De nationella parlamenten – vägen framåt för EU:s legitimitet?


Av: Niklas Ylander

2015-12-09 | Det har under de senaste åren diskuterats mycket hur man ska hantera EU:s så kallade demokratiska underskott. En central fråga är hur befolkningen ska engageras mer i det som EU beslutar. Stödet för unionen har nämligen, sedan början av 1990-talet, sjunkit bland medborgarna. Det har gjort att de nationella parlamenten har hamnat på agendan som en möjlig väg att öka EU:s demokratiska legitimitet.


Tunisien: ett föredöme med brister


Av: Hanna Holmäng

2015-03-24 | Tunisien sägs vara ett föregångsland när det gäller kvinnors rättigheter i MENA-området (Mellanöstern och Nordafrika) men lämnar mycket att önska. Fortfarande håller traditioner och konservativa attityder tillbaka kvinnornas ställning i samhället.


Hinder på vägen mot fred och demokrati i Burma


Av: Pia Daleke

2015-02-12 | Det var en ganska dyster bild av händelseutvecklingen i Burma som framträdde när experter på landet träffades på Utrikespolitiska institutet (UI) nyligen. Det är osäkert om det planerade valet kommer att hållas i år, och fredsprocessen mellan regeringen och de etniska gerillagrupperna har i princip avstannat – åtminstone för tillfället.


Fortsatt våld drabbar kvinnor i Libyen


Av: Disa Kammars Larsson

2014-07-11 | När Libyens vallokaler stängdes den 25 juni 2014 nåddes landet av nyheten att Salwa Bughaighis, en känd människorättsadvokat och försvarare av kvinnor rättigheter hade mördats i sitt hem. Hon hade skjutits i huvudet av fem maskerade män som flydde från platsen.


Nionde juli, en dag att sörja


Av: Erik Persson

2014-07-09 | I skuggan av rapporteringen från Syrien, Ukraina och Irak fortsätter inbördeskriget i Sydsudan med otroliga umbäranden och stort lidande.  Idag för tre år sedan, den nionde juli 2011 blev Sydsudan fritt från det förtryckande styret under Khartoum.


Jean-Claude Juncker och det demokratiska underskottet


Av: Kjell Goldmann

2014-07-02 | Europeiska rådets beslut att nominera Jean-Claude Juncker till president i Europeiska kommissionen är ett ”språng framåt för demokratin", enligt Pervenche Berès, socialistisk ledamot av Europaparlamentet.


Vilket EU vill vi ha?


Av: Nils Karlson

2014-04-09 | Vilket EU vill vi ha? Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparlamentet. Men också i den offentliga diskussionen de år som följer. EU är idag nämligen lika mycket inrikes-, som utrikespolitik.


Israel mot en judisk demokrati


Av: Lena Höglund

2013-04-04 | Den israeliska fredsrörelsen är helt avsomnad och det råder en bred politisk enighet om att bosättningspolitiken ska fortsätta. Samtidigt vänder sig Israel inåt och betonar allt mer det judiska framför det israeliska.


Nu har Brasilien fått nog av korruptionen


Av: Anders Linnhag

2012-08-08 | Den 2 augusti inledde Högsta domstolen sin slutgiltiga prövning av Brasiliens kanske viktigaste rättsfall sedan landet återdemokratiserades. I den så kallade Mensalão-skandalen står 38 personer anklagade för bland annat korruption. Detta är bara en av många korruptionsskandaler, men nu verkar det ändå som om brasilianarna har fått nog.


Bröder på charmoffensiv i USA


Av: Magnus Norell

2012-04-11 | Inför det egyptiska presidentvalet i maj vill Muslimska brödraskapet förvissa omvärlden om att det är ett rumsrent politiskt alternativ. Men alla litar inte på partiets tal om förnyelse och tolerans.


Kinas makthavare: Historien står på vår sida


Av: Kjell Goldmann

2012-04-10 | Folkrepubliken Kinas ledare företräder en gammaldags syn på internationell politik enligt vilken icke-inblandning i andra staters angelägenheter är överordnat mänskliga rättigheter. Detta är i dag ett huvudtema i den globala debatten. Men frågan är vilken modell som har historien på sin sida.


Ingen demokrati utan kvinnor


Av: Nathalie Besèr

2012-03-22 | – Det kan aldrig bli demokrati om inte kvinnor har samma rättigheter som män. Det säger den jordanska människorättsadvokaten Asma Khader, som tillsammans med flera andra menar att efterdyningarna av den arabiska våren har inneburit ett bakslag för jämställdheten i regionen.


Kvinnor kan – men får sällan


Av: Anna Lantz

2012-03-08 | Just i dag är det kvinnors särskilda dag. Det har den varit sedan 1910-talet. I många länder är 8 mars en nationell helgdag. Men i långa perioder under krigsåren låg den i glömska. Och i fascistiska och nationalistiska länder förbjöds människor att fira kvinnodagen.


”Varför Kinas politiska modell är överlägsen USA:s”


Av: Kjell Goldmann

2012-03-06 | ”Varför Kinas politiska modell är överlägsen” är den provokativa rubriken till en debattartikel i New York Times. Författare är Eric X. Li. Denne, finner man på internet, har även tidigare publicerat sig om det kinesiska systemets överlägsenhet över det amerikanska.


2011: Den arabiska våren som kom av sig


Av: Per Jönsson

2011-12-30 | Demokratirevolterna i Egypten, Tunisien och andra arabländer i början av 2011 väckte stora förhoppningar världen över. Ett år senare har frihetsvågen kommit av sig och på sina håll krossats. Ändå kommer den arabiska våren sannolikt att inspirera till nya folkliga försök att knuffa arabvärlden in i 21:a århundradet.


Tunisier efter valet: ”Demokrati gör ont”


Av: Marie Jonasson

2011-12-15 | Tunisiernas stolthet över landets första fria val i oktober har fått sig en törn. Medborgarna börjar inse att demokrati inte är en garanti för jobb, bättre statsfinanser och social rättvisa. Avgörande blir om folket har tålamod att låta demokratin mogna i rätt takt.


Krig för demokrati kräver eftertanke


Av: Per Jönsson

2011-09-30 | Den Nato-ledda och FN-sanktionerade interventionen i Libyen har nått ett till synes överraskande framgångsrikt slut – ”a seemingly surprisingly successful conclusion”.


”Det är EU som gjort svensken solidarisk”


Av: Per Jönsson

2011-09-19 | Svenskarnas särställning i den internationella opinionsmätningen från Transatlantic Trends har väckt berättigad uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands.


Den europeiska demokratin i kris


Av: Carl Tham

2011-06-21 | Ledande europeiska politiker har nu tvingats inse att eurokrisen har sin grund i projektets konstruktion. Vid tillkomsten på 90-talet avvisades alla kritiker som hävdade att man inte kan ha en valutaunion mellan så skilda ekonomier och med så olika förutsättningar utan en politisk centralmakt.


Om UI-bloggen

Arkiv