Taiwans val i skuggan av Kina


Av: Martina Johannesson

2015-12-22 | Mycket pekar mot en seger för oppositionspartiet DPP och dess ledare Tsai Ing-wen när Taiwan går till val i januari. Missnöjet har ökat bland många taiwaneser med regeringspartiet Kuomintangs styre och president Ma Ying-jeou anklagas för att ha sålt ut Taiwan till Kina. Men ett maktskifte kan innebära att relationerna mellan Taipei och Peking åter kyls ned, vilket kan spä på spänningarna i regionen.


Japan-Kina-relationer 70 år efter andra världskrigets slut


Av: Karl Gustafsson

2015-10-07 | Japan har flera gånger bett om ursäkt för de övergrepp och massakrer på civila som ägde rum under kriget mot Kina, som tog slut 1945. Men minnena lever kvar och präglar än idag den frostiga relationen mellan länderna. Tvisten om Senkaku/Diaoyu-öarna, som eskalerat under senare år, har underblåst spänningarna.


Många likheter mellan Hongkongs ”paraplyer” och Taiwans ”solrosor”


Av: Martina Johannesson

2014-11-07 | Hongkongs så kallade paraplyrörelse har hämtat inspiration från ”solrosrörelsen” som ockuperade Taiwans parlament i våras. Och det finns mycket som förenar studentaktivisternas kamp. Inte minst är den ett uttryck för en yngre generations vilja att själva bestämma över sin framtid och ta avstånd från Kinas auktoritära regim.


Samarbete och rivalitet i Asien


Av: Pia Daleke

2014-05-22 | Ett globalt maktskifte håller på att ske, från Väst till Öst. Samtidigt pågår två starka rörelser i Asien. En är den växande rivalitet vi bland annat kan se uttryck för i Sydkinesiska sjön, där kinesiska och vietnamesiska fartyg nyligen drabbat samman. Den andra är en snabb integration och ett ökat ömsesidigt beroende mellan Asiens länder.


Är partyt över för tillväxtländerna i Brics?


Av: Ylva Johnson

2014-04-04 | Risken för politiska spänningar ökar när tillväxten mattas av i de så kallade Brics-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Under 2000-talet har dessa länder utgjort ett draglok i världsekonomin. Med snabb tillväxt och en växande medelklass har de stått för en allt större andel av den globala efterfrågan.


Bild av aggressivt Kina kan ge bakslag


Av: Linnéa Jantvik

2014-04-01 | Nationalistiska tongångar i Kina och dispyter med bland annat Japan om omstridda ögruppen Senkaku/Diaoyu har fått många att varna för ett alltmer påstridigt och hotfullt Kina. Men en alltför ensidig bild av Kina som framväxande aggressiv stormakt riskerar att isolera landet och kan få negativa konsekvenser. Det underströk Shogo Suzuki, lektor i kinesisk politik vid University of Manchester, vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet i mitten av mars.


Ingen tillväxt utan växtvärk – utmaningar i Bricsländerna


Av: Kaisa Pulkkinen

2014-03-25 | Tillväxttakten i Brics-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, har saktat av under de senaste åren. Nu står alla länder inför stora ekonomiska utmaningar i form av bland annat hög inflation och underskott i bytesbalanserna. Hur ska Brics vända den negativa trenden?


Kina vid ett vägskäl


Av: Gustav Sundqvist

2013-11-26 | Utvecklingen i Kina diskuterades flitigt under UI:s fortbildningsdag om Asiens roll i det globala maktskiftet. Flera talare menade att Kinas ekonomiska reformer ställer landet inför nya svåra utmaningar. De senaste årens snabba förändringar har fått stora konsekvenser, både för omvärlden och för kineserna själva.


Stor kinesisk påverkan i Sydostasien – på kort sikt


Av: Pia Daleke

2013-11-19 | Kinas påverkan på utvecklingen i Sydostasien är betydande, åtminstone på kortare sikt. Det mäktiga landet i norr kan säkert få regeringar i Aseanområdet att göra eftergifter i vissa regionala konflikter. Men på längre sikt kan civilsamhälleliga rörelser som Rödskjortorna i Thailand och Bersih 3.0 i Malaysia vara mer normskapande än Kina, till exempel när det gäller sättet att se på auktoritära regimer


På Östfronten inte så mycket nytt


Av: Björn Jerdén

2013-10-07 | Är ett maktskifte på gång i det ekonomiskt dynamiska Östasien? Med en kinesisk ekonomi som rullar på med i stort sett oförändrad hastighet, ett Japan på långvarig dekis och ett krisande USA är det kanske lätt att tro det. Två dagars workshop med ett tjugotal experter på regionen i samband med UI:s 75-årskonferens borde dock mana till tvivel.


Den nya auktoritära kapitalismen


Av: Gustav Sundqvist

2013-09-24 | På senare år har en ny form av auktoritär kapitalism vuxit sig allt starkare på flera håll i världen. Trots att ”nyliberalismen” är utskälld av de flesta politiska rörelser framställs avregleringar och nedskärningar ofta som ofrånkomliga lösningar på finansiella kriser. Samtidigt tar allt fler företag ett större socialt ansvar för att förbättra sina varumärken och säkerställa den framtida tillväxten. Denna trend understryker dock att förändringar i dagens värld endast tycks kunna äga rum inom det kapitalistiska systemets ramar.


”Oväsentligt om USA är nummer ett eller två”


Av: Martina Johannesson

2013-09-12 | Varför ska vi bry oss om att USA är på väg att bli tvåa istället för etta bland världens makter? Enligt Regina Karp, forskare vid Old Dominion University i USA, är det inte särskilt viktigt. Det är istället hur USA ska hantera en sådan maktförskjutning som bör stå i centrum för diskussionerna, menade hon vid ett forskningsseminarium under UI:s 75-årsfirande.


Globala maktförändringar – fråga som delar forskarvärlden


Av: Martina Johannesson

2013-09-03 | Hur ser maktförhållandena ut i dagens värld? Medan professor Christopher Layne såg USA:s minskande makt och Kinas framväxt som viktigast lyfte professor Ian Manners fram betydelsen av enskilda aktörer som Edward Snowden och Julian Assange. Att det finns många olika åsikter framkom tydligt när framstående experter nyligen möttes på UI.


Globalt maktskifte – inte bara en fråga om USA och Kina


Av: Johan Eriksson

2013-08-26 | Är ett globalt maktskifte på gång från Väst till Öst? Ett vanligt påstående är att USA och EU tappar mark och att Kina växer fram som ett nytt maktcentrum, kanske till och med på väg att ta över USA:s roll som ledande aktör i en globaliserad värld. En av de mest framstående forskarna bakom denna analys är den amerikanske professorn Christopher Layne, som hävdar att USA:s globala dominans, Pax Americana, nu definitivt är över.


Den motvillige medlaren Kina


Av: Erik Persson

2013-08-07 | Kinas tilltagande råvaruberoende gör att landet får allt svårare att hålla sig till sin utrikespolitiska princip om att inte blanda sig i staters interna angelägenheter, något som nu blir tydligt i konflikten mellan Sudan och Sydsudan.


Överdriven oro för Kinas råvarukontroll


Av: Magnus Ericsson och Alexander Elving

2013-07-31 | Oron för Kinas inflytande på råvarumarknaden är överdriven, skriver Raw Material Groups grundare Magnus Ericsson. Landet kontrollerar i dag bara en dryg procent av den totala gruvproduktionen utanför landets gränser.


Vart är världen på väg?


Av: Mikaela Hedborg

2013-05-21 | Det pågående skiftet från en bipolär till en multipolär maktfördelning är en av de stora globala trender som nyligen lyftes fram i en rapport från National Intelligence Council. UI:s fortbildningsdag i april handlade om detta och de utmaningar som USA, Kina, Ryssland och sub-Sahara står inför.


Kina – ”en papperstiger”?


Av: Martina Johannesson

2013-03-26 | Kinas globala makt är överskattad, menar den amerikanske statsvetarprofessorn och Kinakännaren David Shambaugh. Han har kommit fram till att Kina i många avseenden inte är mer än en medelstor makt. Det är långt kvar innan landet kan bli en världsmakt som USA – om någonsin.


Dialog – en nyckel till förändring


Av: Martina Johannesson

2013-02-22 | Människorättsaktivisten och affärsmannen John Kamm har inte stora förhoppningar om politiska reformer i Kina med Xi Jinping som landets nye president. Betydligt mer optimistisk är han när det gäller möjligheterna att kunna övertyga kinesiska beslutsfattare om vikten av att respektera mänskliga rättigheter.


Kina med Xi Jinping


Av: Johan Lagerkvist

2013-02-05 | Kina kommer att fortsätta sträva efter fredlig utveckling men aldrig göra avkall på" legitima rättigheter" eller "kärnintressen". Så lät det nyligen när den nye ledaren Xi Jinping höll sitt första tal om utrikespolitiken. Kommer Kina att bli tuffare och mer nationalistiskt framöver? Kan relationerna till USA och Japan förbättras? Maktskiftet i Kina väcker många frågor i omvärlden.


Fortsatt oenighet mellan Japan och Nordkorea


Av: Gustav Sundqvist

2012-12-03 | Sedan ledarskiftet i Pyongyang har relationen mellan Japan och Nordkorea förbättrats något. Men Nordkoreas förändrade attityd bör inte ses som ett långsiktigt trendbrott, utan snarare som ett försök att skapa osämja i regionen.


Maktens kvinnor axlar skulden i Kina


Av: Gustav Sundqvist

2012-10-04 | Den 20:e augusti dömdes Chongqings före detta första dam Gu Kailai till villkorligt dödsstraff. En fråga som därefter diskuterats är om inte kommunistpartiet exponerar Gus brott för att skyla över Kinas politiska problem. Om så vore fallet är det inte första gången som en kvinnlig kinesisk makthavare svartmålas.


USA – supermakt med passerat bäst-före-datum?


Av: Anna Jardfelt

2012-06-19 | Trots att USA står för ungefär en fjärdedel av världsekonomin, finns det signaler som talar för att landets supermaktsstatus har passerat bäst-före-datum. Samtidigt växer sig länder som Kina och Brasilien allt starkare.


Ryktena om jätten Kina våldsamt överdrivna


Av: Per Jönsson

2012-06-01 | Världens ekonomiska centrum skiftar från väst till öst. Kina är på väg att dominera, om inte rentav behärska, den globala politiken. Se där några vanföreställningar som den mångårige Financial Times-korrespondenten Guy de Jonquières vill punktera.


Kinas dubbla roller i Sydsudan


Av: Erik Persson

2012-05-14 | Sydsudans hållning till Kina är dubbel. Landet ses som en nödvändig ekonomisk aktör för att driva den sydsudanesiska utvecklingen framåt. Men förhållandet till Kina kantas också av misstro och missnöje.


Kinas makthavare: Historien står på vår sida


Av: Kjell Goldmann

2012-04-10 | Folkrepubliken Kinas ledare företräder en gammaldags syn på internationell politik enligt vilken icke-inblandning i andra staters angelägenheter är överordnat mänskliga rättigheter. Detta är i dag ett huvudtema i den globala debatten. Men frågan är vilken modell som har historien på sin sida.


”Varför Kinas politiska modell är överlägsen USA:s”


Av: Kjell Goldmann

2012-03-06 | ”Varför Kinas politiska modell är överlägsen” är den provokativa rubriken till en debattartikel i New York Times. Författare är Eric X. Li. Denne, finner man på internet, har även tidigare publicerat sig om det kinesiska systemets överlägsenhet över det amerikanska.


Sydkinesiska sjön allt mer i fokus


Av: Ingemar Dolfe

2012-02-28 | Sydkinesiska sjön i hjärtat av Sydöstasien har kommit allt mera i fokus under senare tid. Idag hotar tvister om öar och havsområden stabiliteten i regionen och involverar allt fler stater.


Pekingregimen söker ny legitimitet


Av: Rutger Palmstierna

2012-02-06 | Kinas uppstigande till ekonomisk supermakt kräver ett nytt slags nationell legitimitet. Här får Konfucius harmonilära ersätta Maos arv av befrielsekamp och revolution.


Inte bara kommunister i Kina


Av: Anna Lantz

2012-02-03 | Efter den finansiella krisen är en ny vänsterrörelse på frammarsch i Kina. Trots regimens försök att tysta högljudda kritiker, pågår en livlig politisk debatt inom den akademiska världen, bland landets intellektuella, författare och andra inflytelserika debattörer. En debatt som ger upphov till ett spektrum av politiska ideologier.


Hemvändande kineser firar drakens år


Av: Petter Cohen och Björn Jerdén

2012-01-23 | I dag, den 23 januari, infaller det kinesiska nyåret och vi går in i drakens år. Att fira nyåret tillsammans med nära och kära är en självklarhet i den familjecentrerade kinesiska kulturen. Bildjournalisten Petter Cohen har dokumenterat dagen.


Kinesisk tradition mer än kommunism


Av: Astrid Nordin

2012-01-19 | Sinologen och konsulten Rutger Palmstierna gör stor sak av Kinas hierarkiska värdegrunder. I själva verket rymmer kinesisk tradition också tydliga pluralistiska drag.


Valet i Taiwan hårdbevakas av Kina - och USA


Av: Martina Johannesson

2012-01-13 | Relationerna med Peking har blivit varmare, men ett skifte på presidentposten kan öka spänningarna.


Passar Kina in i vår värld?


Av: Rutger Palmstierna

2012-01-11 | När den kinesiska ekonomin blir världens största riskerar Kinas uppträdande att krocka med principen om suveränitet och lika rättigheter för alla stater. Kinas konfucianska värdegrund sitter ”i väggarna”, skriver sinologen Rutger Palmstierna.


Ett enat lag?


Av: Johan Lagerkvist

2011-12-06 | De stora medelinkomstländerna utgör en allt större maktfaktor, frågan är om de vill samma sak. Kommer de stora medelinkomstländerna inom den så kallade BASIC-gruppen – Brasilien, Indien, Kina och Sydafrika –kunna agera som ett lag i framtiden? Kan dessa stora utvecklingsländer bli något mer än ännu en förkortning myntad av bankmän för att ringa in nya, dynamiska och stora ekonomier?


USA markerar ökad närvaro i Asien


Av: Johan Englund

2011-12-01 | Häromveckan avslutade Barack Obama sin rundtur i Asien och stillahavsregionen. Avtrycket blev en tydlig signal från Obama-administrationen om att USA ämnar ge sina säkerhets- och handelsintressen i området högre prioritet. Signalen kan ses mot bakgrund av Kinas växande ekonomiska och militära inflytande i regionen.


Så förändras Kina av de nya medierna


Av: dn.se

2011-09-16 | Explosionen av nätanvändare har bidragit till ett helt nytt klimat i diktaturens Kina. Till skillnad från sina föräldrar är den nya generationen arbetare helt uppkopplad, skriver Göran Leijonhufvud i dn.


Kina möter mothugg i Afrika


Av: Per Jönsson

2011-09-09 | Kinas väldiga ekonomiska expansion i Afrika på senare år har börjat stöta på patrull. Arbetare i gruvor och på fabriker har tröttna på kinesiska bossars dryghet med blodiga sammanstötningar som följd.


Pentagon planerar för framtida krig mot Kina


Av: salon.com

2011-08-16 | Enligt amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon planerar man nu för att anpassa USA:s flyg- och marinstridskrafter i Asien och Stillahavsområdet - AirSeaBattle - för ett eventuellt kommande krig mot Kina.


Kinas bönder pressas under ökande förtryck


Av: svd.se

2011-08-16 | På juldagen 2010 körde en lastbil full av stenkross över byn Zhaiqiaos stridbare ledare Qian Yunhui. Han avled direkt av de svåra skallskadorna. Qians egen familj vittnade om att han på morgonen fick ett telefonsamtal, gick runt hörnet och plötsligt var försvunnen, för att kort därefter hittas död under däcken på den tunga lastbilen.


Kinas första hangarfartyg avser att avskräcka USA


Av: BBC News

2011-06-15 | I veckan avslöjade kinesiska krigsmaktens generalstabschef general Chan Bingde att Kina inom kort tar i bruk sitt första hangarfartyg. Den 300 meter långa 68 000-tonnaren  ska enligt generalen tjäna som en symbol för avskräckning med budskapet: Tro inte att ni kan bråka med oss!


Om UI-bloggen

Arkiv