Ryskt firande av segerdagen


Av: Ingmar Oldberg

2015-05-08 | Sedan de kommunistiska idealen förtvinat är Sovjetunionens seger på östfronten 1945 Rysslands största stolthet och dess viktigaste medel för att legitimera landets internationella ställning och främja patriotisk samling bakom sina ledare.


Rysk krishantering


Av: Anton Wilén

2014-04-16 | Medborgarengagemang via sociala medier ses ofta som ett hot snarare än en tillgång, sade Greg Simons på ett seminarium på UI där Rysslands krishanteringsförmåga diskuterades – från naturkatastrofer till den våldsamma konflikten i norra Kaukasus.


Putins unionsbygge beroende av Ukraina


Av: Erik Larusson

2014-02-07 | Putins imperieambitioner stympas utan Ukraina. Utan den forna sovjetiska ”kronjuvelen” blir planerna på att återupprätta ett ryskdominerat storvälde genom den Euroasiatiska unionen meningslösa. Trots detta ter sig en rysk militär intervenering för att förhindra en ukrainsk omorientering mot väst osannolik, samtidigt som risken för en intern våldsam lösning kvarstår.


Inte ens diktaturer är totalitära


Av: Per Jönsson

2013-08-29 | Stalins Sovjetunionen var inte enbart totalitärt. Det hävdade statsvetarprofessorn Ted Hopf vid ett seminarium om kalla kriget när Utrikespolitiska institutet inledde sitt 75-årsjubileum den 28 augusti. Historieprofessorn Kristian Gerner menade att Hopfs forskning har begravt hela föreställningen om totalitära statskick.


Rymden kan bli en privat affär


Av: Johan Erksson och Lindy M Newlove-Eriksson

2012-09-26 | Den 25 maj 2012 dockade för första gången en privatägd raket med den rysk-amerikanska rymdstationen ISS. Det var det amerikanska företaget SpaceX som skickade i väg sin farkost Dragon, med uppdrag att transportera förnödenheter och material.


Världen måste bli bättre på risk


Av: Gunnar Sjöstedt

2012-07-20 | Idag utbildas många beslutsfattare och förhandlare i krishantering samtidigt som begreppen kris och risk ofta blandas samman. För att kunna lösa svåra politiska problem krävs ökade kunskaper om hur risker bör förstås och hanteras.


Gräsrötternas solidaritet bidrog till att störta diktaturens kreatur


Av: Olof Kleberg

2011-09-27 | Årets revolutionära våg i arabvärlden har av många jämförts med kommunismens fall i Östeuropa. Också där krävdes idog gräsrotsaktivitet och praktiskt solidaritetsarbete i omvärlden.


Ryssland på jakt efter en ny identitet


Av: Jakub Swiecicki

2011-09-09 | Hur förvaltar man historien i Ryssland? Den nuvarande ryska politiken hänger på svaret på den frågan. Ryssland har svårt att hitta sin roll i dagens värld. Man har förlorat sin supermaktstatus och sitt imperium.


Hur fritt är Baltikum efter 20 år?


Av: Arne Bengtsson

2011-08-18 | Låsningen vid historien har blivit Baltikums inre ockupation. Det finns 2011 en mörk verklighet som motbild till de ljusa hyllningarna av Baltikums självständighet.


Det omöjliga blev möjligt


Av: Anna Tornberg

2011-08-17 | Några hundra personer samlades i måndags till det 80:e måndagsmötet på Norrmalmstorg i Stockholm.


20 år efter självständigheten


Av: Anna Tornberg

2011-08-16 | Hur ser relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna ut idag? Hur har de baltiska staterna och Ryssland förhållit sig till varandra de första åren efter självständigheten och hur ser relationerna ut idag?


Baltikum söker alltjämt trygghet


Av: Per Jönsson

2011-08-15 | Hur kan Ryssland alltjämt vara farligt för de baltiska länderna? Håller EU och den europeiska modellen på att förlora sin dragningskraft 20 år efter Estlands, Lettlands och Litauens frigörelse från Sovjetväldet?


Om UI-bloggen

Arkiv