Vad ska Sverige göra i säkerhetsrådet?


Av: Kjell Goldmann

2016-02-01 | Regeringen verkar intensivt för att Sverige ska väljas in som ny tillfällig medlem i säkerhetsrådet. Men hur viktigt är det egentligen för Sverige att få en sådan plats? Kan Sverige göra mer för fred och säkerhet i världen än något av de andra länderna som söker inträde? Och vad skulle en rådsplats innebära för den svenska rollen som en kritisk röst?


Katalonien, FN-stadgan och Kanada


Av: Kjell Goldmann

2015-10-02 | För några år sedan höll jag föredrag om EU för studenter i Linköping. Efteråt kom den första frågan från vad som sannolikt var en spansk student: ”Hur kommer EU-länderna att förhålla sig till en katalansk självständighetsförklaring?” Idag är denna fråga mer aktuell än den var då. De partier som anser sig ha vunnit valet i Katalonien för några dagar sedan förbereder en självständighetsförklaring om 18 månader. Om planen realiseras måste Sverige och andra länder ta ställning till frågan om erkännande, och EU till frågan om ett katalanskt medlemskap.


Vapenexport, etik och demokrati


Av: Kjell Goldmann

2015-06-10 | Nu är det bara några veckor kvar tills den parlamentariska Krigsmaterielexportkommittén (KEX) väntas redovisa sitt förslag till skärpning av exportkontrollen (Dir. 2012:50). Säkert får vi en ny omgång i debatten om vapenexport, och därmed om grunderna för internationell politik. Som förberedelse finns det anledning påminna sig huvudproblemen.


Tvåstatslösningen - är den möjlig?


Av: Kjell Goldmann

2014-10-28 | Regeringsförklaringens ord om att konflikten mellan Israel och Palestina ”endast” kan biläggas genom en tvåstatslösning, och att Sverige därför kommer att erkänna ”staten Palestina”, har inte bara aktualiserat frågan om detta är ett konstruktivt bidrag till fredsprocessen utan också om denna väg till värdiga förhållanden för palestinierna längre är framkomlig.


Vad Europavalet inte gäller


Av: Kjell Goldmann

2014-04-08 | Om man får tro pollwatch2014.eu blir vårens val till Europaparlamentet mer spännande än höstens val till den svenska riksdagen. Om valutgången blir enligt prognosen innebär detta en betydande förskjutning från höger till vänster. Men svenska media tappar bort denna utveckling i sin bevakning.


Vem bryr sig om utrikespolitiken?


Av: Kjell Goldmann

2014-03-03 | Den 14 september ska vi väljare avgöra vilka som ska leda utrikespolitiken under fyra år. 2014 ska svenska väljare även ta ställning till vilken partigrupp i det överstatliga Europaparlamentet vi vill stödja och vilken politik Sverige bör driva i mellanstatliga rådet.


Nyhet i internationella relationer: MOOC


Av: Kjell Goldmann

2013-11-15 | MOOC är en ny faktor i internationella relationer. Förkortningen står för Massive Open Online Courses. Hösten 2011 erbjöd Stanforduniversitetet i USA en kurs på internet om artificiell intelligens, öppen för alla intresserade. Mer än 150 000 studenter från fler än 150 länder anmälde sig. Därmed var en snöboll i rullning.


Från Kosovo till Syrien? Inte alls.


Av: Kjell Goldmann

2013-10-01 | Det finns skäl att anta att västmakternas tvekan att ingripa i Syrien inte bara handlar om risken för att göra ont värre utan även grundas på bredare förändringar i de västliga demokratierna, skriver Kjell Goldmann i andra delen av sin jämförelse mellan den nuvarande krisen i Syrien och Kosovokriget i slutet av 1990-talet.


Barack Obamas drönare


Av: Kjell Goldmann

2013-05-14 | Barack Obama är fredspristagaren som satt i system att avrätta förmodade medlemmar av al-Qaida i Pakistan, Jemen och Somalia genom att angripa dessa personer med drönare. Siffror som citeras i Katarina Tracz rapport ”Drönarkriget — ett krig som alla andra?” (Frivärld, april 2013) tyder på att runt 4 000 människor har dödats på detta sätt. Av dem har kanske en femtedel varit civila i meningen att det är personer som träffats av misstag. En del av dem har varit barn.


Mellan Danmark och Ungern


Av: Kjell Goldmann

2013-04-11 | OECD har nyligen lagt ut nya data på nätet om hur nöjda människor är med livet i 35 länder. Danskarna står i särklass med medelvärdet 7,8 på en tiogradig skala. Sedan följer norrmän, schweizare och holländare. Svenskarna finns på tionde plats (7,3), strax efter israeler och finländare men alldeles före nyzeeländare och amerikaner. I skalans andra ända hittar vi ryssar, portugiser och allra sist ungrare (4,9).


Hur man blir partiledare i Kanada


Av: Kjell Goldmann

2013-03-15 | Liberalerna, länge Kanadas dominerande parti, är sysselsatta med att välja ny ledare, den fjärde sedan 2006. Valet, som ska förrättas om några veckor, genomförs denna gång med en öppenhet som inte är vanlig i ett partisystem av europeisk typ.


När UI blev ett monster


Av: Kjell Goldmann

2013-02-20 | När nu UI fyller 75 vill jag påminna om något som inträffade när institutet var 27 år. Sommaren 1965 fördes en debatt om Vietnamkriget som blev en upptakt till de heta åren kring 1968. Denna tids debatter formade sig kring syndabockar, skriver Lundahistorikern Jens Ljunggren i sin bok om 68-rörelsen. UI-medarbetaren Åke Sparring blev Vietnamdebattens ”monster som de andra kunde kasta sig över”.


När allt handlade om trovärdighet


Av: Kjell Goldmann

2013-02-05 | Debatten efter ÖB:s uttalande om att Sverige bara kan försvara sig en vecka på egen hand har bekräftat att medlemskap i Nato numera är en tämligen normal politisk fråga. Argument framförs för skilda ståndpunkter. Ingen debattör karakteriseras som ansvarslös eller illvillig.


Nu måste EU hitta nya vägar framåt


Av: Kjell Goldmann

2012-10-24 | Utrikespolitik och identitet hör samman. För att komma till rätta med bristande trovärdighet och splittring inom EU bör den gemensamma utrikespolitiken ges en mer framträdande roll.


EU står pall för krisen


Av: Kjell Goldmann

2012-08-31 | Såhär i eurokrisens dagar höjs en del röster om att EU-projektet kommer att kollapsa. Men det finns inte särskilt mycket som tyder på att EU-medborgarna har tappat tron på EU – och det är inte heller säkert att en del människors motstånd gör ökad överstatlighet omöjlig eller odemokratisk.


Oenighet om Israel bland USA:s judar


Av: Kjell Goldmann

2012-05-14 | Amerikanen Peter Beinart knyter i en omstridd ny bok an till den sionistiska rörelsens grundare Theodor Herzl och hoppas på en kraftfullare judisk liberalism i USA.


Kinas makthavare: Historien står på vår sida


Av: Kjell Goldmann

2012-04-10 | Folkrepubliken Kinas ledare företräder en gammaldags syn på internationell politik enligt vilken icke-inblandning i andra staters angelägenheter är överordnat mänskliga rättigheter. Detta är i dag ett huvudtema i den globala debatten. Men frågan är vilken modell som har historien på sin sida.


”Varför Kinas politiska modell är överlägsen USA:s”


Av: Kjell Goldmann

2012-03-06 | ”Varför Kinas politiska modell är överlägsen” är den provokativa rubriken till en debattartikel i New York Times. Författare är Eric X. Li. Denne, finner man på internet, har även tidigare publicerat sig om det kinesiska systemets överlägsenhet över det amerikanska.


Molière som utrikespolitiker: Alceste kontra Philinte


Av: Kjell Goldmann

2012-01-19 | Den franske 1600-talsdramatikern Molière har i komedin Misantropen sagt allt som behöver sägas om huvudmotsättningen i internationell politik: idealism kontra realpolitik, det rätta kontra det möjliga.


Aldrig julefred i Jerusalem


Av: Kjell Goldmann

2011-12-22 | Konflikten mellan araber och judar om Palestina har pågått i över ett sekel, maktspelet om det heliga landet i tre tusen år. Att kampen definieras av extremister på bägge sidor gör att ofreden kring Jerusalem lär fortgå länge än.


”Svensk utrikesdebatt en formlös massa”


Av: Kjell Goldmann

2011-12-01 | För att svensk utrikespolitik ska kunna debatteras måste debattörerna känna till den. Men i dagens medievärld kan knappast någon ha en helhetsbild av den svåröverskådliga debatten om utrikesfrågor.


Muslimer, multikulti och myter


Av: Kjell Goldmann

2011-11-02 | Forskning i Nordamerika och Europa visar att en antimuslimsk uppfattning är mer utbredd än antisemitism, homofobi, sexism eller rasism. Människor tycks uppleva en kulturkrock när det gäller islam, som förknippas med brist på demokrati, kvinnoförtryck, intolerans och våld. Ett problem härvidlag är myten om fundamentala likheter i attityder och tänkesätt inom en hel kategori människor. Om vi tänker i termer av individer i stället för kollektiv som muslimer, kineser eller andra folkgrupper minskar vi risken för att enskilda konfliktorsaker trissas upp till kulturkamper, skriver statsvetarprofessorn och författaren Kjell Goldmann.


Svensk realpolitik – en finurlig form för Natomedlemskap


Av: Kjell Goldmann

2011-10-07 | Både Olof Palme och George W Bush var på en och samma gång realpolitiker och idealister. Men båda måste i viss mening dölja sin verkliga utrikespolitik i en retorik som går hem hos väljarna. Medan svensk neutralitetspolitik har behövt förgyllas med en idealistisk överbyggnad har amerikansk neokonservatism behövt paketeras som nationell säkerhetspolitik.


Kjell Goldmann svarar Bring och Mahmoudi


Av: Kjell Goldmann

2011-09-30 | Professorerna Ove Bring och Said Mahmoudi har kommenterat mitt tidigare blogginlägg om att man bör se med samma skepsis på folkrättsprofessorers inlägg i politiska frågor som på ekonomers och statsvetares.


Said Mahmoudi svarar Kjell Goldmann om folkrätten i Libyen


Av: Said Mahmoudi

2011-09-21 | Kjell Goldmann anser i en artikel i UI-bloggen den 8 september 2011 att det är besynnerligt att jag grundar min bedömning av lagligheten av NATO-operationerna i Libyen på de diskussioner som fördes i säkerhetsrådet innan resolution 1973 antogs.


Ove Bring: En nypa salt skadar inte


Av: Ove Bring

2011-09-12 | Professorn i folkrätt Ove Bring replikerar på statsvetarkollegan Kjell Goldmann, som på UI-bloggen den 8 september 2011 anförde att massmedier tenderar att behandla folkrättsexperters uttalanden med alltför stor vördsamhet.


Folkrättsexperters ord är inte lag


Av: Kjell Goldmann

2011-09-08 | Alltför ofta inträffar det att enskilda experters utlåtanden om folkrättsliga knäckfrågor görs till etablerad sanning. Den dramatiska konflikten mellan Israel och Turkiet om sjöblockaden av Gaza är ett aktuellt exempel.


Efter nederlaget i Afghanistan


Av: Kjell Goldmann

2011-08-09 | Vi kan inte längre utesluta att omvärldens insatser i Afghanistan blir ett fiasko: att inbördeskriget fortsätter, att talibanerna återtar makten och att Afghanistan får en helt annan karaktär än vad vi har hoppats under tio års krig.


Ingripandet i Libyen riskerar förfela sitt syfte


Av: Kjell Goldmann

2011-07-01 | Världssamfundets militära intervention i Libyen har hyllats som den första tillämpningen i full skala av en ny princip för internationella relationer kallad ”ansvar att skydda civilbefolkning” (Responsibility to Protect, eller R2P), skriver statsvetarprofessorn Kjell Goldmann.


Om UI-bloggen

Arkiv