”Bibis” valseger gör Israel till pariastat


Av: Per Jönsson

2015-03-19 | Med Netanyahu kvar vid stadsrodret i Israel blir det inte något tal om en palestinsk stat. Och han försäkrar att bosättningarna på Västbanken ska fortsätta i stor skala. Därmed hamnar Israels relationer med USA och EU sannolikt i frysen.


För Mellanösterns skull, eller för Sveriges?


Av: Kjell Goldmann

2015-01-21 | Sveriges erkännande av ”staten Palestina” kan ses i två perspektiv. Det ena är Mellanöstern, det andra Sverige.


Folkrätten - en tolkningsfråga


Av: Erica Lundholm

2014-11-05 | Åsikterna var många gånger vitt skilda när Israel-Palestinakonflikten diskuterades ur ett juridiskt perspektiv under ett seminarium på UI tidigare i oktober.


Östra Jerusalem: Osäker framtid för splittrad stad


Av: Johanna Mannergren Selimovic

2014-10-29 | Palestinier hoppas att en framtida palestinsk stat ska ha östra Jerusalem som huvudstad. Men Israel har alltid motsatt sig en delning av Jerusalem och stadens status är en av fredsförhandlingarnas svåraste knäckfrågor. Nu ökar spänningarna samtidigt som bosättningspolitiken skruvas upp.


Tvåstatslösningen - är den möjlig?


Av: Kjell Goldmann

2014-10-28 | Regeringsförklaringens ord om att konflikten mellan Israel och Palestina ”endast” kan biläggas genom en tvåstatslösning, och att Sverige därför kommer att erkänna ”staten Palestina”, har inte bara aktualiserat frågan om detta är ett konstruktivt bidrag till fredsprocessen utan också om denna väg till värdiga förhållanden för palestinierna längre är framkomlig.


Israel & Palestina: det drar ihop sig i förhandlingarna


Av: Anna Jardfelt

2014-03-15 | Den 29 april är det nio månader sedan som Israel och Palestina, under ledning av den amerikanska utrikesministern John Kerry, återupptog de fredsförhandlingar som sedan år tillbaka legat på is. Flera omständigheter talar för att parterna denna gång skall kunna nå en lösning.


Svarta flyktingar behandlas som hot mot Israel


Av: Per Jönsson

2013-02-01 | Många tiotusental asylsökande från Etiopien, Eritrea och Sudan lever i armod i Tel Aviv och andra israeliska storstäder. Men myndigheterna vägrar hjälpa dem och regeringen vill nu att de deporteras från Israel.


Enarmad tandläkare Israels egen Engelbrekt


Av: Per Jönsson

2013-01-28 | Det är bra att dö för vårt land - så lär den sionistiske bosättaren Joseph Trumpeldor ha sagt när han sköts ihjäl av arabiska nationalister. Sedan dess har hans yttrande på dödsbädden blivit ett bevingat ord i Israel.


Bosättarnas huvudstad en militärt isolerad ö på Västbanken


Av: Per Jönsson

2013-01-16 | Den judiska bosättarorten Ariel i det ockuperade Västbankens geografiska mitt attraherar allsköns israeler och har just fått ett eget nationellt universitet. Ändå utgör Ariel alltjämt en militärt isolerad ö på historiskt omstridd mark.


Där raketerna susa


Av: Per Jönsson

2013-01-10 | Den israeliska staden Sderot drabbas hårdast av palestinska raketangrepp mot civilbefolkning. Men i väntan på nästa attack ägnar sig Sderotborna gärna åt musikaliskt välljud.


''Judar måste leva i hela Landet Israel''


Av: Per Jönsson

2013-01-07 | Inför parlamentsvalet den 22 januari hamnar allt fokus i Israel på ett politiskt underbarn som kräver att den judiska staten annekterar Västbanken och överför Gaza till Egypten.


Svårare förhandlingsläge efter omröstningen i FN


Av: Magnus Norell

2012-12-11 | För ett tag sedan röstade medlemsländerna i FN ja till att stärka den Palestinska myndighetens status i generalförsamlingen. Men framgången för palestinierna och den prestigeförlust som det innebär för Israel, har lett till ett ännu sämre utgångsläge för framtida förhandlingar mellan parterna.


Svårt läge för palestinska flyktingar i Syrien


Av: Elin Rappe

2012-10-26 | Situationen för de palestinska flyktingarna i Israel-Palestina och andra länder i arabvärlden har inte blivit bättre i och med den arabiska våren. Den senaste tidens utveckling i Syrien har också i hög grad påverkat dem som är fast inne i landet. Flyktingfrågan i regionen är nu en tickande bomb.


”Sionismen ett evakuerings­projekt, Israel ett misstag''


Av: Per Jönsson

2012-04-25 | Är staten Israels uppträdande och politik en direkt tillämpning av sionismens gamla dröm om ett judiskt nationellt hem? Ja, menar många, såväl kritiker som försvarare av dagens Israel. Inte alls, hävdar andra.


EU tappar tron på palestinsk stat


Av: Per Jönsson

2012-01-17 | I sin hårdaste kritik av Israels bosättningspolitik på Västbanken uttrycker EU misstro mot att en tvåstatslösning med en livskraftig palestinsk stat längre är möjlig att förverkliga.


Aldrig julefred i Jerusalem


Av: Kjell Goldmann

2011-12-22 | Konflikten mellan araber och judar om Palestina har pågått i över ett sekel, maktspelet om det heliga landet i tre tusen år. Att kampen definieras av extremister på bägge sidor gör att ofreden kring Jerusalem lär fortgå länge än.


Russeltribunalen: Israel värre än Sydafrika


Av: Disa Håstad

2011-11-18 | Det ockuperade Palestina var temat för årets version av den legendariska Russeltribunalen. I det under många år apartheidplågade Sydafrika samlades nyligen människorättsaktivister från hela världen för att granska hur apartheid alltjämt praktiseras i dag i av Israel ockuperade palestinska områden.


Israel och Hamas har enats om fångutväxling


Av: Natalie Besèr

2011-10-12 | Efter fem år har Israel och Hamas slutligen enats om en överenskommelse som syftar till att växla den israeliske soldaten Gilad Shalit fri, mot att Israel släpper fler än 1000 palestinska fångar. Gershon Baskin var den som öppnade en ny kanal mellan Hamas och Israel i somras. UI:s Natalie Besèr fick möjlighet att ställa några frågor till honom.


Abbas har alternativ till medlemsansökan


Av: dn.se

2011-09-23 | Idag, fredagen den 23 september stiger Mahmoud Abbas upp i talarstolen i FN:s generalförsamling. Han väntas då ansöka om FN-medlemskap för sitt Palestina. Men bli inte förvånad om det inte kommer att ske.


Många palestinier vill helst bo i Israel


Av: Per Jönsson

2011-09-19 | Ungefär varannan palestinier i östra Jerusalem skulle helst vilja bli medborgare i Israel om en permanent tvåstatslösning för Israel och Palestina blir verklighet. Det framgår av en ny opinionsmätning bland Jerusalempalestinier som presenterades på Utrikespolitiska institutet den 16 september.


Om UI-bloggen

Arkiv