Iskall Putin utnyttjar väntläget i USA


Av: Stig Fredrikson

2017-03-06 | I USA råder väntläge. Där är frågan om det går att bevisa att det var Ryssland som avgjorde USA-valet till Trumps fördel. Under tiden agerar Putin självsäkert på den utrikespolitiska arenan. Ett av hans mål är att splittra EU:s medlemsländer så att deras enighet om att behålla sanktionerna mot Ryssland ska upphöra.


Obamas sista år och presidentvalet


Av: Mikael Blomdahl

2016-01-19 | Om ett år är Barack Obamas tid som president över men han har signalerat att han inte alls avser att vara overksam under sitt sista år i Vita huset. President Obamas tid som sk ”lame duck” är inte heller enbart förknippad med ökad maktlöshet eftersom han inte behöver göra sig populär och i högre utsträckning kan följa ideologi än politiskt spel för att säkra sitt eftermäle. Obamas sista årliga tal till nationen bör även ses som betydelsefullt för den fortsatta primär- och presidentvalskampanjen.


Högt spel av Putin i Syrien


Av: Lena Höglund

2015-10-15 | Att Putin valde att ingripa militärt i Syrien var ett resultat av den ryska inre dynamiken, samtidigt som väst och arabländerna berett marken för det ryska initiativet. Så beskrevs bakgrunden när Rysslandsforskaren Gudrun Persson och Mellanösternanalytikern Per Jönsson vid ett UI-seminarium analyserade Rysslands inträde i kriget.


Amerikanska presidentvalet och utrikespolitiken


Av: Mikael Blomdahl

2015-09-02 | I upptakten till USA-valet 2016 märks tecken på att utrikes- och säkerhetspolitiken kan komma att spela en större roll än vanligt. Republikanska presidentkandidater har redan gjort flera utspel, sporrade av amerikanernas oro inför läget i omvärlden och missnöje med president Obamas utrikespolitik.


Fortsatt kollisionskurs mellan Vita huset och Pentagon?


Av: Mikael Blomdahl

2015-02-26 | Ashton Carter utsågs till ny försvarsminister i USA vid en kritisk tidpunkt. Stora utmaningar blir att formulera en effektiv strategi gentemot Islamiska staten (IS), att möta ett revanschistiskt Ryssland och att ha en större närvaro i Afghanistan än planerat. Och även att hantera Obamas innersta krets.


Inför USA:s ordförandeskap: stora utmaningar för Arktiska rådet


Av: Ingmar Oldberg

2015-01-26 | Ökad sjösäkerhet, bättre levnadsvillkor för människor och djur i Arktis, samt upptrappad kamp mot klimatförändringar. Det blir prioriterade områden för Arktiska rådet när USA tar över ordförandeklubban i vår. Men farhågor finns för att Ukrainakonflikten ska sätta käppar i hjulet för samarbetet.


Guardians kamp för pressfriheten


Av: Martina Johannesson

2014-12-03 | – ”Ni utsätter britter för livsfara.” The Guardian kritiserades hårt från såväl regering och säkerhetstjänst som andra medier i samband med publiceringen av Snowden- avslöjandena. Det starka stödet från medier i omvärlden betydde mycket för att tidningen kunde stå emot trycket, berättar chefredaktören Alan Rusbridger, som tillsammans med Snowden fick ett av årets Right Livelihoodpris.


Mörker över Ryssland


Av: Lena Höglund

2014-11-25 | Det var en mörk bild som tonade fram när läget i Ryssland dryftades vid ett heldagsseminarium på Utrikespolitiska institutet i mitten av november. – Vi har nått en bottennotering när det gäller framtidsförhoppningar, sade professor Kristian Gerner från Lunds universitet.


Blandade känslor inför transatlantiskt handelsutbyte (TTIP)


Av: Martina Johannesson

2014-10-17 | Bland amerikaner och européer finns i allmänhet starkt stöd för ett ökat handelsutbyte över Atlanten. Ändå är känslorna inför det planerade transatlantiska handels- och investeringsavtalet blandade. En bred majoritet av amerikanerna tror inte på att ökad handel leder till fler jobb och högre löner och i Europa är många skeptiska till att samordna olika regler och bestämmelser.


Transatlantiska trender 2014: Europa vill bli mer självständigt från USA


Av: Anna Wieslander

2014-09-10 | Den transatlantiska länken håller på att stöpas om, enligt en färsk årlig opinionsmätning över Atlanten. Allt fler européer vill se ett starkt ledarskap av EU och att Europa agerar mer oberoende av USA. President Obama minskar i popularitet, dock inte i Sverige. Mest anmärkningsvärd är omsvängningen i Tyskland.


Respit för pressad Snowden


Av: Martina Johannesson

2014-08-08 | Edward Snowden har fått sitt uppehållstillstånd i Ryssland förlängt i tre år. Men hans utsatta läge består med spionåtal som väntar i USA. Samtidigt fortsätter debatten både i USA och i omvärlden efter hans avslöjanden om den globala data- och teleövervakningen.


”Benghazi, Benghazi, Benghazi”


Av: Mikael Blomdahl

2014-06-02 | Den dödliga attacken mot det amerikanska konsulatet i Benghazi i Libyen hösten 2012 förefaller på nytt bli ett partipolitiskt slagträ med tänkbar inverkan på både kongressvalet i november och presidentvalet 2016. Flertalet republikaner vidhåller att Vita huset negligerade varningar om en förestående attack, och även dolde delar av sanningen om vad som hände.


TTIP – mer än bara handel


Av: Erik Brattberg

2014-04-15 | I ett års tid har nu förhandlingarna mellan EU och USA om det ”transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet”, kallat TTIP, pågått. Även om flera viktiga framsteg har gjorts återstår fortfarande en rad kniviga frågor. Det ursprungliga målet att ingå ett slutligt avtal under 2015 kommer troligen inte att nås. Det kan mycket väl dröja till 2017 innan ett avtal är klart, om ens då.


Israeliskt krav självklart för USA men för delikat för EU


Av: Disa Kammars Larsson

2014-03-14 | Den amerikanske utrikesministern John Kerry försöker höja temperaturen i fredsförhandlingarna vilka många betraktar som tvåstatslösningens sista chans. Israels senaste krav att palestinierna ska erkänna Israel som en judisk stat får Europa att lyfta på ögonbrynen, men för den amerikanska opinionen är det en ickefråga.


Bakbunden Obama besöker Europa


Av: Martina Johannesson

2014-03-13 | President Barack Obama vill åstadkomma mycket under sitt inplanerade besök i Europa. Allt från att reparera USA:s skadade relationer med EU-länderna efter avlyssningsskandalen till att ge en extra skjuts åt förhandlingarna om det transatlantiska handelsavtalet som är på väg in i ett intensivt skede. Men det mesta lär överskuggas av Ukrainakrisen.


Långsam återhämtning i världsekonomin


Av: Pia Daleke

2013-11-18 | Tillståndet för den globala ekonomin kan beskrivas som en långsam återhämtning efter krisen, men det sker med hjälp av stimulansåtgärder. Asiens betydelse i världsekonomin ökar markant, men skillnaderna mellan öst och väst är fortfarande stora när det gäller välstånd, räknat i BNP/invånare.


Låst läge inför nya budgetsamtal i USA


Av: Martina Johannesson

2013-11-11 | Amerikanernas förtroende för beslutsfattarna i Washington är bottenlågt. Redan innan nedstängningen av statsapparaten och kalabaliken kring skuldtakshöjningen pekades kongressen ut som den sämsta någonsin. Och efter det tekniska krånglet med sjukförsäkringsreformen går inte heller Obama fri. Pressen är stor på republikaner och demokrater att komma överens i de budgetförhandlingar som nu pågår


Ingen Jas-försäljning till Brasilien


Av: Anders Linnhag

2013-10-23 | USA:s chanser att sälja stridsflygplan av typen F-18 Super Hornet till Brasilien har minskat efter Edward Snowdens uppgifter om det amerikanska spionaget på Brasilien. Men det kommer inte att leda till någon försäljning av JAS Gripen, åtminstone inte före det brasilianska valet nästa år.


Het politisk höst stundar i Washington


Av: Erik Brattberg

2013-09-27 | Samtidigt som det heta sommarvädret i Washington DC äntligen har börjat ge vika så fullständigt kokar temperaturen på Capitol Hill, sätet för den amerikanska kongressen. Mycket står på spel när demokraterna och republikanerna den här veckan drabbar samman kring nästa års statsbudget samt frågan om att temporärt höja lånebeloppet för USA:s statsskuld som inom kort når sitt tak.


Klassklyftor vidgas i Europa


Av: Per Jönsson

2013-09-18 | EU-medborgarna blir mer nationalistiska. Såväl européer som amerikaner känner mer klassförtryck i finanskrisens spår. Med undantag för Sverige upplevs invandring främst som ett problem i västvärlden. Se där vad German Marshall Fund har funnit av färska transatlantiska opinionstrender.


”Oväsentligt om USA är nummer ett eller två”


Av: Martina Johannesson

2013-09-12 | Varför ska vi bry oss om att USA är på väg att bli tvåa istället för etta bland världens makter? Enligt Regina Karp, forskare vid Old Dominion University i USA, är det inte särskilt viktigt. Det är istället hur USA ska hantera en sådan maktförskjutning som bör stå i centrum för diskussionerna, menade hon vid ett forskningsseminarium under UI:s 75-årsfirande.


Globala maktförändringar – fråga som delar forskarvärlden


Av: Martina Johannesson

2013-09-03 | Hur ser maktförhållandena ut i dagens värld? Medan professor Christopher Layne såg USA:s minskande makt och Kinas framväxt som viktigast lyfte professor Ian Manners fram betydelsen av enskilda aktörer som Edward Snowden och Julian Assange. Att det finns många olika åsikter framkom tydligt när framstående experter nyligen möttes på UI.


Globalt maktskifte – inte bara en fråga om USA och Kina


Av: Johan Eriksson

2013-08-26 | Är ett globalt maktskifte på gång från Väst till Öst? Ett vanligt påstående är att USA och EU tappar mark och att Kina växer fram som ett nytt maktcentrum, kanske till och med på väg att ta över USA:s roll som ledande aktör i en globaliserad värld. En av de mest framstående forskarna bakom denna analys är den amerikanske professorn Christopher Layne, som hävdar att USA:s globala dominans, Pax Americana, nu definitivt är över.


Historiskt avtal mellan USA och EU på väg att bli verklighet


Av: Elin Rappe

2013-06-03 | Det är inte bara löst prat utan en överenskommelse om handel och investeringar mellan USA och EU är verkligen på gång. Obama kommer till Europa för att lansera det hela inom kort och USA hoppas på ett påskrivet avtal redan till hösten. Men EU-länderna är fortfarande oeniga kring många frågor.


Vart är världen på väg?


Av: Mikaela Hedborg

2013-05-21 | Det pågående skiftet från en bipolär till en multipolär maktfördelning är en av de stora globala trender som nyligen lyftes fram i en rapport från National Intelligence Council. UI:s fortbildningsdag i april handlade om detta och de utmaningar som USA, Kina, Ryssland och sub-Sahara står inför.


Barack Obamas drönare


Av: Kjell Goldmann

2013-05-14 | Barack Obama är fredspristagaren som satt i system att avrätta förmodade medlemmar av al-Qaida i Pakistan, Jemen och Somalia genom att angripa dessa personer med drönare. Siffror som citeras i Katarina Tracz rapport ”Drönarkriget — ett krig som alla andra?” (Frivärld, april 2013) tyder på att runt 4 000 människor har dödats på detta sätt. Av dem har kanske en femtedel varit civila i meningen att det är personer som träffats av misstag. En del av dem har varit barn.


”Ras har annan laddning i USA”


Av: Per Jönsson

2013-04-12 | Bör begreppet "ras" avfärdas som medeltida blodsmystik eller hanteras som ett okontroversiellt socialt nyckelbegrepp? Den frågan debatterades livligt på UI:s releasemöte för USA-korrespondenten Karin Henrikssons nya bok.


Obamas klarspråk till Israel


Av: Per Jönsson

2013-03-25 | Barack Obamas tvådagarsbesök i Israel blev en uppvisning i konstfärdig men effektiv retorik där USA-presidenten talade till judar på judars vis och till israeler på israelers vis.


Råd på vägen i Obamas smak


Av: Per Jönsson

2013-02-21 | USA:s samlade spionorganisationer skissar i en ny rapport en mängd möjliga alternativ för vart världen är på väg. Men rapporten, som just presenterats på UI, ger inte presidenten entydiga råd eller rekommendationer om vilken väg USA bör välja. Och det passar uppenbarligen Barack Obama perfekt.


”State of the Union” med en självsäker Obama


Av: Erik Brattberg

2013-02-13 | Det var en självsäker Barack Obama som på tisdagskvällen levererade sitt femte ”State of the Union” tal inför den amerikanska kongressen, det första sedan han blev omvald i november.


Förlusten speglar ett splittrat parti


Av: Markus Balázs Göransson

2012-11-15 | Mitt Romneys nederlag i det amerikanska presidentvalet beror delvis på en djup kris inom det republikanska partiet. Den före detta affärsmannen var den ende kandidaten som partiets olika falanger kunde enas kring. Hans misslyckande avslöjar de kraftiga motsättningarna som råder inom partiet.


Putin nöjd med Obama men många konflikter består


Av: Ingmar Oldberg

2012-11-13 | Både den ryska ledningen och allmänheten är sedan sovjettiden fixerade vid USA och följde dess presidentval med stort intresse. Ett skäl är att Ryssland ser sig som en stormakt jämbördig med USA, ett annat att utgången i valet var genuint ovisst (till skillnad från vårens presidentval i Ryssland). Enligt opinionsundersökningar föredrog de flesta ryssar Obama framför Romney, och det tycktes ledningen också göra trots att president Putin sade sig kunna arbeta med vem som än blir vald.


Obamas vinst applåderas i omvärlden


Av: Anna Jardfelt

2012-11-07 | Efter månader - ja, år – av opinionsundersökningar, analyser och rena spekulationer vet vi nu till slut att Obama omvalts för fyra år till i det amerikanska presidentvalet år 2012.


Oklart vem Putin vill samarbeta med


Av: Karin Ekström

2012-11-05 | De senaste årens förbättrade relationer mellan USA och Ryssland står på spel i det stundande amerikanska presidentvalet. Republikanen Mitt Romney har förklarat att Ryssland är USA:s geopolitiska fiende nummer ett, men ändå finns det skäl som talar för att Moskva kanske föredrar Romney framför Obama.


Romney vs Obama: Två veckor kvar till valet


Av: Erik Brattberg

2012-10-23 | Det amerikanska valet närmar sig med stormsteg. Mycket stod på spel när presidentkandidaterna drabbade samman i en debatt om amerikansk utrikespolitik. Romney antog en försiktig linje, Obama däremot var mer alert än i tidigare debatter. UI:s Erik Brattberg följde debatten i direktsänd amerikansk teve.


Växande ideologiskt gap trots gemensamma värderingar


Av: Jan Joel Andersson

2012-10-02 | Ordet kompromiss har blivit ett skällsord i amerikansk politik. Trots att både demokraterna och republikanerna säger sig vilja fokusera på att lösa konkreta problem är vägran att kompromissa ett stort hinder för att kunna åstadkomma konkreta resultat. Det är på många sätt märkligt då det finns en grundläggande enighet om många saker i USA.


Syriens episka drama


Av: Per Jönsson

2012-10-01 | Efter 18 månaders blodigt drama i Syrien bävar alla inför hur det hela ska sluta. Svaret ligger närmast i hur långt makthungriga aktörer utanför Syrien är beredda att gå för att främja sina egna strategiska intressen.


Rymden kan bli en privat affär


Av: Johan Erksson och Lindy M Newlove-Eriksson

2012-09-26 | Den 25 maj 2012 dockade för första gången en privatägd raket med den rysk-amerikanska rymdstationen ISS. Det var det amerikanska företaget SpaceX som skickade i väg sin farkost Dragon, med uppdrag att transportera förnödenheter och material.


Tekniken vill ingenting – människan vill mycket


Av: Anna Lantz

2012-09-21 | Idag används ny teknik inom en rad olika områden och det är många som vurmar för teknikens fördelar. En iPad kan till exempel känna rörelser i marken och berätta att en jordbävning är på väg att drabba en specifik plats. Men avancerad teknologi leder också till nya konflikter mellan länder.


Delad glädje är dubbel glädje


Av: Anna Jardfelt

2012-09-19 | Politiken har en del att lära av sporten. Gemenskap skapas inte av byråkrati och statistik utan av gemensamma hjältar.


Svenskarna ogillar Israel, Iran och Ryssland


Av: Per Jönsson

2012-09-12 | Bland Europas folk intar svenskarna en särställning när det gäller att peka finger åt andra nationer. Och mer än andra européer – och amerikaner, och ryssar - applåderar vi militära interventioner mot diktaturer. Det avslöjar rapporten Transatlantic Trends i dag.


Stigande temperatur i Mellanöstern


Av: Magnus Norell

2012-09-05 | Det pågår ett storpolitiskt spel i Mellanöstern. Efter direkta hot från iranska företrädare och en stigande oro för vad Iran egentligen kommer att använda sitt anrikade uran till, står nu Israel inför två alternativ: antingen går man till angrepp mot Iran på egen hand eller så avvaktar man att USA förr eller senare ingriper.


Blå stjärna över Amerika?


Av: Per Jönsson

2012-08-23 | Republikanen Mitt Romney och hans partikamrater utlovar skattestopp och en krympning av USA:s federala statsmakt. Men de lär få lika knepigt med detta som sina ideologiska föregångare.


Det som händer i Mexiko stannar inte i Mexiko


Av: Lisa Kareliusson

2012-07-24 | Flera veckor efter presidentvalet i Mexiko är resultatet fortfarande omstritt. Segraren Enrique Peña Nieto har anklagats för valfusk och oppositionen kräver att valet görs om. Den politiska instabiliteten i landet sätter inte enbart förtroendet för de inhemska politikerna på spel – den hotar också att försämra Mexikos relationer till andra länder i regionen.


''Obama är Bush utan cowboyhatt”


Av: Elin Rappe

2012-07-09 | Läget i den amerikanska ekonomin kommer att avgöra presidentvalet i USA i november. Den fortsatta ekonomiska utvecklingen i Europa är därför av stor betydelse även för det amerikanska presidentvalet. Det framgick under UI:s seminarium i Almedalen.


USA – supermakt med passerat bäst-före-datum?


Av: Anna Jardfelt

2012-06-19 | Trots att USA står för ungefär en fjärdedel av världsekonomin, finns det signaler som talar för att landets supermaktsstatus har passerat bäst-före-datum. Samtidigt växer sig länder som Kina och Brasilien allt starkare.


Obama bör bli tungan på vågen


Av: Per Jönsson

2012-06-12 | USA kan med fördel ta efter Storbritanniens strategi under 1800-talet: att agera medlare och konflikthanterare i Europas och Asiens krig och kriser. Rollen som ensam amerikansk cowboy måste däremot läggas på hyllan.


Het sommar i Syrien


Av: Magnus Norell

2012-06-04 | Den syriska krisen var återigen på tapeten under Hillary Clintons besök i Stockholm i helgen. Den amerikanska utrikesministern har vid flera tidigare tillfällen understrukit att det internationella samfundet stöder det syriska folket och att krisen inte kan tillåtas pågå ”i oändlighet”. Frågan är vad det betyder och vilka alternativ det internationella samfundet har kvar i ljuset av fortsatt rysk blockering i FN:s säkerhetsråd.


Världens viktigaste val


Av: Anna Jardfelt

2012-05-16 | Intresset för det amerikanska presidentvalet är enormt i Sverige, inte minst i medierna. Även om de republikanska primärvalskandidaterna livligt diskuterats har en klar majoritet av svenskarna den sittande presidenten som favorit och om vi kunde välja så skulle Obama vinna stort (enligt YouGov).


Oenighet om Israel bland USA:s judar


Av: Kjell Goldmann

2012-05-14 | Amerikanen Peter Beinart knyter i en omstridd ny bok an till den sionistiska rörelsens grundare Theodor Herzl och hoppas på en kraftfullare judisk liberalism i USA.


Krigsfaran avvärjd – tills vidare


Av: Per Jönsson

2012-05-09 | Risken för ett amerikanskt-israeliskt angrepp mot Irans kärnteknikprogram har skjutits i bakgrunden. Det menar den amerikanska Iranexperten Trita Parsi under besöket i Sverige och på UI.


Skruvade bollar i Mellanöstern


Av: Per Jönsson

2012-05-04 | Mer religion för att lösa konflikten Israel-Palestina. Mer sanktioner för att knäcka Iran. Mer drönarbomber för att döda pakistanska terrorister. Se där några uppslag för det nya Mellanöstern på ett välbesökt UI-seminarium.


Frihet att välja viktigast för amerikaner


Av: Martin Gelin

2012-04-26 | Amerikaners förhållningssätt till staten är motsägelsefullt. Samtidigt som de flesta vill ta del av dess tjänster, ogillar man själva idén om staten. Och fortfarande värderas frihet högre än trygghet.


Kurder hotar med separation från Bagdad


Av: Magnus Norell

2012-04-18 | Krisen i Irak är långt ifrån överstånden, trots USA:s truppevakuering. Nu har Kurdistans regionala president Masoud Barzani indirekt hotat med att anställa folkomröstning för att få stöd för självständighet gentemot Bagdad för de kurdiska provinserna i norr.


EU måste skärpa sina mål


Av: Lars-Erik Lundin

2012-04-17 | Inom EU nöjer man sig alltför ofta med att lösa deluppgifter som inte kopplas till några uttryckta politiska mål. Vad vi behöver nu är att föra samman EU:s institutioner till en enhetlig målstyrd verksamhet.


Bröder på charmoffensiv i USA


Av: Magnus Norell

2012-04-11 | Inför det egyptiska presidentvalet i maj vill Muslimska brödraskapet förvissa omvärlden om att det är ett rumsrent politiskt alternativ. Men alla litar inte på partiets tal om förnyelse och tolerans.


Kinas makthavare: Historien står på vår sida


Av: Kjell Goldmann

2012-04-10 | Folkrepubliken Kinas ledare företräder en gammaldags syn på internationell politik enligt vilken icke-inblandning i andra staters angelägenheter är överordnat mänskliga rättigheter. Detta är i dag ett huvudtema i den globala debatten. Men frågan är vilken modell som har historien på sin sida.


Araberna fruktar USA och Israel


Av: Per Jönsson

2012-03-14 | USA:s och Israels kampanj mot Irans kärnteknikprogram får ringa gehör i arabvärlden. I en färsk och helt unik opinionsmätning svarar tre av fyra araber att just USA och Israel är de två mest hotfulla länderna i världen. Endast var tjugonde arab anser att Iran är farligast.


”Varför Kinas politiska modell är överlägsen USA:s”


Av: Kjell Goldmann

2012-03-06 | ”Varför Kinas politiska modell är överlägsen” är den provokativa rubriken till en debattartikel i New York Times. Författare är Eric X. Li. Denne, finner man på internet, har även tidigare publicerat sig om det kinesiska systemets överlägsenhet över det amerikanska.


Sydkinesiska sjön allt mer i fokus


Av: Ingemar Dolfe

2012-02-28 | Sydkinesiska sjön i hjärtat av Sydöstasien har kommit allt mera i fokus under senare tid. Idag hotar tvister om öar och havsområden stabiliteten i regionen och involverar allt fler stater.


Kan katolikerna avgöra USA-valet?


Av: Martin Gelin

2012-02-13 | Mediebevakningen inför presidentvalet i höst fokuserar betydligt mer på ekonomi och utrikespolitik, än på de värdekonservativa strömningarna inne i landet – trots att dessa kan få stor betydelse för valets utgång.


Pekingregimen söker ny legitimitet


Av: Rutger Palmstierna

2012-02-06 | Kinas uppstigande till ekonomisk supermakt kräver ett nytt slags nationell legitimitet. Här får Konfucius harmonilära ersätta Maos arv av befrielsekamp och revolution.


Passar Kina in i vår värld?


Av: Rutger Palmstierna

2012-01-11 | När den kinesiska ekonomin blir världens största riskerar Kinas uppträdande att krocka med principen om suveränitet och lika rättigheter för alla stater. Kinas konfucianska värdegrund sitter ”i väggarna”, skriver sinologen Rutger Palmstierna.


Två krig – två fiaskon – två tragedier


Av: Carl Tham

2012-01-04 | När man i framtiden vill förstå vad som egentligen hände i USA och världen i början av det 21 århundradet kan ingen komma runt den djupgående följden av de dubbla krigsfiaskona i Irak och Afghanistan


Hillary Clinton: ”Bögar smittar inte”


Av: Kristina Hultman

2011-12-20 | Hbt-personer föds in i och ingår i alla samhällen. Med detta enkla konstaterande i FN riktade USA:s utrikesminister hård kritik mot nya förbudslagar kring homosexuella i Ryssland, samtidigt som hon väckte ilska hos reaktionära kretsar i valkampanjens USA.


USA markerar ökad närvaro i Asien


Av: Johan Englund

2011-12-01 | Häromveckan avslutade Barack Obama sin rundtur i Asien och stillahavsregionen. Avtrycket blev en tydlig signal från Obama-administrationen om att USA ämnar ge sina säkerhets- och handelsintressen i området högre prioritet. Signalen kan ses mot bakgrund av Kinas växande ekonomiska och militära inflytande i regionen.


Krisande ekonomin i fokus vid toppmöte


Av: Elin Rappe

2011-11-25 | Det akuta ekonomiska läget står i fokus när EU:s och USA:s ledare möts vid ett toppmöte i Washington nästa vecka. Det säger Christian Leffler, chef för Nord- och Sydamerikaavdelningen vid den Europeiska utrikestjänsten (EEAS).


Valet i USA 2012: Utrikespolitiken inte i fokus


Av: Erik Brattberg

2011-11-23 | Utrikespolitiken spelar vanligtvis en liten roll i amerikanska val. Istället brukar ekonomiska frågor vara betydligt mer avgörande. Under 2012 års valrörelse är detta truism troligen mer sant än någonsin.


USA:s säkerhetsminister tar intryck av Norge


Av: sr.se

2011-11-15 | Att stoppa ensamvargar som planerar terrordåd är bland det svåraste när det gäller terrorbekämpning. Det sa USA:s inrikessäkerhetsminister Janet Napolitano på UI tisdagen den 15 november efter att ha tagit intryck av hanteringen av terrorattentaten i Norge i somras.


Napolitano vill anställa datanördar


Av: Nathalie Besèr

2011-11-15 | USA:s inrikessäkerhetsdepartement är i färd med att anställa 1000 nya dataexperter för att försöka hinna med den snabba utvecklingen av nya hot på internet. Tisdagen den 15 november besöker Janet Napolitano, chefen för departementet, Utrikespolitiska institutet.


Svensk realpolitik – en finurlig form för Natomedlemskap


Av: Kjell Goldmann

2011-10-07 | Både Olof Palme och George W Bush var på en och samma gång realpolitiker och idealister. Men båda måste i viss mening dölja sin verkliga utrikespolitik i en retorik som går hem hos väljarna. Medan svensk neutralitetspolitik har behövt förgyllas med en idealistisk överbyggnad har amerikansk neokonservatism behövt paketeras som nationell säkerhetspolitik.


Krig för demokrati kräver eftertanke


Av: Per Jönsson

2011-09-30 | Den Nato-ledda och FN-sanktionerade interventionen i Libyen har nått ett till synes överraskande framgångsrikt slut – ”a seemingly surprisingly successful conclusion”.


”Det är EU som gjort svensken solidarisk”


Av: Per Jönsson

2011-09-19 | Svenskarnas särställning i den internationella opinionsmätningen från Transatlantic Trends har väckt berättigad uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands.


Svensk syn på demokratiexport förbryllar


Av: Per Jönsson

2011-09-15 | Svenskarna gillar att sprida demokrati utomlands enligt opinionsmätningen Transatlantic Trends. Men få kan svara på varför. Och varför tycks svenskarna inte gilla demokratiseringen av Turkiet? - Det hade jag aldrig kunnat ana!


Transatlantic Trends: Svenskarna går emot trenden


Av: Per Jönsson

2011-09-14 | Nöjd, generös, trosviss, riskbenägen, konfliktberedd – så kan svensken som betraktar sin omvärld karaktäriseras.


Frågor och svar till Craig Kennedy


Av: Anna Tornberg

2011-09-14 | För tionde året i rad har German Marshall Fund genomfört en omfattande opinionsmätning i USA, EU och Turkiet kring viktiga globala frågor som rör säkerhet, ekonomi, demokrati och militära interventioner.


Efter 11 september: Terrorkriget mot kvinnorna


Av: Per Jönsson

2011-09-02 | Tio år efter att flygplanen kraschade in i World Trade Center har kvinnornas situation i många delar av världen blivit mörkare – som en direkt och indirekt följd av det så kallade kriget mot terrorismen.


Pearl Harbor början för supermakten USA, 11 september början till slutet


Av: Per Jönsson

2011-08-31 | Japans angrepp på  Pearl Harbor 1941 framstår i dag, 70 år efteråt, alltjämt som en gåta. Det framhöll professor Akitoshi Miyashita i ett föredrag på utrikespolitiska institutet. Men för USA:s del blev Pearl Harbor-katastrofen raka motsatsen till 11 septemberkatastrofen, skriver Per Jönsson.


Pentagon planerar för framtida krig mot Kina


Av: salon.com

2011-08-16 | Enligt amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon planerar man nu för att anpassa USA:s flyg- och marinstridskrafter i Asien och Stillahavsområdet - AirSeaBattle - för ett eventuellt kommande krig mot Kina.


Fransk-ryska attackfartyg hot mot USA


Av: RiaNovosti

2011-06-30 | Enligt ordföranden i USA-kongressens utrikesutskott Ileana Ros-Lehtinen utgör Frankrikes försäljning av avancerade hangarattackfartyg till Ryssland ett klart hot mot USA:s och hela Europas säkerhet, uppger ryska nyhetsbyrån RiaNovosti.


USA håller fast vid arabvärldens fattiglapp


Av: cfr.org

2011-06-21 | Jemens president sedan tre decennier, Ali Abdullah Saleh, är tills vidare ur leken efter att han nyligen skadades svårt vid ett missilangrepp mot presidentpalatset och tvingades söka vård i Saudiarabien.


”IMF-chefens sexövergrepp rena bagatellen”


Av: Disa Håstad

2011-06-17 | Medan hotellstäderskor i New York demonstrerar utanför domstolen där IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn ska stå till svars för sitt sexuella övergrepp spekulerar afrikanska krönikörer på webben över vad som skulle hänt deras modiga medsyster - om hon stannat i Afrika.


Kinas första hangarfartyg avser att avskräcka USA


Av: BBC News

2011-06-15 | I veckan avslöjade kinesiska krigsmaktens generalstabschef general Chan Bingde att Kina inom kort tar i bruk sitt första hangarfartyg. Den 300 meter långa 68 000-tonnaren  ska enligt generalen tjäna som en symbol för avskräckning med budskapet: Tro inte att ni kan bråka med oss!


Massiva biståndsflöden


Av: Washington Post

2011-06-08 | I två år har USA-kongressen utrett mångmiljardsatsningarna i bistånd för att skapa ett fungerande samhälle av Afghanistan efter 30 års krig och tio års amerikansk militärintervention, skriver Washington Post.


Om UI-bloggen

Arkiv