Estland kan stoppa Putins gasexportplan


Av: Per Jönsson

2012-10-29 | I Rysslands lilla grannland Estland höjs nu tunga röster emot att nya ryska gasledningar ska dras på estnisk havsbotten.


Estlands olika ansikten


Av: Påhl Ruin

2012-09-04 | Esterna vill ha nordisk levnadsstandard, utan nordiska skattenivåer. Esterna vill vara ett IT-land, men inte helt släppa rollen som låglöneland. 21 år efter frigörelsen från Sovjetunionen fortsätter Estland att söka sin framtidsprofil.


Hur fritt är Baltikum efter 20 år?


Av: Arne Bengtsson

2011-08-18 | Låsningen vid historien har blivit Baltikums inre ockupation. Det finns 2011 en mörk verklighet som motbild till de ljusa hyllningarna av Baltikums självständighet.


Det omöjliga blev möjligt


Av: Anna Tornberg

2011-08-17 | Några hundra personer samlades i måndags till det 80:e måndagsmötet på Norrmalmstorg i Stockholm.


20 år efter självständigheten


Av: Anna Tornberg

2011-08-16 | Hur ser relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna ut idag? Hur har de baltiska staterna och Ryssland förhållit sig till varandra de första åren efter självständigheten och hur ser relationerna ut idag?


Baltikum söker alltjämt trygghet


Av: Per Jönsson

2011-08-15 | Hur kan Ryssland alltjämt vara farligt för de baltiska länderna? Håller EU och den europeiska modellen på att förlora sin dragningskraft 20 år efter Estlands, Lettlands och Litauens frigörelse från Sovjetväldet?


Om UI-bloggen

Arkiv