Uppgivet Ryssland 100 år efter revolutionerna


Av: Lena Jonson

2017-03-06 | Inför hundraårsjubileet av 1917 års ryska revolutioner försöker Kreml släta över alla motsatta tolkningar av dessa omvälvningar. Det sker samtidigt som den demokratiska proteströrelsen i Ryssland har skurits bort från offentlig debatt, skriver Lena Jonson vid UI:s Rysslands- och Eurasienprogram.


Iskall Putin utnyttjar väntläget i USA


Av: Stig Fredrikson

2017-03-06 | I USA råder väntläge. Där är frågan om det går att bevisa att det var Ryssland som avgjorde USA-valet till Trumps fördel. Under tiden agerar Putin självsäkert på den utrikespolitiska arenan. Ett av hans mål är att splittra EU:s medlemsländer så att deras enighet om att behålla sanktionerna mot Ryssland ska upphöra.


Nu finns en glimt av hopp för Syrien


Av: Bitte Hammargren

2016-03-17 | Ingen i omvärlden litar på Rysslands Vladimir Putin. Allra minst den syriska opposition som nu ska förhandla med Assadregimen i den process som kallas för Genève 3. Men just nu finns en anda av försiktig optimism, efter Rysslands överraskande besked om sin partiella reträtt från Syrien.


Högt spel av Putin i Syrien


Av: Lena Höglund

2015-10-15 | Att Putin valde att ingripa militärt i Syrien var ett resultat av den ryska inre dynamiken, samtidigt som väst och arabländerna berett marken för det ryska initiativet. Så beskrevs bakgrunden när Rysslandsforskaren Gudrun Persson och Mellanösternanalytikern Per Jönsson vid ett UI-seminarium analyserade Rysslands inträde i kriget.


Ryskt firande av segerdagen


Av: Ingmar Oldberg

2015-05-08 | Sedan de kommunistiska idealen förtvinat är Sovjetunionens seger på östfronten 1945 Rysslands största stolthet och dess viktigaste medel för att legitimera landets internationella ställning och främja patriotisk samling bakom sina ledare.


Kremls svåra balansgång


Av: Mattias Hult

2015-02-25 | Expansionistisk eurasianism och isolationistisk nationalism är två krafter som påverkar det ryska samhället och som analyserades vid ett seminarium på UI den 12:e februari av Mark Bassin, professor vid Södertörns högskola, och Ivan Torbakov, forskare vid Uppsala universitets centrum för Rysslandsstudier (UCRS).


”Stödet för Putin inte varaktigt”


Av: Johan Engvall

2015-01-28 | Kriget i Ukraina kan urholka stödet för Putin på sikt och hans försök till imperiebygge är ett dödfött företag. Den bedömningen gjorde den välkända Rysslandsexperten Lilija Sjevtsova inför en fullsatt Sverigesal på UI den 22 januari. Sjevtsova förklarade hur Rysslands alltmer aggressiva utrikespolitiska beteende är nära kopplat till inhemska realititeter och Rysslands syn på sig och omvärlden.


Inför USA:s ordförandeskap: stora utmaningar för Arktiska rådet


Av: Ingmar Oldberg

2015-01-26 | Ökad sjösäkerhet, bättre levnadsvillkor för människor och djur i Arktis, samt upptrappad kamp mot klimatförändringar. Det blir prioriterade områden för Arktiska rådet när USA tar över ordförandeklubban i vår. Men farhågor finns för att Ukrainakonflikten ska sätta käppar i hjulet för samarbetet.


Mörker över Ryssland


Av: Lena Höglund

2014-11-25 | Det var en mörk bild som tonade fram när läget i Ryssland dryftades vid ett heldagsseminarium på Utrikespolitiska institutet i mitten av november. – Vi har nått en bottennotering när det gäller framtidsförhoppningar, sade professor Kristian Gerner från Lunds universitet.


”Bara reformer kan rädda rysk ekonomi”


Av: Lena Höglund

2014-11-24 | Prisfallet på olja och västs sanktioner tär hårt på den ryska ekonomin. Kapitalflykten är lika stor som under den internationella finanskrisen. Börsen och valutan har fallit dramatiskt och alla prognoser pekar nedåt. – Reformer är enda vägen ut ur krisen, menar Rysslandsexperten Torbjörn Becker.


Ukrainas val och Rysslands kval


Av: Erica Lundholm

2014-10-16 | Kommer vapenvilan i Ukraina att hålla? Det var frågan som skulle besvaras när Andrew Wilson från European Council on Foreign Relations (ECFR) besökte UI för att prata om konflikten mellan Ryssland och Ukraina. På seminariet diskuterades utsikterna för en fortsatt vapenvila mellan staterna, vilka hinder som kan stå i vägen och hur det ukrainska valet den 26 oktober kan påverka situationen


Putin vann valet åt Lettlands regering


Av: Arne Bengtsson

2014-10-09 | Rysslands aggression i Ukraina avgjorde valet i Lettland 4 oktober. De lettiska nationalisterna gick fram och den ryssdominerade vänstern gick tillbaka. Oron för massutvandring och avfolkad landsbygd överröstades av varningar för att Lettlands självständighet hotas om oppositionen vinner.


Ingen ljusning i Minsk


2014-08-28 | Tisdagens möte mellan Rysslands president Putin och Ukrainas president Porosjenko i Minsk resulterade i att parterna återupplivade en kontaktgrupp och beslöt hålla ministermöten med EU:s medverkan om handel och gasleveranser. Men i frågan om konflikten i Östra Ukraina nåddes inga framsteg.


Respit för pressad Snowden


Av: Martina Johannesson

2014-08-08 | Edward Snowden har fått sitt uppehållstillstånd i Ryssland förlängt i tre år. Men hans utsatta läge består med spionåtal som väntar i USA. Samtidigt fortsätter debatten både i USA och i omvärlden efter hans avslöjanden om den globala data- och teleövervakningen.


Kalla vindar över Arktis


Av: Erik Larusson

2014-06-04 | Krisen i Ukraina kan få konsekvenser för den känsliga miljön i Arktis. Här skriver UI:s Erik Larusson om hur sanktionerna i kölvattnet av krisen påverkar samarbetet kring Arktis.


”Modern häxprocess del i Putins nya civilisatoriska uppdrag”


Av: Erik Larusson

2014-04-22 | – Processen mot Pussy Riot är ett bra exempel på hur ledningen i dagens Ryssland för landet tillbaka till medeltiden, uppgav den rysk-amerikanska författaren och aktivisten Masha Gessen när Pussy Riots aktion och dess effekter på det ryska samhället diskuterades vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet.


Rysk krishantering


Av: Anton Wilén

2014-04-16 | Medborgarengagemang via sociala medier ses ofta som ett hot snarare än en tillgång, sade Greg Simons på ett seminarium på UI där Rysslands krishanteringsförmåga diskuterades – från naturkatastrofer till den våldsamma konflikten i norra Kaukasus.


Är partyt över för tillväxtländerna i Brics?


Av: Ylva Johnson

2014-04-04 | Risken för politiska spänningar ökar när tillväxten mattas av i de så kallade Brics-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Under 2000-talet har dessa länder utgjort ett draglok i världsekonomin. Med snabb tillväxt och en växande medelklass har de stått för en allt större andel av den globala efterfrågan.


Snabbt ekonomiskt stöd oumbärligt för Ukraina


Av: Anton Wilén

2014-04-02 | – Rysslands möjlighet att underminera Ukraina politiskt och ekonomiskt är fortfarande en av de största utmaningarna för landet, menade Igor Torbakov vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet. Han anser att Ukrainas ekonomiska utgångsläge är den viktigaste faktorn för den kommande händelseutvecklingen. Ukraina har under den senaste tiden dominerat rubrikerna efter revolutionen i februari och Rysslands annektering av Krimhalvön. Vad är de största inrikespolitiska utmaningarna för Ukraina just nu, och hur påverkar annekteringen av Krim resten av Ukraina


Tysklands historiska ansvar att stoppa Putin


Av: Erik Larusson

2014-03-31 | En strategisk omorientering av relationerna mellan Ryssland och den transatlantiska gemenskapen står för dörren. I takt med att retoriken hårdnar måste Tyskland ta sitt historiska ansvar och leda vägen mot en lösning på konflikten mellan öst och väst efter Ukraina. Så argumenterade Kristian Gerner, professor och expert på Öst- och Centraleuropa, när det kritiska läget i vårt östra grannskap diskuterades på UI den 21 mars.


Ingen tillväxt utan växtvärk – utmaningar i Bricsländerna


Av: Kaisa Pulkkinen

2014-03-25 | Tillväxttakten i Brics-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, har saktat av under de senaste åren. Nu står alla länder inför stora ekonomiska utmaningar i form av bland annat hög inflation och underskott i bytesbalanserna. Hur ska Brics vända den negativa trenden?


Moskva handlar helt enligt plan i Ukraina


Av: Per Jönsson och Karin Ekström

2014-03-19 | Man kan konstatera att Rysslands Putin står vid sitt ord. Dagens kris i Ukraina utspelar sig precis så som Rysslands nationella säkerhetsstrategi varnade för redan 2009. Så här skrev Per Jönsson och Karin Ekström i Internationella Studier, nr 1 2013 - Tema: Krigsrisk.


Putin riskerar fortfarande att bita sig själv i svansen


Av: Lena Jonson

2014-03-04 | Putin har hållit presskonferens. Lugnande besked har givits att Ryssland för tillfället inte planerar att invadera Ukraina med militära medel och att Ryssland inte kommer att ta upp frågan om Krims eventuella anslutning till Ryssland.


Broms i rysk ekonomi


Av: Erik Larusson

2014-02-27 | Rysslands ekonomi står inte inför en överhängande recession, men den starka tillväxten avtar. Vad orsakar inbromsningen? Och vilka är vägarna tillbaka till god tillväxt?


Ekonomin hotar Putin


Av: Torbjörn Becker

2014-02-14 | Med en yta på 17 miljoner kvadratkilometer utgör Ryssland med bred marginal världens största land. Ryssland är nästan lika stort som Kina och Brasilien tillsammans. Med detta väldiga land kommer också enorma naturresurser.


Den ryska kyrkans dubbla budskap


Av: Ingmar Oldberg

2014-02-13 | I tomrummet efter sovjetkommunismen har den ortodoxa kyrkan fått allt större betydelse som politiskt och ideologiskt stöd åt den nya ryska statsmakten. Men den kyrkan saknar tydlig ideologi och dess roll i samhället är tvetydig. Det framkom vid ett välbesökt seminarium om Ryssland på UI den 20 januari.


Putins unionsbygge beroende av Ukraina


Av: Erik Larusson

2014-02-07 | Putins imperieambitioner stympas utan Ukraina. Utan den forna sovjetiska ”kronjuvelen” blir planerna på att återupprätta ett ryskdominerat storvälde genom den Euroasiatiska unionen meningslösa. Trots detta ter sig en rysk militär intervenering för att förhindra en ukrainsk omorientering mot väst osannolik, samtidigt som risken för en intern våldsam lösning kvarstår.


Rysk comeback i Mellanöstern


Av: Per Jönsson

2014-01-08 | Ryssland upplever en ny vår i Mellanöstern, skriver UI:s Per Jönsson. Kemvapenuppgörelsen mellan Ryssland, USA och Syrien blev upptakten till en rysk charmoffensiv där syftet är att återskapa alliansnätverket från det kalla krigets dagar.


Civilisationernas kamp i Ryssland?


Av: Ingmar Oldberg

2013-11-28 | Harvardprofessorn Samuel P. Huntingtons 20 år gamla teori om civilisationernas eviga kamp är alltmer på tapeten i Ryssland. Teorins förespråkare pekar på den religiösa fundamentalismens frammarsch i Mellanöstern sedan 1970-talet med påföljande terroranslag mot västländer, västliga interventioner i Afghanistan, Irak och Libyen, den olösta Palestinafrågan och den arabiska vårens misslyckande.


Ukrainas vacklan mellan öst och väst


Av: Ingmar Oldberg

2013-11-26 | Det östliga partnerskapets öde står på spel vid det toppmöte som inleds på torsdag i Vilnius. Det föreföll deltagarna vara överens om vid det seminarium som UI arrangerat med anledning av sammankomsten mellan EU och de sex partnerskapsländerna. Seminariet kom att fokusera på Ukraina som är det viktigaste av partnerskapsländerna, och grannen Ryssland, som har skapat ett alternativ till partnerskapet i form av en tullunion som grund för en framtida eurasiatisk union.


Östra partnerskapets öde avgörs nu


Av: Jakub Swiecicki

2013-11-08 | Östra partnerskapet upplever för närvarande något av en återuppståndelse. Anledningen är Ukrainas vägval till framtida utveckling skriver UI:s Jakub Swiecicki.


”Oväsentligt om USA är nummer ett eller två”


Av: Martina Johannesson

2013-09-12 | Varför ska vi bry oss om att USA är på väg att bli tvåa istället för etta bland världens makter? Enligt Regina Karp, forskare vid Old Dominion University i USA, är det inte särskilt viktigt. Det är istället hur USA ska hantera en sådan maktförskjutning som bör stå i centrum för diskussionerna, menade hon vid ett forskningsseminarium under UI:s 75-årsfirande.


Rysslands själ i gungning


Av: Lena Höglund

2013-09-02 | Ryssland befinner sig i ett paradigmskifte och interna faktorer kommer att ha större betydelse för den ryska utrikespolitikens utveckling än vad som sker i omvärlden. Dessa tankar fördes fram vid ett forskarseminarium vid Utrikespolitiska institutets 75-årsjubileum i slutet av augusti.


Ryssland: Kris i befolkningsfrågan


Av: Kristina Hultman

2013-06-18 | I förra veckan lades ett förslag till nytt ryskt politiskt program för hur de kommande tjugo årens statliga familjepolitik ska se ut. Här föreslås en särskild skatt på skilsmässa och nya begränsningar i aborträtten, samtidigt som homosexualitet precis som tidigare fördöms mycket skarpt.


Vart är världen på väg?


Av: Mikaela Hedborg

2013-05-21 | Det pågående skiftet från en bipolär till en multipolär maktfördelning är en av de stora globala trender som nyligen lyftes fram i en rapport från National Intelligence Council. UI:s fortbildningsdag i april handlade om detta och de utmaningar som USA, Kina, Ryssland och sub-Sahara står inför.


Homofobt mord skakar ryska hbt-världen


Av: Kristina Hultman

2013-05-15 | Den 25 maj är det årsdagen av avkriminaliseringen av homosexualitet i Ryssland. Inte heller i år kommer hbt-aktivisterna i Moskva få tillstånd att demonstrera, trots att det finns alla skäl att uppmärksamma dagen just i år.


Putins nya utrikespolitiska koncept kräver medbestämmande


Av: Ingmar Oldberg

2013-03-25 | Det nya utrikespolitiska koncept som Rysslands president Vladimir Putin nyligen presenterade andas större oro än tidigare för att Ryssland ska förlora inflytande i världen och speglar en ökad fientlighet mot väst. Det präglas av stormaktsambitioner och krav på medbestämmande i världspolitiken.


Renässans för rysk upprustning


Av: Karin Ekström

2013-02-11 | Att Ryssland väljer att öka sin militära potential även när de externa förhållandena är ovanligt gynnsamma beror i grund och botten på att Kreml upplever omvärlden som oförutsägbar, skriver den kände ryske statsvetaren Sergei Karaganov i tidskriften Russia Beyond the Headlines.


Putins Ryssland på väg tillbaka mot sovjettiden


Av: Karin Ekström

2013-01-02 | Ryssland går idag i riktning mot något som liknar landets sovjetiska förflutna istället för att utvecklas mot Europa. Sedan Putin återkom på presidentposten i våras har trycket mot oppositionen hårdnat, och domen på två års straffarbete för två medlemmar i punkbandet Pussy Riot har en omisskännlig smak av Sovjettiden.


Ryssland tar sig ton


Av: Karin Ekström

2012-12-20 | Ryssland signalerar en allt mer muskulös utrikespolitik, vilket kan ses som ett tecken på nervositet inför den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Orsaken är det missilförsvarssystem som USA och Nato planerar att sätta upp i Europa, som ett skydd mot eventuella angrepp från Iran och Nordkorea.


Putin nöjd med Obama men många konflikter består


Av: Ingmar Oldberg

2012-11-13 | Både den ryska ledningen och allmänheten är sedan sovjettiden fixerade vid USA och följde dess presidentval med stort intresse. Ett skäl är att Ryssland ser sig som en stormakt jämbördig med USA, ett annat att utgången i valet var genuint ovisst (till skillnad från vårens presidentval i Ryssland). Enligt opinionsundersökningar föredrog de flesta ryssar Obama framför Romney, och det tycktes ledningen också göra trots att president Putin sade sig kunna arbeta med vem som än blir vald.


Oklart vem Putin vill samarbeta med


Av: Karin Ekström

2012-11-05 | De senaste årens förbättrade relationer mellan USA och Ryssland står på spel i det stundande amerikanska presidentvalet. Republikanen Mitt Romney har förklarat att Ryssland är USA:s geopolitiska fiende nummer ett, men ändå finns det skäl som talar för att Moskva kanske föredrar Romney framför Obama.


Estland kan stoppa Putins gasexportplan


Av: Per Jönsson

2012-10-29 | I Rysslands lilla grannland Estland höjs nu tunga röster emot att nya ryska gasledningar ska dras på estnisk havsbotten.


Fokus skiftar kring Syrienkrisen


Av: Per Jönsson

2012-10-12 | Kriget i Syrien har snabbt utvecklat sig till en kraftmätning mellan Natobjässen Turkiets och Vladimir Putins ryska stormaktsanspråk.


I väntan på ryska reformer


Av: Karin Ekström

2012-10-10 | När Rysslands dåvarande president Dmitrij Medvedev lämnade sin post i mars 2012 var det uppenbart att inga djupgående reformer hade introducerats – trots de löften om modernisering som han avgav i sin artikel ”Framåt, Ryssland!” från september 2009. Nu tre år senare står det klart att hans fraser om förändring inte följdes upp av någon reformpolitik.


Syriens episka drama


Av: Per Jönsson

2012-10-01 | Efter 18 månaders blodigt drama i Syrien bävar alla inför hur det hela ska sluta. Svaret ligger närmast i hur långt makthungriga aktörer utanför Syrien är beredda att gå för att främja sina egna strategiska intressen.


Nya reaktioner på Putins agerande


Av: Anna Wieslander

2012-08-29 | Den uppmärksammade domen mot de unga kvinnorna i punkbandet Pussy Riot är bara den senaste i raden av bekymmersam rapportering från ett alltmer auktoritärt Ryssland sedan Vladimir Putin åter tog över presidentmakten i början av maj 2012.


Dubbel scenförändring i Moskva


Av: Lena Jonson

2012-05-15 | Putin framstår alltmer som en ensam ledare, både när han uppträder i offentligheten och när han vandrar omkring i den ryska maktens korridorer. Där stannar han också kvar när övriga G8-länder om några dagar möts i Camp David.


Politiskt sprängstoff på export från Ryssland


Av: Linnea Ahlgren

2012-05-02 | Masha Gessen är en kontroversiell person i Ryssland. Vissa drar paralleller till Anna Politkovskaja, journalisten som rapporterade om Tjetjenienkrigen och fick betala med sitt liv för sin vilja att berätta de historier som ingen annan vågade ta upp.


Nackskott i vårt närområde


Av: Jakub Swiecicki

2012-03-26 | EU uppvisar handfallenhet när det gäller att hantera en erfaren cynisk maktspelare och diktator som Vitrysslands president Aljaksnder Lukasjenka. Och även om EU kan och vågar säga ifrån ställer Vladimir Putins Ryssland gärna upp med stöd.


Nu förändras Ryssland nedifrån


Av: Sven Hultberg Carlsson

2012-03-12 | Efter Vladimir Putins seger i Rysslands presidentval har fokus legat på den växande oppositionsrörelsen: hur skulle den reagera efter ännu ett riggat resultat? Frilansjournalisten Sven Hultberg Carlsson beskriver ett land som förändras nedifrån – och utanför politiken.


Putins seger: början till slutet för en regim


Av: Lena Jonson

2012-03-09 | Vladimir Putin vann som väntat det ryska presidentvalet. Nu börjar svårigheterna och risken ökar att det system han byggt upp under drygt tio år vid makten börjar falla sönder.


Sasja, 32: ”Det är klart att de fuskar”


Av: Linnea Ahlgren

2012-03-07 | Samtidigt som media fylls av otaliga anklagelser om valfusk, och oppositionella förklarar att Ryssland från och med nu står utan legitim ledare, samlas några vänner hemma hos Sasja i hans stuga fyra mil utanför Moskva. Alla har de varit och röstat i sina valdistrikt.


Rysk opinion på maktens villkor


Av: Sven Hultberg Carlsson

2012-03-02 | I Vladimir Putins toppstyrda demokrati tävlar verklighetsbilderna mot varandra. Oberoende opinionsinstitut är sällsynta och makthavarna bryr sig sällan om deras omvärldsanalyser.


Glad schizofreni i ryska rättsstaten


Av: Linnea Ahlgren

2012-02-22 | Den ryska rättsapparaten är tudelad. Systemet tillämpas på helt olika sätt för vanliga medborgare och för politiskt obekväma personer. Det råder en glad schizofreni i det ryska rättssystemet, säger Rysslandsexperten Jeffrey Kahn.


Kant har ersatt Lenin i Kaliningrad


Av: Ingmar Oldberg

2012-02-21 | Den gamla preussiska Östersjöenklaven Kaliningrad har lämnat Sovjettiden bakom sig. Dock blandas nymodigheterna med vanvård och armod.


Fallskärmsjägare rockar i protest mot Putin


Av: Lena Jonson

2012-02-01 | Uppladdning av styrkorna för respektive emot Putin pågår för fullt inför presidentvalet den 4 mars. Ett inslag i den brokiga skaran av demonstranter utgörs av en grupp fallskärmsjägarveteraner.


Bara bred front kan hota Putin


Av: Lena Jonson

2012-01-12 | Enligt traditionellt ryskt makttänkande behövs en stark ledare som kan sätta hårt mot hårt om folket skulle börja röra på sig. Men när maktelitens splittring tilltar öppnas dörren för konkreta politiska protestkrav.


EU maktlöst mot diktaturer


Av: Jakub Swiecicki

2011-12-22 | EU och Sverige står maktlösa inför diktaturer, även de i Europa. Den som kallas Europas sista diktatur, den i Vitryssland, mår bra och fortsätter sitt spel mellan EU och Ryssland.


Hillary Clinton: ”Bögar smittar inte”


Av: Kristina Hultman

2011-12-20 | Hbt-personer föds in i och ingår i alla samhällen. Med detta enkla konstaterande i FN riktade USA:s utrikesminister hård kritik mot nya förbudslagar kring homosexuella i Ryssland, samtidigt som hon väckte ilska hos reaktionära kretsar i valkampanjens USA.


Putins valnederlag i Kaliningrad


Av: Ingmar Oldberg

2011-12-07 | Kaliningrad har alltid varit en besvärlig region för Ryssland, inte bara för att det är en exklav som omges av Natoländerna Litauen och Polen. I januari 2010 kulminerade protester där mot höjda avgifter och sociala nedskärningar i den största demonstrationen i Ryssland på många år.


Ryssland: Politiken börjar vakna och kulturlivet har visat vägen


Av: Lena Jonson

2011-12-05 | Bakslaget för Putin i valet till den ryska duman den 4 december ger hopp om att det politiska livet nu vaknar till liv efter flera år av ”bedövning” under 2000-talet.


EU får kämpa hårdare i öst


Av: Jakub Swiecicki

2011-11-30 | EU:s politik gentemot Ukraina och Vitryssland håller på att haverera. Det svensk-polska initiativet Östra partnerskapet fungerar inte. Den vitryske diktatorn Alexander Lukasjenka hånar öppet västländerna, inklusive Sverige. Moskva erbjuder honom större ekonomiska vinster, men EU besitter alltjämt obestridlig attraktionskraft.


Spritmonopol starten för Putins maktmonopol


Av: Per Jönsson

2011-11-16 | Vladimir Putin vann snabbt stora politiska poänger på ryssarnas förkärlek för vodka. Som nykterist blev han snabbt mycket populär bland framför allt ryska kvinnor.


Ryssland på jakt efter en ny identitet


Av: Jakub Swiecicki

2011-09-09 | Hur förvaltar man historien i Ryssland? Den nuvarande ryska politiken hänger på svaret på den frågan. Ryssland har svårt att hitta sin roll i dagens värld. Man har förlorat sin supermaktstatus och sitt imperium.


Hur fritt är Baltikum efter 20 år?


Av: Arne Bengtsson

2011-08-18 | Låsningen vid historien har blivit Baltikums inre ockupation. Det finns 2011 en mörk verklighet som motbild till de ljusa hyllningarna av Baltikums självständighet.


Det omöjliga blev möjligt


Av: Anna Tornberg

2011-08-17 | Några hundra personer samlades i måndags till det 80:e måndagsmötet på Norrmalmstorg i Stockholm.


20 år efter självständigheten


Av: Anna Tornberg

2011-08-16 | Hur ser relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna ut idag? Hur har de baltiska staterna och Ryssland förhållit sig till varandra de första åren efter självständigheten och hur ser relationerna ut idag?


Baltikum söker alltjämt trygghet


Av: Per Jönsson

2011-08-15 | Hur kan Ryssland alltjämt vara farligt för de baltiska länderna? Håller EU och den europeiska modellen på att förlora sin dragningskraft 20 år efter Estlands, Lettlands och Litauens frigörelse från Sovjetväldet?


Fransk-ryska attackfartyg hot mot USA


Av: RiaNovosti

2011-06-30 | Enligt ordföranden i USA-kongressens utrikesutskott Ileana Ros-Lehtinen utgör Frankrikes försäljning av avancerade hangarattackfartyg till Ryssland ett klart hot mot USA:s och hela Europas säkerhet, uppger ryska nyhetsbyrån RiaNovosti.


Om UI-bloggen

Arkiv