: Kaisa Pulkkinen

2014-03-25 | Tillväxttakten i Brics-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, har saktat av under de senaste åren. Nu står alla länder inför stora ekonomiska utmaningar i form av bland annat hög inflation och underskott i bytesbalanserna. Hur ska Brics vända den negativa trenden?


Ingen Jas-försäljning till Brasilien


Av: Anders Linnhag

2013-10-23 | USA:s chanser att sälja stridsflygplan av typen F-18 Super Hornet till Brasilien har minskat efter Edward Snowdens uppgifter om det amerikanska spionaget på Brasilien. Men det kommer inte att leda till någon försäljning av JAS Gripen, åtminstone inte före det brasilianska valet nästa år.


Slut på Brasiliens köpfest?


Av: Richard Beer

2013-07-23 | På gatorna i Rio de Janeiro protesterar invånarna mot prishöjningarna. Journalisten Richard Beer diskuterar orsakerna bakom dagens finansiella oro.


En världsordning i förändring?


Av: Mikaela Hedborg

2013-02-05 | Vad har Brasilien, Indonesien, Indien och Turkiet gemensamt? De är alla stora och växande ekonomier, befinner sig geografiskt i ett strategiskt viktigt läge i respektive region, samt delar ett engagemang för demokratiska institutioner. Dessutom kommer länderna att ha stor påverkan på den framtida världsordningen. Det säger Dr. Daniel M. Kliman - medförfattare till forskningsrapporten Global Swing States - som besökte UI tidigare i år.


Nu har Brasilien fått nog av korruptionen


Av: Anders Linnhag

2012-08-08 | Den 2 augusti inledde Högsta domstolen sin slutgiltiga prövning av Brasiliens kanske viktigaste rättsfall sedan landet återdemokratiserades. I den så kallade Mensalão-skandalen står 38 personer anklagade för bland annat korruption. Detta är bara en av många korruptionsskandaler, men nu verkar det ändå som om brasilianarna har fått nog.


USA – supermakt med passerat bäst-före-datum?


Av: Anna Jardfelt

2012-06-19 | Trots att USA står för ungefär en fjärdedel av världsekonomin, finns det signaler som talar för att landets supermaktsstatus har passerat bäst-före-datum. Samtidigt växer sig länder som Kina och Brasilien allt starkare.


Ett enat lag?


Av: Johan Lagerkvist

2011-12-06 | De stora medelinkomstländerna utgör en allt större maktfaktor, frågan är om de vill samma sak. Kommer de stora medelinkomstländerna inom den så kallade BASIC-gruppen – Brasilien, Indien, Kina och Sydafrika –kunna agera som ett lag i framtiden? Kan dessa stora utvecklingsländer bli något mer än ännu en förkortning myntad av bankmän för att ringa in nya, dynamiska och stora ekonomier?


Våld i narkotikans spår


Av: Erik Jennische

2011-11-23 | Häromveckan invaderades favelan Rocinha precis väster om stranden Ipanema i Rio de Janeiro av 2000 poliser och militärer, tanks och pansarbilar. Sedan 2008 har polisen tagit över kontrollen i den ena favelan efter den andra från olika maffiagrupper för att förbättra säkerheten i staden.


Om UI-bloggen

Arkiv