”Bibis” valseger gör Israel till pariastat


Av: Per Jönsson

2015-03-19 | Med Netanyahu kvar vid stadsrodret i Israel blir det inte något tal om en palestinsk stat. Och han försäkrar att bosättningarna på Västbanken ska fortsätta i stor skala. Därmed hamnar Israels relationer med USA och EU sannolikt i frysen.


För Mellanösterns skull, eller för Sveriges?


Av: Kjell Goldmann

2015-01-21 | Sveriges erkännande av ”staten Palestina” kan ses i två perspektiv. Det ena är Mellanöstern, det andra Sverige.


Folkrätten - en tolkningsfråga


Av: Erica Lundholm

2014-11-05 | Åsikterna var många gånger vitt skilda när Israel-Palestinakonflikten diskuterades ur ett juridiskt perspektiv under ett seminarium på UI tidigare i oktober.


Östra Jerusalem: Osäker framtid för splittrad stad


Av: Johanna Mannergren Selimovic

2014-10-29 | Palestinier hoppas att en framtida palestinsk stat ska ha östra Jerusalem som huvudstad. Men Israel har alltid motsatt sig en delning av Jerusalem och stadens status är en av fredsförhandlingarnas svåraste knäckfrågor. Nu ökar spänningarna samtidigt som bosättningspolitiken skruvas upp.


Tvåstatslösningen - är den möjlig?


Av: Kjell Goldmann

2014-10-28 | Regeringsförklaringens ord om att konflikten mellan Israel och Palestina ”endast” kan biläggas genom en tvåstatslösning, och att Sverige därför kommer att erkänna ”staten Palestina”, har inte bara aktualiserat frågan om detta är ett konstruktivt bidrag till fredsprocessen utan också om denna väg till värdiga förhållanden för palestinierna längre är framkomlig.


Israel & Palestina: det drar ihop sig i förhandlingarna


Av: Anna Jardfelt

2014-03-15 | Den 29 april är det nio månader sedan som Israel och Palestina, under ledning av den amerikanska utrikesministern John Kerry, återupptog de fredsförhandlingar som sedan år tillbaka legat på is. Flera omständigheter talar för att parterna denna gång skall kunna nå en lösning.


Israeliskt krav självklart för USA men för delikat för EU


Av: Disa Kammars Larsson

2014-03-14 | Den amerikanske utrikesministern John Kerry försöker höja temperaturen i fredsförhandlingarna vilka många betraktar som tvåstatslösningens sista chans. Israels senaste krav att palestinierna ska erkänna Israel som en judisk stat får Europa att lyfta på ögonbrynen, men för den amerikanska opinionen är det en ickefråga.


Israels svarta guld förändrar maktbalansen


Av: Per Jönsson

2013-06-05 | Mellanösterns maktkarta kan ritas om. Nya omständigheter talar för att Israel är det land med störst oljetillgångar per capita.


Israel mot en judisk demokrati


Av: Lena Höglund

2013-04-04 | Den israeliska fredsrörelsen är helt avsomnad och det råder en bred politisk enighet om att bosättningspolitiken ska fortsätta. Samtidigt vänder sig Israel inåt och betonar allt mer det judiska framför det israeliska.


Obamas klarspråk till Israel


Av: Per Jönsson

2013-03-25 | Barack Obamas tvådagarsbesök i Israel blev en uppvisning i konstfärdig men effektiv retorik där USA-presidenten talade till judar på judars vis och till israeler på israelers vis.


Svarta flyktingar behandlas som hot mot Israel


Av: Per Jönsson

2013-02-01 | Många tiotusental asylsökande från Etiopien, Eritrea och Sudan lever i armod i Tel Aviv och andra israeliska storstäder. Men myndigheterna vägrar hjälpa dem och regeringen vill nu att de deporteras från Israel.


Enarmad tandläkare Israels egen Engelbrekt


Av: Per Jönsson

2013-01-28 | Det är bra att dö för vårt land - så lär den sionistiske bosättaren Joseph Trumpeldor ha sagt när han sköts ihjäl av arabiska nationalister. Sedan dess har hans yttrande på dödsbädden blivit ett bevingat ord i Israel.


Valet i Israel ställer Netanyahu inför ett dilemma


Av: Per Jönsson

2013-01-21 | När rösterna räknats efter tisdagens parlamentsval i Israel kommer premiärminister Benjamin Netanyahu att tvingas välja mellan två obekväma alternativ: en ideologiskt skarpskuren högerregering i konflikt med USA, eller en spretig höger-mittenregering utan gemensamma mål. Ingetdera lär stärka hans ställning som ledare för ett politiskt splittrat Israel.


Bosättarnas huvudstad en militärt isolerad ö på Västbanken


Av: Per Jönsson

2013-01-16 | Den judiska bosättarorten Ariel i det ockuperade Västbankens geografiska mitt attraherar allsköns israeler och har just fått ett eget nationellt universitet. Ändå utgör Ariel alltjämt en militärt isolerad ö på historiskt omstridd mark.


Där raketerna susa


Av: Per Jönsson

2013-01-10 | Den israeliska staden Sderot drabbas hårdast av palestinska raketangrepp mot civilbefolkning. Men i väntan på nästa attack ägnar sig Sderotborna gärna åt musikaliskt välljud.


''Judar måste leva i hela Landet Israel''


Av: Per Jönsson

2013-01-07 | Inför parlamentsvalet den 22 januari hamnar allt fokus i Israel på ett politiskt underbarn som kräver att den judiska staten annekterar Västbanken och överför Gaza till Egypten.


Svårare förhandlingsläge efter omröstningen i FN


Av: Magnus Norell

2012-12-11 | För ett tag sedan röstade medlemsländerna i FN ja till att stärka den Palestinska myndighetens status i generalförsamlingen. Men framgången för palestinierna och den prestigeförlust som det innebär för Israel, har lett till ett ännu sämre utgångsläge för framtida förhandlingar mellan parterna.


Gazakrisen del 1: Hamas och den Palestinska myndigheten


Av: Magnus Norell

2012-11-21 | Den nyligen upptrappade krisen i och kring Gaza började redan för snart 2 år sedan då den så kallade arabiska våren ledde till ett regimskifte i Egypten. Och trots att de nuvarande raket- och flygangreppen på ytan ser ut som om en upprepning av striderna 2008-2009, finns det avgörande skillnader som gör att även om det skulle bli någon form av israeliskt markangrepp, lär det knappast bli någon ”Cast Lead II”.


Gazakrisen del 2: Israel och externa aktörer


Av: Magnus Norell

2012-11-21 | Samtidigt som den nuvarande krisen i Gaza stärkt Hamas politiskt, har rörelsen förlorat en del av sin militära styrka och Hamas ledning kan förväntas önska sig en uppgörelse med Israel så snart det är möjligt. Efter brytningen med Iran och Syrien (Hamasledaren Khaled Mashal lämnade Damaskus tidigare i år) är det i Hamas intresse att liera sig med Irans och Syriens sunnidominerande arabiska fiender. I första hand Egypten och Qatar. Men till den gruppen räknas också Jordanien och Saudiarabien.


Stigande temperatur i Mellanöstern


Av: Magnus Norell

2012-09-05 | Det pågår ett storpolitiskt spel i Mellanöstern. Efter direkta hot från iranska företrädare och en stigande oro för vad Iran egentligen kommer att använda sitt anrikade uran till, står nu Israel inför två alternativ: antingen går man till angrepp mot Iran på egen hand eller så avvaktar man att USA förr eller senare ingriper.


Kaos och anarki i Sinai


Av: Magnus Norell

2012-08-16 | Sedan den egyptiska revolutionen startade i början av 2011 har situationen på Sinaihalvön blivit alltmer kaotisk och anarkistisk. Det som just nu pågår där kan på sikt bli ett problem inte enbart för Egypten, utan också för de närliggande länderna Israel och Jordanien.


Oenighet om Israel bland USA:s judar


Av: Kjell Goldmann

2012-05-14 | Amerikanen Peter Beinart knyter i en omstridd ny bok an till den sionistiska rörelsens grundare Theodor Herzl och hoppas på en kraftfullare judisk liberalism i USA.


”Sionismen ett evakuerings­projekt, Israel ett misstag''


Av: Per Jönsson

2012-04-25 | Är staten Israels uppträdande och politik en direkt tillämpning av sionismens gamla dröm om ett judiskt nationellt hem? Ja, menar många, såväl kritiker som försvarare av dagens Israel. Inte alls, hävdar andra.


Araberna fruktar USA och Israel


Av: Per Jönsson

2012-03-14 | USA:s och Israels kampanj mot Irans kärnteknikprogram får ringa gehör i arabvärlden. I en färsk och helt unik opinionsmätning svarar tre av fyra araber att just USA och Israel är de två mest hotfulla länderna i världen. Endast var tjugonde arab anser att Iran är farligast.


EU tappar tron på palestinsk stat


Av: Per Jönsson

2012-01-17 | I sin hårdaste kritik av Israels bosättningspolitik på Västbanken uttrycker EU misstro mot att en tvåstatslösning med en livskraftig palestinsk stat längre är möjlig att förverkliga.


Aldrig julefred i Jerusalem


Av: Kjell Goldmann

2011-12-22 | Konflikten mellan araber och judar om Palestina har pågått i över ett sekel, maktspelet om det heliga landet i tre tusen år. Att kampen definieras av extremister på bägge sidor gör att ofreden kring Jerusalem lär fortgå länge än.


Russeltribunalen: Israel värre än Sydafrika


Av: Disa Håstad

2011-11-18 | Det ockuperade Palestina var temat för årets version av den legendariska Russeltribunalen. I det under många år apartheidplågade Sydafrika samlades nyligen människorättsaktivister från hela världen för att granska hur apartheid alltjämt praktiseras i dag i av Israel ockuperade palestinska områden.


Gershon Baskin om fångutväxlingen mellan Israel och Hamas


Av: Anna Tornberg

2011-11-11 | Under fem års tid verkade Gershon Baskin i det tysta för att få fram en överenskommelse mellan Hamas och Israel för att få den israeliske soldaten, Gilad Shalit, fri.


”Bara tyst diplomati kan ge resultat”


Av: Per Jönsson

2011-11-04 | Otaliga telefonsamtal i smyg och hemlig brevväxling i alla riktningar. Det var så den spektakulära fångutväxlingen mellan Israelsoldaten Gilad Shalit och ett tusental palestinska fångar kunde komma till stånd. Det hävdar fredsaktivisten Gershon Baskin som i åratal har agerat mellanhand för palestinska Hamas och Israels regering. Även en eventuell fredsuppgörelse mellan israeler och palestinier kan enbart bli av genom tystast och hemligast tänkbara diplomati, hävdade Baskin vid ett föredrag på UI.


Fångutväxlingen - vad betyder den?


Av: Nathalie Besèr

2011-10-18 | Fångutväxlingen mellan Hamas och Israel är genomförd. Efter fem år har den israeliske soldaten, Gilad Shalit, kommit hem till Israel. Samtidigt kommer 1027 palestinska fångar lämna israeliska fängelser.


Israel och Hamas har enats om fångutväxling


Av: Natalie Besèr

2011-10-12 | Efter fem år har Israel och Hamas slutligen enats om en överenskommelse som syftar till att växla den israeliske soldaten Gilad Shalit fri, mot att Israel släpper fler än 1000 palestinska fångar. Gershon Baskin var den som öppnade en ny kanal mellan Hamas och Israel i somras. UI:s Natalie Besèr fick möjlighet att ställa några frågor till honom.


Abbas har alternativ till medlemsansökan


Av: dn.se

2011-09-23 | Idag, fredagen den 23 september stiger Mahmoud Abbas upp i talarstolen i FN:s generalförsamling. Han väntas då ansöka om FN-medlemskap för sitt Palestina. Men bli inte förvånad om det inte kommer att ske.


Många palestinier vill helst bo i Israel


Av: Per Jönsson

2011-09-19 | Ungefär varannan palestinier i östra Jerusalem skulle helst vilja bli medborgare i Israel om en permanent tvåstatslösning för Israel och Palestina blir verklighet. Det framgår av en ny opinionsmätning bland Jerusalempalestinier som presenterades på Utrikespolitiska institutet den 16 september.


Ove Bring: En nypa salt skadar inte


Av: Ove Bring

2011-09-12 | Professorn i folkrätt Ove Bring replikerar på statsvetarkollegan Kjell Goldmann, som på UI-bloggen den 8 september 2011 anförde att massmedier tenderar att behandla folkrättsexperters uttalanden med alltför stor vördsamhet.


Folkrättsexperters ord är inte lag


Av: Kjell Goldmann

2011-09-08 | Alltför ofta inträffar det att enskilda experters utlåtanden om folkrättsliga knäckfrågor görs till etablerad sanning. Den dramatiska konflikten mellan Israel och Turkiet om sjöblockaden av Gaza är ett aktuellt exempel.


Dåliga utsikter för lösning av Palestinakonflikten


Av: Per Jönsson

2011-06-08 | Palestinierna strävar just nu inte längre efter att nå något avtal med Israel. I stället satsar man på att vinna stöd hos en kvalificerad majoritet i FNs generalförsamling för en självständig palestinsk statsbildning.


Om UI-bloggen

Arkiv