Valet i Sydafrika - utsikter för förändring eller business as usual


Av: Frida Olsson Avereyireh

2014-05-06 | Den 7 maj håller Sydafrika sitt femte demokratiska val sedan 1994. Valet sammanfaller med jubileet av 20 år av demokrati. The African National Congress (ANC) har haft ett starkt grepp om makten sedan Nelson Mandela blev president fyra år efter han släpptes ur fängelse. Utmaningarna är många och bland kritikerna finns en enighet om att utvecklingen sedan Mandela lämnade presidentposten har infekterats av utbredd korruption, brist på sociala tjänster och självberikande bland ANC:s politiker. Med andra ord har inte tillgängliga resurser i tillräckligt hög grad spenderats på att förbättra situationen för det Sydafrikanska folket.


Är partyt över för tillväxtländerna i Brics?


Av: Ylva Johnson

2014-04-04 | Risken för politiska spänningar ökar när tillväxten mattas av i de så kallade Brics-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Under 2000-talet har dessa länder utgjort ett draglok i världsekonomin. Med snabb tillväxt och en växande medelklass har de stått för en allt större andel av den globala efterfrågan.


Ingen tillväxt utan växtvärk – utmaningar i Bricsländerna


Av: Kaisa Pulkkinen

2014-03-25 | Tillväxttakten i Brics-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, har saktat av under de senaste åren. Nu står alla länder inför stora ekonomiska utmaningar i form av bland annat hög inflation och underskott i bytesbalanserna. Hur ska Brics vända den negativa trenden?


Sydafrikas blivande ledare


Av: Disa Håstad

2013-12-16 | I det gamla Sovjetunionen fanns en stenhård regel: den som är ordförande i begravningskommittén efter en ledares död är given efterträdare. I Sydafrika, vilket alla tv-tittare kunde se efter den långa direktsändningen av minnesstunden för Nelson Mandela, var ledaren av minnesstundens ceremonier ANC:s vice ordförande Cyril Ramaphosa.


Sydafrika efter Mandela


Av: Ylva Johnson

2013-12-06 | Sydafrikas första svarta president, frihetskämpen och nobelpristagaren Nelson Mandela, är död. Dödsfallet kommer i en tid av ekonomisk nedgång och kan resultera i att sydafrikanernas lojalitet med regeringspartiet ANC minskar.


Dubbelmoral bland Sydafrikas politiker


Av: Disa Håstad

2012-09-07 | Cyril Ramaphosa, den förre toppolitikern i ANC som en gång var tippad som Nelson Mandelas efterträdare på presidentposten i Sydafrika, är en av ägarna till platinagruvan Marikana där 34 gruvarbetare sköts ned för två veckor sedan. Ramaphosa har försökt gottgöra det som skett genom att betala två miljoner sydafrikanska rand till begravningarna, men han verkar inte ställas till svars på allvar.


Ett enat lag?


Av: Johan Lagerkvist

2011-12-06 | De stora medelinkomstländerna utgör en allt större maktfaktor, frågan är om de vill samma sak. Kommer de stora medelinkomstländerna inom den så kallade BASIC-gruppen – Brasilien, Indien, Kina och Sydafrika –kunna agera som ett lag i framtiden? Kan dessa stora utvecklingsländer bli något mer än ännu en förkortning myntad av bankmän för att ringa in nya, dynamiska och stora ekonomier?


Russeltribunalen: Israel värre än Sydafrika


Av: Disa Håstad

2011-11-18 | Det ockuperade Palestina var temat för årets version av den legendariska Russeltribunalen. I det under många år apartheidplågade Sydafrika samlades nyligen människorättsaktivister från hela världen för att granska hur apartheid alltjämt praktiseras i dag i av Israel ockuperade palestinska områden.


Sydafrika märkligt frånvarande efter Kadafis död


Av: Disa Håstad

2011-10-25 | Åtminstone när det gäller somliga fallna och icke fallna diktaturer uppträder Sydafrikas regering och president Jacob Zuma påfallande otydligt. Zumas tystnad kring Kadafis död är inte så märklig med tanke på att han var en av Kadafis sista försvarare, men faktum är Sydafrika numera ställer sig allt oftare på Kinas och Rysslands, inte den demokratiska världens, sida, skriver Disa Håstad.


Misstro mot väst starkare än kampen mot Kadafis tyranni


Av: Disa Håstad

2011-09-05 | Starka afrikanska aktörer spjärnar emot att Libyen framöver ska styras av krafter som hjälpts till makten av NATO. De ser det hela som en militär kupp utifrån av västvärlden som vill åt Libyens oljerikedomar med hjälp av nykolonial våldspolitik.


Om UI-bloggen

Arkiv