Iskall Putin utnyttjar väntläget i USA


Av: Stig Fredrikson

2017-03-06 | I USA råder väntläge. Där är frågan om det går att bevisa att det var Ryssland som avgjorde USA-valet till Trumps fördel. Under tiden agerar Putin självsäkert på den utrikespolitiska arenan. Ett av hans mål är att splittra EU:s medlemsländer så att deras enighet om att behålla sanktionerna mot Ryssland ska upphöra.


Perspektiv på svensk Nato-debatt


Av: Björn Fägersten

2015-10-09 | Kommer Sverige att tvingas in i USA:s eller Turkiets krig vid ett svenskt Natointräde? Eller behåller vi till fullo vår självständighet tack vare vetorätten? De ofta motstridiga positionerna i den svenska Natodebatten förenas av att de har mycket svag förankring i såväl forskning som diskussioner utanför Sverige. När debatten nu intensifieras här hemma finns all anledning att vidga perspektiven.


Nato sätter Östersjö-säkerheten högt på agendan


Av: Anna Wieslander

2015-09-30 | För ett år sedan, på Natos toppmöte i Wales, blev Sverige del av en liten krets länder med guldkort som berättigar till fördjupat samarbete med försvarsalliansen. Guldkortet var tänkt att hålla samverkansförmågan uppe i väntan på en ny stor internationell insats, men har snarare banat väg för en ny och fördjupad form av säkerhetssamarbete i Östersjöområdet.


Guardians kamp för pressfriheten


Av: Martina Johannesson

2014-12-03 | – ”Ni utsätter britter för livsfara.” The Guardian kritiserades hårt från såväl regering och säkerhetstjänst som andra medier i samband med publiceringen av Snowden- avslöjandena. Det starka stödet från medier i omvärlden betydde mycket för att tidningen kunde stå emot trycket, berättar chefredaktören Alan Rusbridger, som tillsammans med Snowden fick ett av årets Right Livelihoodpris.


Ryska hot och svenska bilder


Av: Per Jönsson

2014-11-07 | Överbefälhavare Sverker Göranson framhöll vid en debatt på UI att Putins Ryssland agerar militärt precis som man sagt i sina försvarspolitiska programförklaringar. Sveriges säkerhetspolitiska ”normalläge” eller ”normalbild” är att oroa sig för Rysslands militära förehavanden utan att för den skull vara direkt utsatt för ryska hot mot Sverige.


Stärkt beredskap i fokus vid partidebatt på UI


Av: Lena Höglund

2014-09-08 | Samtidigt som Nato höll toppmöte om hoten från Ukrainakonflikten och Islamiska staten samlades de svenska partiernas företrädare på UI för att tala om Sveriges framtida utrikes- och försvarspolitik. En internationell insats i Irak/Syrien och återinförd värnplikt var två av de ämnen som diskuterades.


Vilket EU vill vi ha?


Av: Nils Karlson

2014-04-09 | Vilket EU vill vi ha? Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparlamentet. Men också i den offentliga diskussionen de år som följer. EU är idag nämligen lika mycket inrikes-, som utrikespolitik.


Kan EU-samarbetet förbättra den nationella krishanteringen?


Av: Ylva Pettersson

2013-10-30 | Nya samhällshot kan beskrivas som gränsöverskridande, då de drabbar fler samhällssektorer, och inte kan kontrolleras eller stoppas av enbart en stat, utan kräver samarbete över nationella och sektoriella gränser. EU är en instans där krishantering och civilskydd samordnas för att bidra till de existerande nationella förmågorna. Hur kan då EU på bästa sätt samordna arbetet utifrån de nationella system som existerar?


Nya satelliter kan förbättra militär och civil krishantering


Av: Tobias Evers

2013-10-15 | Sedan satelliter först togs i bruk har de fyllt viktiga säkerhetspolitiska funktioner. Under kalla kriget använde USA och Sovjetunionen satelliter för att övervaka varandra och för att tidigt kunna upptäcka kärnvapenbärande missiler. Efter kalla krigets slut har rymden blivit en än viktigare säkerhetspolitisk arena, bland annat på grund av att stater har blivit mer beroende av olika rymdtjänster. Det ökade behovet av satelliter och de alltmer komplexa uppgifter de ska klara av ställer nya krav på utvecklandet av satelliter.


ÖB ritar och rätar ut frågetecken


Av: Lisen Bergquist

2013-01-11 | Svensk försvars- och säkerhetspolitik diskuteras kanske som mest intensivt just nu, i början av januari, inför och under Folk och försvars rikskonferens i Sälen. UI tjuvstartade genom att redan före nyår bjuda in Sveriges överbefälhavare Sverker Göranson.


Biståndet leder länder fel


Av: Sara Norrevik

2012-06-01 | Dagens biståndspolitik uppmuntrar småskalighet och decentralisering, men nonchalerar de materiella behov som lade grunden för välståndet i Europa och USA.


Svårlösta säkerhetspolitiska problem i rymden


Av: Tobias Evers

2012-05-30 | En aktiv verksamhet i rymden är inte längre något som endast är reserverat för stormakterna. Alltfler stater har numera egna rymdprogram. Även privata aktörer har starka intressen där. Rymdens växande betydelse gör dock säkerhetspolitiken mer komplex och svår att hantera.


Cybersäkerhet – inte blott en fråga om staten


Av: Sara Norrevik

2012-02-24 | Stater som USA, Ryssland och Kina har arbetat med frågor om cyberförsvar sedan 1990-talet. Under de senaste åren har antalet IT-attacker ökat dramatiskt. Nu höjs röster som varnar för kapprustning och cyberkrig.


Nya tekniken är inte neutral


Av: Anna Lantz

2012-02-16 | Internetforum, communities, bloggar och twitterflöden. Många är den moderna människans uttrycksmedel. Men vad händer när den nya tekniken används av personer med ”fel” intentioner? Vem bär ansvar för de sociala mediernas baksidor?


Trots Libyeninsatsen har Nato tappat fotfästet


Av: Per Jönsson

2011-11-15 | Nato är knappast längre i stånd att möta nutidens militära utmaningar. Det har tydligt avslöjats i samband med flera krishärdar utanför Natos kärnområde: Afghanistan, Libyen, Syrien.


Krig för demokrati kräver eftertanke


Av: Per Jönsson

2011-09-30 | Den Nato-ledda och FN-sanktionerade interventionen i Libyen har nått ett till synes överraskande framgångsrikt slut – ”a seemingly surprisingly successful conclusion”.


Pentagon planerar för framtida krig mot Kina


Av: salon.com

2011-08-16 | Enligt amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon planerar man nu för att anpassa USA:s flyg- och marinstridskrafter i Asien och Stillahavsområdet - AirSeaBattle - för ett eventuellt kommande krig mot Kina.


Efter nederlaget i Afghanistan


Av: Kjell Goldmann

2011-08-09 | Vi kan inte längre utesluta att omvärldens insatser i Afghanistan blir ett fiasko: att inbördeskriget fortsätter, att talibanerna återtar makten och att Afghanistan får en helt annan karaktär än vad vi har hoppats under tio års krig.


Hoten mot ett fritt Egypten


Av: dn.se

2011-07-20 | Egypten har fortfarande långt till frihet och demokrati efter Mubaraks fall. I stället vädjar nu bakåtsträvande politiska krafter efter morgonluft. Det skriver Per Jönsson i Dagens Nyheter.


Ingripandet i Libyen riskerar förfela sitt syfte


Av: Kjell Goldmann

2011-07-01 | Världssamfundets militära intervention i Libyen har hyllats som den första tillämpningen i full skala av en ny princip för internationella relationer kallad ”ansvar att skydda civilbefolkning” (Responsibility to Protect, eller R2P), skriver statsvetarprofessorn Kjell Goldmann.


Fransk-ryska attackfartyg hot mot USA


Av: RiaNovosti

2011-06-30 | Enligt ordföranden i USA-kongressens utrikesutskott Ileana Ros-Lehtinen utgör Frankrikes försäljning av avancerade hangarattackfartyg till Ryssland ett klart hot mot USA:s och hela Europas säkerhet, uppger ryska nyhetsbyrån RiaNovosti.


Europas säkerhet: Kanske varken EU eller Nato


Av: Per Jönsson

2011-06-23 | I svensk säkerhetspolitisk debatt ställs ständigt frågan om vi ska gå med i Nato eller ej. Av folkopinionen och partiväsendet alltid besvarad med ett rungande nej. Enligt senaste opinionsmätningen (SvD 19/5) nu mer än någonsin.


Kinas första hangarfartyg avser att avskräcka USA


Av: BBC News

2011-06-15 | I veckan avslöjade kinesiska krigsmaktens generalstabschef general Chan Bingde att Kina inom kort tar i bruk sitt första hangarfartyg. Den 300 meter långa 68 000-tonnaren  ska enligt generalen tjäna som en symbol för avskräckning med budskapet: Tro inte att ni kan bråka med oss!


EU hårt kritiserat på UI


Av: Per Jönsson

2011-06-08 | På ett UI-seminarium om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik framkom det att unionen snabbt håller på att tappa fart och färdriktning i sin utrikes- och säkerhetspolitik. För första gången i sin drygt halvsekellånga historia står EU nära ett totalt misslyckande!


Om UI-bloggen

Arkiv