Vad ska Sverige göra i säkerhetsrådet?


Av: Kjell Goldmann

2016-02-01 | Regeringen verkar intensivt för att Sverige ska väljas in som ny tillfällig medlem i säkerhetsrådet. Men hur viktigt är det egentligen för Sverige att få en sådan plats? Kan Sverige göra mer för fred och säkerhet i världen än något av de andra länderna som söker inträde? Och vad skulle en rådsplats innebära för den svenska rollen som en kritisk röst?


Perspektiv på svensk Nato-debatt


Av: Björn Fägersten

2015-10-09 | Kommer Sverige att tvingas in i USA:s eller Turkiets krig vid ett svenskt Natointräde? Eller behåller vi till fullo vår självständighet tack vare vetorätten? De ofta motstridiga positionerna i den svenska Natodebatten förenas av att de har mycket svag förankring i såväl forskning som diskussioner utanför Sverige. När debatten nu intensifieras här hemma finns all anledning att vidga perspektiven.


Nato sätter Östersjö-säkerheten högt på agendan


Av: Anna Wieslander

2015-09-30 | För ett år sedan, på Natos toppmöte i Wales, blev Sverige del av en liten krets länder med guldkort som berättigar till fördjupat samarbete med försvarsalliansen. Guldkortet var tänkt att hålla samverkansförmågan uppe i väntan på en ny stor internationell insats, men har snarare banat väg för en ny och fördjupad form av säkerhetssamarbete i Östersjöområdet.


Vapenexport, etik och demokrati


Av: Kjell Goldmann

2015-06-10 | Nu är det bara några veckor kvar tills den parlamentariska Krigsmaterielexportkommittén (KEX) väntas redovisa sitt förslag till skärpning av exportkontrollen (Dir. 2012:50). Säkert får vi en ny omgång i debatten om vapenexport, och därmed om grunderna för internationell politik. Som förberedelse finns det anledning påminna sig huvudproblemen.


”Hit, men inte längre”


Av: Per Jönsson

2015-06-09 | Utrikesminister Margot Wallström ansträngde sig flera gånger att låta tuffare än någonsin förut när hon måndagen den 8 juni höll sitt första linjetal i globala frågor på Utrikespolitiska institutet.


Saudikrisen: svårt att vara tydlig, konsekvent och effektiv


Av: Kjell Goldmann

2015-03-31 | Den dominerande åsikten om förhållandet mellan Sverige och Saudiarabien tycks ha blivit att regeringen har gjort rätt i att kritisera Saudiarabien för att vara en diktatur, kränka kvinnors rättigheter och ha en medeltida rättskipning men att den har visat dåligt ”handlag” samt att skadeverkningarna nu måste reduceras och normala förhållanden återställas. Därmed har Saudikrisen kommit att ge variationer på minst fyra väletablerade teman i internationell politik.


Nato i en orolig omvärld


Av: Mattias Hult

2015-03-23 | Hur Nato ska hantera ett allt mer aggressivt Ryssland och bemöta den oroliga situationen i Syrien, Irak och Libyen hör idag till försvarsalliansens viktigaste frågor. Men även samarbetet med icke medlemmar är prioriterat, och Sverige är nu en av Natos närmaste bundsförvanter enligt biträdande generalsekreteraren James Appathurai.


Kurder vill ha ökat svenskt stöd


Av: Disa Kammars Larsson

2015-01-27 | Utrikesminister Margot Wallström tillkännagav på Folk och Försvars konferens i Sälen att Sverige tänker ge militärt bistånd till kurdiska peshmergastyrkor i norra Irak. Påpassligt nog besökte de irakiska kurdernas representant för utrikesrelationer Sverige i samma veva och tackade för stödet.


För Mellanösterns skull, eller för Sveriges?


Av: Kjell Goldmann

2015-01-21 | Sveriges erkännande av ”staten Palestina” kan ses i två perspektiv. Det ena är Mellanöstern, det andra Sverige.


Nato vänder blicken mot Östersjöregionen


Av: Anna Wieslander

2014-11-26 | Om några veckor kommer Sverige, tillsammans med Finland, att för första gången mötas med Nato för att diskutera den säkerhetspolitiska situationen i Östersjöområdet. Det blir startskottet för en ny form av strategisk dialog med alliansen.


Ryska hot och svenska bilder


Av: Per Jönsson

2014-11-07 | Överbefälhavare Sverker Göranson framhöll vid en debatt på UI att Putins Ryssland agerar militärt precis som man sagt i sina försvarspolitiska programförklaringar. Sveriges säkerhetspolitiska ”normalläge” eller ”normalbild” är att oroa sig för Rysslands militära förehavanden utan att för den skull vara direkt utsatt för ryska hot mot Sverige.


Tvåstatslösningen - är den möjlig?


Av: Kjell Goldmann

2014-10-28 | Regeringsförklaringens ord om att konflikten mellan Israel och Palestina ”endast” kan biläggas genom en tvåstatslösning, och att Sverige därför kommer att erkänna ”staten Palestina”, har inte bara aktualiserat frågan om detta är ett konstruktivt bidrag till fredsprocessen utan också om denna väg till värdiga förhållanden för palestinierna längre är framkomlig.


Bokslut Bildt


Av: Stefan Borg

2014-10-02 | Inför en fullsatt Sverigesal på UI sammanfattade Carl Bildt sin tid i Arvfurstens palats. Den avgående utrikesministern tecknade de senaste åtta årens utveckling i världen från en svensk horisont. Kontentan av analysen var att världen idag på många sätt karakteriseras av realpolitikens återkomst, där agendan domineras av hårda säkerhetspolitiska frågor som får samsas med vissa (relativt) nya utmaningar som klimatfrågan och försök att minimera statlig censur av internet.


Framtidens biståndspolitik


Av: Anna Lantz

2014-09-12 | – Världen brinner och människor flyr. Sverigedemokraterna vill stänga dörren och det tycker jag är tragiskt. Det sade Kerstin Lundgren, biståndspolitisk talesperson för Centerpartiet, när hon i förra veckan deltog i en utfrågning om framtidens biståndspolitik. Utfrågningen anordnades av 21 svenska bistånds- och utvecklingsorganisationer. Förutom Lundgren deltog även övriga riksdagspartiers talespersoner i biståndsfrågor. Moderaterna företräddes av biståndsministerns statssekreterare Tanja Rasmusson.


Stärkt beredskap i fokus vid partidebatt på UI


Av: Lena Höglund

2014-09-08 | Samtidigt som Nato höll toppmöte om hoten från Ukrainakonflikten och Islamiska staten samlades de svenska partiernas företrädare på UI för att tala om Sveriges framtida utrikes- och försvarspolitik. En internationell insats i Irak/Syrien och återinförd värnplikt var två av de ämnen som diskuterades.


Sverige i exklusiv krets på Natos toppmöte


Av: Anna Wieslander

2014-09-01 | När försvarsalliansen Nato samlas för toppmöte i Wales 4–5 september finns även Sverige på plats. Dagordningen har anpassats till den nya verklighet som råder i Europa. Frågan om beredskap står överst på agendan.


EU, Nato och Syrien – livlig utrikespolitisk debatt i Almedalen


Av: Anna Tornberg

2014-07-04 | När företrädarna för de åtta ungdomsförbunden drabbade samman i en utrikespolitisk debatt inför höstens val så var enigheten stor i frågor som att EU borde driva klimatarbetet med större kraft, att det vore bra om EU rev sina handelshinder mot fattiga länder och att Sverige borde utöka sitt humanitära bistånd till Syrien. Natomedlemskap, flyktingfrågan och eventuella internationella interventioner i Syrien delade däremot panelen


Svenska röster om Nato-medlemskap


Av: Kaisa Pulkkinen

2014-06-24 | Vårens utveckling i Ukraina och Ryssland har väckt en växande säkerhetspolitisk debatt här hemma i Sverige. Frågan om hur Sverige ska orientera sig på den Europakarta som plötsligt genomgått både geografiska och ideologiska ändringar har ställts. Ska Sverige hålla sig till sin säkerhetspolitiska alliansfrihet eller är det dags att närma sig den omstridda alliansen Nato?


Från neutralitet till solidaritet: Att ge och ta emot militärt stöd


Av: Anna Wieslander

2014-05-13 | Under maj öppnar Sverige luftrummet för Nato:s övervakningsflyg. Det sker som en reaktion på den ökade militära aktiviteten i Sveriges närområde i samband med oroligheterna i Ukraina. Åtgärden kan ses i ljuset av Sveriges säkerhetsdoktrin, där solidaritet har ersatt neutralitet som bärande del.


Vad Europavalet inte gäller


Av: Kjell Goldmann

2014-04-08 | Om man får tro pollwatch2014.eu blir vårens val till Europaparlamentet mer spännande än höstens val till den svenska riksdagen. Om valutgången blir enligt prognosen innebär detta en betydande förskjutning från höger till vänster. Men svenska media tappar bort denna utveckling i sin bevakning.


Sverige på topp tre över EU:s utrikespolitiska aktörer


Av: Anton Wilén

2014-04-03 | Sverige placerar sig för första gången på topp tre över de länder som är mest aktiva inom EU:s utrikespolitik, enlig en rapport från ECFR som varje år utvärderar hur EU klarar att uppfylla sina utrikespolitiska mål. Men frågan är hur stort inflytande Sverige egentligen har? Diskussionen på UI-seminariet ”Making the Grade? Sweden and EU Foreign Policy” kom också att kretsa kring EU:s hantering av förspelet till krisen i Ukraina, och EU:s förmåga att hantera liknande situationer i framtiden.


Svensk militär till Mali


Av: Fredrik Doeser

2014-03-26 | I kölvattnet av Rysslands intervention i Ukraina föreslår regeringen att Sverige ska delta i en FN-ledd operation i Mali. I ljuset av Sveriges utrikespolitiska tradition och svenska egenintressen är dock Maliinsatsen föga förvånande


Vem bryr sig om utrikespolitiken?


Av: Kjell Goldmann

2014-03-03 | Den 14 september ska vi väljare avgöra vilka som ska leda utrikespolitiken under fyra år. 2014 ska svenska väljare även ta ställning till vilken partigrupp i det överstatliga Europaparlamentet vi vill stödja och vilken politik Sverige bör driva i mellanstatliga rådet.


Ingen Jas-försäljning till Brasilien


Av: Anders Linnhag

2013-10-23 | USA:s chanser att sälja stridsflygplan av typen F-18 Super Hornet till Brasilien har minskat efter Edward Snowdens uppgifter om det amerikanska spionaget på Brasilien. Men det kommer inte att leda till någon försäljning av JAS Gripen, åtminstone inte före det brasilianska valet nästa år.


Lampedusa: problemet större än flyktingfrågan


Av: Sara Westerberg

2013-10-09 | Svenska mediers rapportering om den båt med migranter som sjönk utanför italienska Lampedusa förra veckan är snäv och kan rent av vara missvisande. Ordval kan tolkas som okunskap om vad som sker vid Europas gränser och gör det möjligt för politiker att ducka för de svåra frågorna.


”Sverige ett extremistiskt land”


Av: Per Jönsson

2013-09-19 | Fler svenskar än någonsin tidigare vill gå med i Nato. Och svenskarna är lika kritiska som andra EU-medborgare och amerikaner mot sin regerings invandringspolitik. På ett UI-seminarium om transatlantiska opinionstrender gick åsikterna ofta isär.


Globala maktskiften - så påverkas Sverige


Av: Lena Karlsson

2013-09-09 | Runt om i världen håller medielandskapen på att ritas om, så även i Sverige. Många tidningar med stolta anor har gått i graven, mycket på grund av konkurrens från nya medier. Men utvecklingen är inte enbart av ondo, för samtidigt som den mer kvalificerade journalistiken riskerar att hamna på undantag har vanliga människor en större möjlighet att göra sina röster hörda


Mellan Danmark och Ungern


Av: Kjell Goldmann

2013-04-11 | OECD har nyligen lagt ut nya data på nätet om hur nöjda människor är med livet i 35 länder. Danskarna står i särklass med medelvärdet 7,8 på en tiogradig skala. Sedan följer norrmän, schweizare och holländare. Svenskarna finns på tionde plats (7,3), strax efter israeler och finländare men alldeles före nyzeeländare och amerikaner. I skalans andra ända hittar vi ryssar, portugiser och allra sist ungrare (4,9).


Historiskt statsbesök befäster bilateral trend i Europa


Av: Sara Westerberg

2013-03-15 | Genom att undvika taggiga frågor sluter sig Sverige genom President Abdullah Güls statsbesök till en lång skara europeiska länder som bortser från EU:s gemensamma linje att inkludera mänskliga rättigheter i alla bilaterala externa relationer.


ÖB ritar och rätar ut frågetecken


Av: Lisen Bergquist

2013-01-11 | Svensk försvars- och säkerhetspolitik diskuteras kanske som mest intensivt just nu, i början av januari, inför och under Folk och försvars rikskonferens i Sälen. UI tjuvstartade genom att redan före nyår bjuda in Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson.


Sverige i konflikt med Europas sista diktatur


Av: Jakub Swiecicki

2012-08-13 | De diplomatiska stridigheterna mellan Sverige och Vitryssland ser ut att fortsätta. Men ambassadör Stefan Erikssons agerande och händelseutvecklingen därefter är ingen isolerad företeelse.


EU har förlorat anseende i världen


Av: Nathalie Besèr

2012-02-20 | EU:s position som politisk och ekonomisk stormakt har försvagats avsevärt de senaste två åren. Unionen har gått från att ha varit en av problemlösarna i världen till att numera tillhöra problemen.


Utrikesdebatten: enigt om Syrien, oenigt om Palestina


Av: Sara Norrevik

2012-02-16 | Ingen av de ansvariga ministrarna Carl Bildt, Gunilla Carlsson eller Ewa Björling orsakade kontroverser i riksdagens utrikesdebatt i går. Huvudperson blev i stället utbildningsminister Jan Björklund.


Demokratin går kräftgång i stökig omvärld


Av: Per Jönsson

2012-01-27 | Gräsrötters reaktion mot globaliseringen framkallar främlingsfientlighet och protektionism. Efter den arabiska våren utnyttjar dunkla religiösa krafter situationen för egen räkning. Det framgick vid en exklusiv paneldebatt om det gångna kris- och revolutionsåret.


''Så kan Sverige påverka EU''


Av: Björn Fägersten

2011-12-08 | Sverige finns representerat på dagens EU-möte, men hamnar allt längre bort från EU:s kärna. Björn Fägersten, Europaforskare vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm, föreslår strategier för att maximera Sveriges inflytande i framtidens Europa.


”Svensk utrikesdebatt en formlös massa”


Av: Kjell Goldmann

2011-12-01 | För att svensk utrikespolitik ska kunna debatteras måste debattörerna känna till den. Men i dagens medievärld kan knappast någon ha en helhetsbild av den svåröverskådliga debatten om utrikesfrågor.


Lukasjenkas stats-TV klandrar Sverige


Av: Jakub Swiecicki

2011-11-19 | Svenska ambassaden i Minsk har attackerats av den vitryska statstelevisionen för att otillbörligen ha stött oppositionskrafter och för att läcka information om EU-projekt till obehöriga. Påhoppet är det senaste av en rad angrepp som president Aleksandar Lukasjenkas diktatur riktat mot EU-nationer.


Om Sverige går med i Nato


Av: Jan Prawitz

2011-10-31 | Både de som förordar och de som avvisar ett svenskt medlemskap i Nato nöjer sig med allmänna och ofullständiga argument. Innan Sverige tar slutgiltigt ställning bör vi göra en grundligare analys. Det handlar både om vilja och kapacitet. Om Sverige satte upp två stående flygburna infanteridivisioner och en dito pansarbrigad skulle vi säkert få större operativt inflytande i Nato än om vi kommer in med dagens resurser, skriver kärnvapenforskaren Jan Prawitz.


Svensk realpolitik – en finurlig form för Natomedlemskap


Av: Kjell Goldmann

2011-10-07 | Både Olof Palme och George W Bush var på en och samma gång realpolitiker och idealister. Men båda måste i viss mening dölja sin verkliga utrikespolitik i en retorik som går hem hos väljarna. Medan svensk neutralitetspolitik har behövt förgyllas med en idealistisk överbyggnad har amerikansk neokonservatism behövt paketeras som nationell säkerhetspolitik.


”Det är EU som gjort svensken solidarisk”


Av: Per Jönsson

2011-09-19 | Svenskarnas särställning i den internationella opinionsmätningen från Transatlantic Trends har väckt berättigad uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands.


Svensk syn på demokratiexport förbryllar


Av: Per Jönsson

2011-09-15 | Svenskarna gillar att sprida demokrati utomlands enligt opinionsmätningen Transatlantic Trends. Men få kan svara på varför. Och varför tycks svenskarna inte gilla demokratiseringen av Turkiet? - Det hade jag aldrig kunnat ana!


Transatlantic Trends: Svenskarna går emot trenden


Av: Per Jönsson

2011-09-14 | Nöjd, generös, trosviss, riskbenägen, konfliktberedd – så kan svensken som betraktar sin omvärld karaktäriseras.


Frågor och svar till Craig Kennedy


Av: Anna Tornberg

2011-09-14 | För tionde året i rad har German Marshall Fund genomfört en omfattande opinionsmätning i USA, EU och Turkiet kring viktiga globala frågor som rör säkerhet, ekonomi, demokrati och militära interventioner.


Baltikum söker alltjämt trygghet


Av: Per Jönsson

2011-08-15 | Hur kan Ryssland alltjämt vara farligt för de baltiska länderna? Håller EU och den europeiska modellen på att förlora sin dragningskraft 20 år efter Estlands, Lettlands och Litauens frigörelse från Sovjetväldet?


Europas säkerhet: Kanske varken EU eller Nato


Av: Per Jönsson

2011-06-23 | I svensk säkerhetspolitisk debatt ställs ständigt frågan om vi ska gå med i Nato eller ej. Av folkopinionen och partiväsendet alltid besvarad med ett rungande nej. Enligt senaste opinionsmätningen (SvD 19/5) nu mer än någonsin.


Om UI-bloggen

Arkiv