Perspektiv på svensk Nato-debatt


Av: Björn Fägersten

2015-10-09 | Kommer Sverige att tvingas in i USA:s eller Turkiets krig vid ett svenskt Natointräde? Eller behåller vi till fullo vår självständighet tack vare vetorätten? De ofta motstridiga positionerna i den svenska Natodebatten förenas av att de har mycket svag förankring i såväl forskning som diskussioner utanför Sverige. När debatten nu intensifieras här hemma finns all anledning att vidga perspektiven.


Nato sätter Östersjö-säkerheten högt på agendan


Av: Anna Wieslander

2015-09-30 | För ett år sedan, på Natos toppmöte i Wales, blev Sverige del av en liten krets länder med guldkort som berättigar till fördjupat samarbete med försvarsalliansen. Guldkortet var tänkt att hålla samverkansförmågan uppe i väntan på en ny stor internationell insats, men har snarare banat väg för en ny och fördjupad form av säkerhetssamarbete i Östersjöområdet.


Afghanistan på egna, men skakiga ben


Av: Pia Daleke

2015-04-23 | Väst kan inget göra. Nu måste den muslimska världen ta över och försöka lösa problemen i Afghanistan. Det handlar om politiska problem som har sina rötter i hur väst agerat i regionen under en längre tid.


Nato i en orolig omvärld


Av: Mattias Hult

2015-03-23 | Hur Nato ska hantera ett allt mer aggressivt Ryssland och bemöta den oroliga situationen i Syrien, Irak och Libyen hör idag till försvarsalliansens viktigaste frågor. Men även samarbetet med icke medlemmar är prioriterat, och Sverige är nu en av Natos närmaste bundsförvanter enligt biträdande generalsekreteraren James Appathurai.


Nato vänder blicken mot Östersjöregionen


Av: Anna Wieslander

2014-11-26 | Om några veckor kommer Sverige, tillsammans med Finland, att för första gången mötas med Nato för att diskutera den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet. Det blir startskottet för en ny form av strategisk dialog med alliansen.


Sverige i exklusiv krets på Natos toppmöte


Av: Anna Wieslander

2014-09-01 | När försvarsalliansen Nato samlas för toppmöte i Wales 4–5 september finns även Sverige på plats. Dagordningen har anpassats till den nya verklighet som råder i Europa. Frågan om beredskap står överst på agendan.


EU, Nato och Syrien – livlig utrikespolitisk debatt i Almedalen


Av: Anna Tornberg

2014-07-04 | När företrädarna för de åtta ungdomsförbunden drabbade samman i en utrikespolitisk debatt inför höstens val så var enigheten stor i frågor som att EU borde driva klimatarbetet med större kraft, att det vore bra om EU rev sina handelshinder mot fattiga länder och att Sverige borde utöka sitt humanitära bistånd till Syrien. Natomedlemskap, flyktingfrågan och eventuella internationella interventioner i Syrien delade däremot panelen


Svenska röster om Nato-medlemskap


Av: Kaisa Pulkkinen

2014-06-24 | Vårens utveckling i Ukraina och Ryssland har väckt en växande säkerhetspolitisk debatt här hemma i Sverige. Frågan om hur Sverige ska orientera sig på den Europakarta som plötsligt genomgått både geografiska och ideologiska ändringar har ställts. Ska Sverige hålla sig till sin säkerhetspolitiska alliansfrihet eller är det dags att närma sig den omstridda alliansen Nato?


Från neutralitet till solidaritet: Att ge och ta emot militärt stöd


Av: Anna Wieslander

2014-05-13 | Under maj öppnar Sverige luftrummet för Nato:s övervakningsflyg. Det sker som en reaktion på den ökade militära aktiviteten i Sveriges närområde i samband med oroligheterna i Ukraina. Åtgärden kan ses i ljuset av Sveriges säkerhetsdoktrin, där solidaritet har ersatt neutralitet som bärande del.


Från Kosovo till Syrien


Av: Kjell Goldmann

2013-08-28 | Återigen påminns vi om klyftan mellan två dominerande idéer om internationella relationer. Å ena sidan den traditionella uppfattning som präglade FN-stadgan när den skrevs för snart 70 år sedan: grunden är nationalstatens suveränitet och okränkbarhet, dess inre angelägenheter är dess ensak, endast FN:s säkerhetsråd kan köra över någon. Å andra sidan en syn som vuxit fram under de år som gått sedan dess: inte bara stater utan också individer har rättigheter, vi har skyldighet att ingripa för att skydda människor i andra länder från folkmord och förtryck, i extrema fall med våld.


När allt handlade om trovärdighet


Av: Kjell Goldmann

2013-02-05 | Debatten efter ÖB:s uttalande om att Sverige bara kan försvara sig en vecka på egen hand har bekräftat att medlemskap i Nato numera är en tämligen normal politisk fråga. Argument framförs för skilda ståndpunkter. Ingen debattör karakteriseras som ansvarslös eller illvillig.


Fokus skiftar kring Syrienkrisen


Av: Per Jönsson

2012-10-12 | Kriget i Syrien har snabbt utvecklat sig till en kraftmätning mellan Natobjässen Turkiets och Vladimir Putins ryska stormaktsanspråk.


Överraskande valseger kan stärka Georgiens Natoambitioner


Av: Niklas Nilsson

2012-10-11 | Valsegern för oppositionskoalitionen Georgiska drömmen kom som en överraskning för de flesta bedömare, men också för det nuvarande regeringspartiet Förenade nationella rörelsen (ENM), och troligtvis även för oppositionsledarna själva. Nu måste Georgien leva upp till högt ställda krav utifrån om landet ska lyckas med sin utrikespolitiska strävan att bli medlem i internationella organisationer som EU och Nato.


Turkiets Erdogan inväntar nya krigshot


Av: Per Jönsson

2012-10-05 | Den omedelbara reaktionen från Ankara, Nato, USA och FN på Syriens granatattack mot Turkiet är att ligga lågt. I Turkiets fall beror försiktigheten inte minst på att man hukar inför att hamna i krig på två fronter.


''Jag är så glad att jag är svensk”


Av: Per Jönsson

2012-09-18 | När den internationella opinionsmätningen Transatlantic Trends presenterades i Stockholm framställdes svenska folket både som idealistiska krigshetsare och som FN-kramare och schizofrena i sin attityd till västalliansen Nato.


Svenskarna ogillar Israel, Iran och Ryssland


Av: Per Jönsson

2012-09-12 | Bland Europas folk intar svenskarna en särställning när det gäller att peka finger åt andra nationer. Och mer än andra européer – och amerikaner, och ryssar - applåderar vi militära interventioner mot diktaturer. Det avslöjar rapporten Transatlantic Trends i dag.


Hur högt pris för fred i Afghanistan?


Av: Per Jönsson

2011-12-02 | Afghanistan, som i över tre decennier har plågats av Sovjetockupation, inbördeskrig, talibanterror och USA-invasion, kommer knappast längre att stå i centrum för omvärldens engagemang efter 2014.


Trots Libyeninsatsen har Nato tappat fotfästet


Av: Per Jönsson

2011-11-15 | Nato är knappast längre i stånd att möta nutidens militära utmaningar. Det har tydligt avslöjats i samband med flera krishärdar utanför Natos kärnområde: Afghanistan, Libyen, Syrien.


Om Sverige går med i Nato


Av: Jan Prawitz

2011-10-31 | Både de som förordar och de som avvisar ett svenskt medlemskap i Nato nöjer sig med allmänna och ofullständiga argument. Innan Sverige tar slutgiltigt ställning bör vi göra en grundligare analys. Det handlar både om vilja och kapacitet. Om Sverige satte upp två stående flygburna infanteridivisioner och en dito pansarbrigad skulle vi säkert få större operativt inflytande i Nato än om vi kommer in med dagens resurser, skriver kärnvapenforskaren Jan Prawitz.


Krig för demokrati kräver eftertanke


Av: Per Jönsson

2011-09-30 | Den Nato-ledda och FN-sanktionerade interventionen i Libyen har nått ett till synes överraskande framgångsrikt slut – ”a seemingly surprisingly successful conclusion”.


Misstro mot väst starkare än kampen mot Kadafis tyranni


Av: Disa Håstad

2011-09-05 | Starka afrikanska aktörer spjärnar emot att Libyen framöver ska styras av krafter som hjälpts till makten av NATO. De ser det hela som en militär kupp utifrån av västvärlden som vill åt Libyens oljerikedomar med hjälp av nykolonial våldspolitik.


Nato hjälpte al-Qaida-islamister att ta kontroll över Tripoli


Av: Per Jönsson

2011-08-29 | President Nicholas Sarkozy har plötsligt blivit en hjälte i Frankrike för sin insats i störtandet av Libyens diktator Kadafi. Men redan börjar fransmännen fråga sig om Sarkozy i själva verket har lierat sig med libyska radikala islamister med koppling till al-Qaida skriver franska agravox.


Fransk-ryska attackfartyg hot mot USA


Av: RiaNovosti

2011-06-30 | Enligt ordföranden i USA-kongressens utrikesutskott Ileana Ros-Lehtinen utgör Frankrikes försäljning av avancerade hangarattackfartyg till Ryssland ett klart hot mot USA:s och hela Europas säkerhet, uppger ryska nyhetsbyrån RiaNovosti.


Europas säkerhet: Kanske varken EU eller Nato


Av: Per Jönsson

2011-06-23 | I svensk säkerhetspolitisk debatt ställs ständigt frågan om vi ska gå med i Nato eller ej. Av folkopinionen och partiväsendet alltid besvarad med ett rungande nej. Enligt senaste opinionsmätningen (SvD 19/5) nu mer än någonsin.


Efter massakern i Srebrenica


Av: Erik Pierre

2011-06-21 | Efter bara några dagars överläggningar i Genève i början av september 1995 mellan Richard Holbrooke, Carl Bildt och parterna i Bosnienkonflikten, återupptogs striderna och NATO-flygets bombningar av bosnienserbiska styrkor.


Om UI-bloggen

Arkiv