Vad ska Sverige göra i säkerhetsrådet?


Av: Kjell Goldmann

2016-02-01 | Regeringen verkar intensivt för att Sverige ska väljas in som ny tillfällig medlem i säkerhetsrådet. Men hur viktigt är det egentligen för Sverige att få en sådan plats? Kan Sverige göra mer för fred och säkerhet i världen än något av de andra länderna som söker inträde? Och vad skulle en rådsplats innebära för den svenska rollen som en kritisk röst?


Fortsatt våld drabbar kvinnor i Libyen


Av: Disa Kammars Larsson

2014-07-11 | När Libyens vallokaler stängdes den 25 juni 2014 nåddes landet av nyheten att Salwa Bughaighis, en känd människorättsadvokat och försvarare av kvinnor rättigheter hade mördats i sitt hem. Hon hade skjutits i huvudet av fem maskerade män som flydde från platsen.


Kampen mot barnsoldater kräver ny säkerhetsdoktrin


Av: Disa Kammars Larsson

2014-04-16 | Barn har allt mer blivit en del av lågintensiva konflikter och barnsoldater är inget undantag. Rekrytering av barnsoldater utgör ett vapensystem som opererar utanför det internationella systemet av folkrätt. Säkerhet i vår tid kräver nytänk och modiga politiker som vågar satsa på det förebyggande arbetet, menar pensionerade general Roméo Dallaire, som var överstebefälhavare för FN:s styrkor under folkmordet i Rwanda.


Geopolitik i centrum på ISA-konferens


Av: Stefan Borg

2014-04-14 | Vid årets upplaga av International Studies Association-konferensen diskuterades allt från handelspolitik och FN:s barnkonvention till FN:s roll vid ett eventuellt zombie-anfall. Man ställde sig också frågan vad ämnet Internationella relationer egentligen är och bör vara.


Svensk militär till Mali


Av: Fredrik Doeser

2014-03-26 | I kölvattnet av Rysslands intervention i Ukraina föreslår regeringen att Sverige ska delta i en FN-ledd operation i Mali. I ljuset av Sveriges utrikespolitiska tradition och svenska egenintressen är dock Maliinsatsen föga förvånande


FN:s ”misstag” i Sydsudan försvårar humanitära insatser i landet


Av: Erik Persson

2014-03-20 | I Sydsudan fortsätter striderna mellan regeringens trupper och rebeller som leds av den före detta vicepresidenten Riek Machar. I de norra och östliga delarna av landet förekommer fortfarande dagliga strider med mängder av civila offer. Här har orter ödelagts helt under konflikten.


FN:s kemvapenorgan skyddar Assad


Av: Per Jönsson

2013-12-13 | USA:s och Rysslands avtal med Damaskusregimen om avrustning av den syriska kemvapenarsenalen gav Bashar al-Assad en nästan årslång respit att förbli vid makten. Årets mottagare av Nobels fredspris ger samtidigt skydd åt diktatorn att fortsätta sitt krig mot rebelliska undersåtar.


Motsättningar och otydlighet hot mot FN:s nya utvecklingsmål


Av: Martina Johannesson

2013-12-12 | Frivilligorganisationer, forskare, företagsledare och vanliga människor. Att så många fått ha ett ord med i laget i diskussionerna om FN:s utvecklingsmål efter 2015 är positivt, menar Jan Vandemoortele, en av millenniemålens arkitekter. Samtidigt oroar signaler om att regeringarna tänker fortsätta processen på egen hand liksom oenigheten kring vad de nya målen ska innehålla.


Arabvärlden trotsar USA och FN


Av: Per Jönsson

2013-10-22 | Nu går USA:s äldsta bundsförvant i Mellanöstern sin egen väg. Saudiarabien är det första landet i Förenta Nationernas 68-åriga historia som har tackat nej till medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Det är framför allt en desperat protest mot att Obamas USA och Putins Ryssland har enats om att låta Syriens härskare Assad sitta kvar vid makten tills vidare i utbyte mot nedrustning av de syriska kemvapnen.


Två år kvar – men långt till mål


Av: Victoria Veres

2013-10-03 | När världens ledare träffades för att prata om millenniemålen var det stora ord och nya partnerskap. Två år före slutdatum har världen vänt blickarna mot nya mål. Men millenniemålen har fått kritik, och frågan är om man kommer åt problemen nu.


Från Kosovo till Syrien


Av: Kjell Goldmann

2013-08-28 | Återigen påminns vi om klyftan mellan två dominerande idéer om internationella relationer. Å ena sidan den traditionella uppfattning som präglade FN-stadgan när den skrevs för snart 70 år sedan: grunden är nationalstatens suveränitet och okränkbarhet, dess inre angelägenheter är dess ensak, endast FN:s säkerhetsråd kan köra över någon. Å andra sidan en syn som vuxit fram under de år som gått sedan dess: inte bara stater utan också individer har rättigheter, vi har skyldighet att ingripa för att skydda människor i andra länder från folkmord och förtryck, i extrema fall med våld.


Kalla kriget lever kvar i mänskliga rättigheter


Av: Sara Westerberg

2013-06-12 | Att mänskliga rättigheter är ömsesidigt beroende och odelbara var en grundtanke redan i skapandet av FN:s allmänna förklaring från 1948 och har upprepats i olika former många gånger sedan dess. Trots detta gör sig kalla krigets ideologiska skiljelinjer fortfarande gällande i upprätthållandet av mänskliga rättigheter.


FN fördömer våldet i Syrien


Av: Lena Fransson

2013-04-25 | Efter två års stridigheter, 70 000 döda, över en miljon flyktingar, drygt 3 miljoner internförflyttade och grova rättighetskränkningar krävde ett enat säkerhetsråd den 18 april ett slut på våldet i Syrien. Det icke-bindande uttalandet från säkerhetsrådet kom efter att FN:s humanitära organ vädjat till omvärlden att visa en politisk vilja att sätta stopp för en pågående humanitär katastrof i den högst instabila regionen.


Svårare förhandlingsläge efter omröstningen i FN


Av: Magnus Norell

2012-12-11 | För ett tag sedan röstade medlemsländerna i FN ja till att stärka den Palestinska myndighetens status i generalförsamlingen. Men framgången för palestinierna och den prestigeförlust som det innebär för Israel, har lett till ett ännu sämre utgångsläge för framtida förhandlingar mellan parterna.


FN:s ”vakthund” osäker om Irans atomprogram


Av: Per Jönsson

2012-11-26 | Internationella atomenergiorganet IAEA har en nyckelroll för att fastställa om Iran är på väg att bryta mot ickespridningsavtalet mot kärnvapen, NPT. Men det råder delade meningar om Iran uppfyller IAEA:s krav, framgick det vid en UI-debatt där tidigare IAEA-chefen Hans Blix deltog.


FN-experter anklagar Rwanda för stöd till kongolesiska rebeller


Av: Lena Karlsson

2012-11-22 | Oroligheterna i östra Kongo-Kinshasa tilltar. Rebellgruppen M23 har intagit staden Goma, provinshuvudstad i Norra Kivu och hotar att fortsätta mot huvudstaden Kinshasa. FN:s expertgrupp för Kongo-Kinshasa har i flera rapporter riktat skarp kritik mot Uganda och framför allt Rwanda som anklagas för att aktivt stödja rebellrörelsen.


Turkiets Erdogan inväntar nya krigshot


Av: Per Jönsson

2012-10-05 | Den omedelbara reaktionen från Ankara, Nato, USA och FN på Syriens granatattack mot Turkiet är att ligga lågt. I Turkiets fall beror försiktigheten inte minst på att man hukar inför att hamna i krig på två fronter.


''Jag är så glad att jag är svensk”


Av: Per Jönsson

2012-09-18 | När den internationella opinionsmätningen Transatlantic Trends presenterades i Stockholm framställdes svenska folket både som idealistiska krigshetsare och som FN-kramare och schizofrena i sin attityd till västalliansen Nato.


Svenskarna ogillar Israel, Iran och Ryssland


Av: Per Jönsson

2012-09-12 | Bland Europas folk intar svenskarna en särställning när det gäller att peka finger åt andra nationer. Och mer än andra européer – och amerikaner, och ryssar - applåderar vi militära interventioner mot diktaturer. Det avslöjar rapporten Transatlantic Trends i dag.


Alliansfria rörelsen rustar sig för att avvärja krig kring Syrien och Iran


Av: Per Jönsson

2012-08-28 | Tito, Nehru, Brandt och Palme kämpade väl för fred och nedrustning mellan supermakterna USA och Sovjet. Nu strävar ånyo alliansfria ledare efter att bryta krigets spiral.


Världen måste bli bättre på risk


Av: Gunnar Sjöstedt

2012-07-20 | Idag utbildas många beslutsfattare och förhandlare i krishantering samtidigt som begreppen kris och risk ofta blandas samman. För att kunna lösa svåra politiska problem krävs ökade kunskaper om hur risker bör förstås och hanteras.


Rio +20: En försutten chans. Får vi en till?


Av: Gunilla Reischl

2012-07-02 | Dammet efter Rio +20, det nyligen avslutade FN-toppmötet om hållbar utveckling, håller på att lägga sig. Var det ytterligare ett globalt mega-event som slutade i besvikelse eller inger resultatet hopp om att vi kan åstadkomma hållbar utveckling?


Het sommar i Syrien


Av: Magnus Norell

2012-06-04 | Den syriska krisen var återigen på tapeten under Hillary Clintons besök i Stockholm i helgen. Den amerikanska utrikesministern har vid flera tidigare tillfällen understrukit att det internationella samfundet stöder det syriska folket och att krisen inte kan tillåtas pågå ”i oändlighet”. Frågan är vad det betyder och vilka alternativ det internationella samfundet har kvar i ljuset av fortsatt rysk blockering i FN:s säkerhetsråd.


20 år av trauma efter krigsvåldtäkter


Av: Margot Wallström

2012-05-21 | Det är hög tid för Bosnien att skipa rättvisa för de kvinnor som våldtogs under kriget. Detta skulle också föra Bosnien närmare ett EU-medlemskap.


Kofi Annan styr Syrienkris mot mjuklandning


Av: Per Jönsson

2012-04-03 | Han är ännu inte helt framme vid målet. Men FN:s och Arabförbundets medlare Kofi Annan har lyckats få samtliga aktörer i den blodiga Syrienkrisen att rucka rejält på sina tidigare principer.


Syrisk fred kräver brott mot principer


Av: Per Jönsson

2012-03-15 | En hållbar politisk lösning för Syrien kräver att såväl Assadregimen som oppositionen och omvärlden biter i det sura äpplet.


Kan Annan övertala Assad?


Av: Anna Lantz

2012-03-15 | Den syriska regimen fortsätter sina våldsamma övergrepp mot befolkningen. Samtidigt gästar Kofi Annan Damaskus i ett försök att tala Bashar al-Assad till rätta. Men hur väl fungerar egentligen diplomatin? Och är västerländsk inblandning den enda vägen framåt?


Pekingregimen söker ny legitimitet


Av: Rutger Palmstierna

2012-02-06 | Kinas uppstigande till ekonomisk supermakt kräver ett nytt slags nationell legitimitet. Här får Konfucius harmonilära ersätta Maos arv av befrielsekamp och revolution.


Privata företag dras in i fredsarbete


Av: David Carlsson

2012-02-03 | Kan den privata sektorn utgöra en positiv kraft i konfliktdrabbade länder? Den frågan försöker FN, enskilda regeringar och forskningsorgan besvara genom nya initiativ på området. Samtidigt efterfrågar svenska och andra företag mer kunskap om hur de bör agera.


Dramatik i FN kring hbt-rättigheter


Av: Kristina Hultman

2012-01-19 | Hur man älskar och könstillhörighet vid val av partner har blivit ett hett ämne för olika FN-församlingar. I generalförsamlingen säger islamistiska och afrikanska stater nej till hbt-rättigheter, men i rådet för mänskliga rättigheter diskuteras snart en rapport om homofobt våld på global nivå.


Passar Kina in i vår värld?


Av: Rutger Palmstierna

2012-01-11 | När den kinesiska ekonomin blir världens största riskerar Kinas uppträdande att krocka med principen om suveränitet och lika rättigheter för alla stater. Kinas konfucianska värdegrund sitter ”i väggarna”, skriver sinologen Rutger Palmstierna.


Hillary Clinton: ”Bögar smittar inte”


Av: Kristina Hultman

2011-12-20 | Hbt-personer föds in i och ingår i alla samhällen. Med detta enkla konstaterande i FN riktade USA:s utrikesminister hård kritik mot nya förbudslagar kring homosexuella i Ryssland, samtidigt som hon väckte ilska hos reaktionära kretsar i valkampanjens USA.


Krig för demokrati kräver eftertanke


Av: Per Jönsson

2011-09-30 | Den Nato-ledda och FN-sanktionerade interventionen i Libyen har nått ett till synes överraskande framgångsrikt slut – ”a seemingly surprisingly successful conclusion”.


Abbas har alternativ till medlemsansökan


Av: dn.se

2011-09-23 | Idag, fredagen den 23 september stiger Mahmoud Abbas upp i talarstolen i FN:s generalförsamling. Han väntas då ansöka om FN-medlemskap för sitt Palestina. Men bli inte förvånad om det inte kommer att ske.


Efter nederlaget i Afghanistan


Av: Kjell Goldmann

2011-08-09 | Vi kan inte längre utesluta att omvärldens insatser i Afghanistan blir ett fiasko: att inbördeskriget fortsätter, att talibanerna återtar makten och att Afghanistan får en helt annan karaktär än vad vi har hoppats under tio års krig.


Sydsudan får inte missa sitt unika tillfälle


Av: Margot Wallström

2011-07-28 | Den nyblivna staten Sydsudans största utmaning blir att bekämpa straffrihet och utkräva ansvar för begångna sexuella övergrepp under inbördeskriget. Nu har landet ett unikt tillfälle att värna kvinnors rättigheter, skriver Margot Wallström.


Ingripandet i Libyen riskerar förfela sitt syfte


Av: Kjell Goldmann

2011-07-01 | Världssamfundets militära intervention i Libyen har hyllats som den första tillämpningen i full skala av en ny princip för internationella relationer kallad ”ansvar att skydda civilbefolkning” (Responsibility to Protect, eller R2P), skriver statsvetarprofessorn Kjell Goldmann.


Massakern i Srebrenica början till fredsslutet


Av: Erik Pierre

2011-06-17 | När president Bill Clintons nationelle säkerhetsrådgivare Tony Lake kom in till presidenten i det Ovala rummet i mitten av juli 1995 för att orientera denne om massakern i Srebrenica beslöt Clinton snabbt att det måste till en ny politik.


Spelet bakom massakern i Srebrenica


Av: Erik Pierre

2011-06-15 | Arresteringen av den serbiske generalen Ratko Mladic hälsas av många med tillfredsställelse när han nu efter 16 år äntligen står inför skranket i krigsförbrytardomstolen i Haag. Att nationalisterna i Serbien och i den serbiska delen av Bosnien skulle protestera var väntat.


Livsstil i krig kan bli livsstil även i fred


Av: Margot Wallström

2011-06-15 | Sex och sexuellt våld har definitivt skapat rubriker på den senaste tiden. Den chockerande och sorgliga historien om IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn och en hotellstäderska. Uppgifter om att Ghaddafi skulle utrustat sina soldater med Viagra i syfte att våldta oppositionella.


Dåliga utsikter för lösning av Palestinakonflikten


Av: Per Jönsson

2011-06-08 | Palestinierna strävar just nu inte längre efter att nå något avtal med Israel. I stället satsar man på att vinna stöd hos en kvalificerad majoritet i FNs generalförsamling för en självständig palestinsk statsbildning.


Om UI-bloggen

Arkiv