Putin vann valet åt Lettlands regering


Av: Arne Bengtsson

2014-10-09 | Rysslands aggression i Ukraina avgjorde valet i Lettland 4 oktober. De lettiska nationalisterna gick fram och den ryssdominerade vänstern gick tillbaka. Oron för massutvandring och avfolkad landsbygd överröstades av varningar för att Lettlands självständighet hotas om oppositionen vinner.


Lettland sitter fast i språk och historia


Av: Arne Bengtsson

2013-05-06 | EU, IMF och Sverige prisar Lettland som ett föredöme i ekonomisk krishantering. Men budgetnedskärningar är en sak, framtidsvisioner en annan.


Hur fritt är Baltikum efter 20 år?


Av: Arne Bengtsson

2011-08-18 | Låsningen vid historien har blivit Baltikums inre ockupation. Det finns 2011 en mörk verklighet som motbild till de ljusa hyllningarna av Baltikums självständighet.


Det omöjliga blev möjligt


Av: Anna Tornberg

2011-08-17 | Några hundra personer samlades i måndags till det 80:e måndagsmötet på Norrmalmstorg i Stockholm.


20 år efter självständigheten


Av: Anna Tornberg

2011-08-16 | Hur ser relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna ut idag? Hur har de baltiska staterna och Ryssland förhållit sig till varandra de första åren efter självständigheten och hur ser relationerna ut idag?


Baltikum söker alltjämt trygghet


Av: Per Jönsson

2011-08-15 | Hur kan Ryssland alltjämt vara farligt för de baltiska länderna? Håller EU och den europeiska modellen på att förlora sin dragningskraft 20 år efter Estlands, Lettlands och Litauens frigörelse från Sovjetväldet?


Om UI-bloggen

Arkiv