Migrationskrisen ödesfråga för EU


Av: Elin Rappe

2016-04-08 | I måndags började de första båtarna med flyktingar att skickas tillbaka till Turkiet från Grekland som ett led i det kritiserade flyktingavtalet mellan Turkiet och EU. Hur EU väljer att hantera flyktingkrisen blir avgörande för unionens framtid. Frågan är om EU:s splittring går att överbrygga.


EU och flyktingkrisen


Av: Mark Rhinard och Niklas Ylander

2015-12-09 | 2015 blev ett år där EU hamnade i ett nytt läge. Flyktingkrisen i Europa hamnade överst på den politiska dagordningen. Samtidigt blev det uppenbart hur svårt medlemsländerna hade att komma överens om vad som skulle göras.


De nationella parlamenten – vägen framåt för EU:s legitimitet?


Av: Niklas Ylander

2015-12-09 | Det har under de senaste åren diskuterats mycket hur man ska hantera EU:s så kallade demokratiska underskott. En central fråga är hur befolkningen ska engageras mer i det som EU beslutar. Stödet för unionen har nämligen, sedan början av 1990-talet, sjunkit bland medborgarna. Det har gjort att de nationella parlamenten har hamnat på agendan som en möjlig väg att öka EU:s demokratiska legitimitet.


Kraftsamling krävs mot vad som kan ha varit samarbete IS-al-Qaida


Av: Ylva Lindahl

2015-11-14 | Terrordådet i Frankrike på fredagskvällen får följder för EU, och även för aktörerna i Syrienkonflikten – den slutsatsen drar tre röster vid Utrikespolitiska institutet. UI:s direktör Mats Karlsson tror att en följd av attentatet blir en kraftsamling inom EU. Forskaren Björn Fägersten säger att ett resultat kan bli en uppslutning kring gemensamma värderingar – även om han också befarar ett mer slutet Europa. Redaktören Per Jönsson spår att Ryssland och Syriens president Bashar al-Assad vinner på det som skett – och han tror att dådet kan ha utförts av IS i samarbete med al-Qaida.


EU och flyktingkrisen


Av: Mark Rhinard och Niklas Ylander

2015-10-13 | Vid det extrainsatta toppmötet om flyktingkrisen häromveckan kom EU:s stats- och regeringschefer bland annat överens om att hjälpa Syriens grannländer med flyktingmottagandet och att EU:s yttre gränskontroll ska förstärkas. Dessutom delade EU-länderna upp ansvaret för cirka 120 000 flyktingar som redan befinner sig i Europa, varav de flesta i Grekland och Italien.


Katalonien, FN-stadgan och Kanada


Av: Kjell Goldmann

2015-10-02 | För några år sedan höll jag föredrag om EU för studenter i Linköping. Efteråt kom den första frågan från vad som sannolikt var en spansk student: ”Hur kommer EU-länderna att förhålla sig till en katalansk självständighetsförklaring?” Idag är denna fråga mer aktuell än den var då. De partier som anser sig ha vunnit valet i Katalonien för några dagar sedan förbereder en självständighetsförklaring om 18 månader. Om planen realiseras måste Sverige och andra länder ta ställning till frågan om erkännande, och EU till frågan om ett katalanskt medlemskap.


Komplicerat läge i Katalonien efter valet


Av: Niklas Bremberg

2015-09-28 | Efter ett par intensiva veckor med ett högt politiskt tonläge har det nu hållits regionalval i Katalonien. I normala fall hade detta antagligen inte rönt så mycket uppmärksamhet, men den här gången är det annorlunda. Det beror på att valet har kommit att framstå som en folkomröstning om självständighet för Katalonien. Valdeltagandet på omkring 80 procent är det högsta hittills i ett katalanskt regionalval, vilket säger något om självständighetsfrågans kraft att mobilisera väljarna. Läget är dock mer komplicerat än vad man kan tro vid första anblicken.


Sommaren med Grekland – risk, ansvar och rättvisa i skuggan av Grexit


Av: Björn Fägersten

2015-08-19 | Greklands öde har löpt som en följetong i sommarens tidningar. Lagom till industrisemesterns slut godkändes det tredje stödpaketet av såväl Greklands parlament som Eurogruppen. Än en gång har det visat sig att det mest sannolika scenariot för europeisk politik ALLTID är en mustig nattmangling som resulterar i en halvlösning som inte gör någon helt nöjd men som tillåter projektet att tuffa på ett tag till. Det faktum att begreppen risk och ansvar blivit urholkade under krishanteringens förlopp borgar för fortsatta problem eftersom en lösning som upplevs som rättvis blir allt svårare att finna.


EU:s roll i världen


Av: Hanna Holmäng

2015-03-10 | Krisen kring Ryssland och Ukraina stod i centrum när EU:s relationer med omvärlden diskuterades under ett seminarium på UI. Unionen berömdes för sin förmåga att under 2014 ena sig kring sanktionerna mot Ryssland, som infördes på grund av landets annektering av Krim och stöd till separatister i Ukrainas östra delar, något som strider mot de senaste decenniernas europeiska fredsordning, internationell rätt samt territoriella gränser.


EU:s utrikespolitiska utmaningar


Av: Aras Lindh

2015-02-20 | Det försämrade säkerhetsläget i EU:s närområde ställer stora krav på den nytillträdda EU-kommissionen och utrikesrepresentanten Federica Mogherini. Vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet diskuterades vilka verktyg som EU har till förfogande för att möta dessa utmaningar.


Grekland går en oviss framtid till mötes


Av: Hanna Holmäng

2015-02-10 | Nu när segeryran har lagt sig väntar stora utmaningar för Greklands nytillträdda koalitionsregering. Premiärminister Alexis Tsipras, företrädare för vänsterpartiet Syriza som blev det största partiet med 36,3 procent av rösterna, har under sin valkampanj utlovat en drägligare tillvaro för de miljontals greker som drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska nedskärningar. För ett land vars statsskuld motsvarar 176 procent av BNP (320 miljarder euro) ter sig löften om höjda pensioner och minimilöner samt generösa välfärdssatsningar svåra att infria


EU:s utrikespolitik och de mänskliga rättigheterna


Av: Joakim Kreutz

2014-12-17 | Det brukar påstås att EU i sin utrikespolitik bryr sig mer om kampen för mänskliga rättigheter och demokrati än traditionell maktkamp. Men stämmer verkligen detta? Trots att frågan har debatterats i årtionden finns det väldigt få studier som har tittat på EU:s agerande istället för vad EU säger sig förespråka


Mörker över Ryssland


Av: Lena Höglund

2014-11-25 | Det var en mörk bild som tonade fram när läget i Ryssland dryftades vid ett heldagsseminarium på Utrikespolitiska institutet i mitten av november. – Vi har nått en bottennotering när det gäller framtidsförhoppningar, sade professor Kristian Gerner från Lunds universitet.


Mångfacetterad migration, om EU själv får välja


Av: Erica Lundholm

2014-11-13 | Så kallade ”EU-migranter” och människor som dör i försök att utöva sina mänskliga rättigheter, var heta ämnen när EU:s migrationspolicys diskuterades på Utrikespolitiska institutet i början på november.


Blandade känslor inför transatlantiskt handelsutbyte (TTIP)


Av: Martina Johannesson

2014-10-17 | Bland amerikaner och européer finns i allmänhet starkt stöd för ett ökat handelsutbyte över Atlanten. Ändå är känslorna inför det planerade transatlantiska handels- och investeringsavtalet blandade. En bred majoritet av amerikanerna tror inte på att ökad handel leder till fler jobb och högre löner och i Europa är många skeptiska till att samordna olika regler och bestämmelser.


EU, Nato och Syrien – livlig utrikespolitisk debatt i Almedalen


Av: Anna Tornberg

2014-07-04 | När företrädarna för de åtta ungdomsförbunden drabbade samman i en utrikespolitisk debatt inför höstens val så var enigheten stor i frågor som att EU borde driva klimatarbetet med större kraft, att det vore bra om EU rev sina handelshinder mot fattiga länder och att Sverige borde utöka sitt humanitära bistånd till Syrien. Natomedlemskap, flyktingfrågan och eventuella internationella interventioner i Syrien delade däremot panelen


Jean-Claude Juncker och det demokratiska underskottet


Av: Kjell Goldmann

2014-07-02 | Europeiska rådets beslut att nominera Jean-Claude Juncker till president i Europeiska kommissionen är ett ”språng framåt för demokratin", enligt Pervenche Berès, socialistisk ledamot av Europaparlamentet.


Folkomröstningen och drömmen om ett annat Skottland


Av: Lena Karlsson

2014-06-17 | Rösta ja till ett självständigt Skottland och du kommer att få mer kvar i plånboken. Lägg din röst för att Skottland ska bli kvar i Storbritannien och du tjänar 1400 pund om året på det. Med tre månader kvar till folkomröstningen i höst försöker regeringarna i Edinburgh och London övertyga tveksamma väljare med snöda privatekonomiska argument. Men vid sidan av den vanliga valkampanjen pågår en vidare debatt, där människor diskuterar vilket slags Skottland de vill ha.


Informella koder påverkar beslut i EU


Av: Stefan Borg

2014-05-21 | Det är viktigt att vara en ”smooth operator” om man arbetar i EU-kommissionen enligt Meje Kuus, professor och politisk geograf. Där finns en informell norm om fransk-italiensk elegans. Skandinaver får nöja sig med att – efter bästa förmåga – imitera denna stil.


Fortsatta balansgångar i EU-integrationen


Av: Kaisa Pulkkinen

2014-05-15 | Mer tydlighet mellan EU:s och medlemstaternas befogenheter efterlystes när frågan ”Vilket EU vill vi ha?” ställdes på Europahuset för några veckor sedan. Genom en klarare fördelning av ansvar och gedigen information kan EU på ett effektivt och legitimt sätt fortsätta sin balanserade integration.


TTIP – mer än bara handel


Av: Erik Brattberg

2014-04-15 | I ett års tid har nu förhandlingarna mellan EU och USA om det ”transatlantiska frihandels- och investeringspartnerskapet”, kallat TTIP, pågått. Även om flera viktiga framsteg har gjorts återstår fortfarande en rad kniviga frågor. Det ursprungliga målet att ingå ett slutligt avtal under 2015 kommer troligen inte att nås. Det kan mycket väl dröja till 2017 innan ett avtal är klart, om ens då.


Vilket EU vill vi ha?


Av: Nils Karlson

2014-04-09 | Vilket EU vill vi ha? Det borde vara den avgörande frågan i valet till Europaparlamentet. Men också i den offentliga diskussionen de år som följer. EU är idag nämligen lika mycket inrikes-, som utrikespolitik.


EU profilfråga för brittiska partier


Av: Lena Karlsson

2014-04-09 | När Nigel Farage och Nick Clegg grälade om det brittiska EU-medlemskapet i en andra TV-sänd debatt försökte den brittiska premiärministern David Cameron, trots att han inte deltog, kamma hem poängen genom att beskriva sig själv som den som hade en förnuftig syn på EU.


Vad Europavalet inte gäller


Av: Kjell Goldmann

2014-04-08 | Om man får tro pollwatch2014.eu blir vårens val till Europaparlamentet mer spännande än höstens val till den svenska riksdagen. Om valutgången blir enligt prognosen innebär detta en betydande förskjutning från höger till vänster. Men svenska media tappar bort denna utveckling i sin bevakning.


Sverige på topp tre över EU:s utrikespolitiska aktörer


Av: Anton Wilén

2014-04-03 | Sverige placerar sig för första gången på topp tre över de länder som är mest aktiva inom EU:s utrikespolitik, enlig en rapport från ECFR som varje år utvärderar hur EU klarar att uppfylla sina utrikespolitiska mål. Men frågan är hur stort inflytande Sverige egentligen har? Diskussionen på UI-seminariet ”Making the Grade? Sweden and EU Foreign Policy” kom också att kretsa kring EU:s hantering av förspelet till krisen i Ukraina, och EU:s förmåga att hantera liknande situationer i framtiden.


Snabbt ekonomiskt stöd oumbärligt för Ukraina


Av: Anton Wilén

2014-04-02 | – Rysslands möjlighet att underminera Ukraina politiskt och ekonomiskt är fortfarande en av de största utmaningarna för landet, menade Igor Torbakov vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet. Han anser att Ukrainas ekonomiska utgångsläge är den viktigaste faktorn för den kommande händelseutvecklingen. Ukraina har under den senaste tiden dominerat rubrikerna efter revolutionen i februari och Rysslands annektering av Krimhalvön. Vad är de största inrikespolitiska utmaningarna för Ukraina just nu, och hur påverkar annekteringen av Krim resten av Ukraina


Ukip rör om i brittisk politik


Av: Lena Karlsson

2014-04-01 | En plats vid bordet bland politikens stora pojkar. Det är vad Nigel Farage från det högerpopulistiska Brittiska självständighetspartiet (Ukip) drömmer om. Vårens två TV-sända debatter om EU mellan honom och vice premiärminister Nick Clegg från Liberaldemokraterna kan vara ett första steg i den riktningen. Farage ansågs ha vunnit den första debattronden i förra veckan, även om han fick svettas mest.


Tysklands historiska ansvar att stoppa Putin


Av: Erik Larusson

2014-03-31 | En strategisk omorientering av relationerna mellan Ryssland och den transatlantiska gemenskapen står för dörren. I takt med att retoriken hårdnar måste Tyskland ta sitt historiska ansvar och leda vägen mot en lösning på konflikten mellan öst och väst efter Ukraina. Så argumenterade Kristian Gerner, professor och expert på Öst- och Centraleuropa, när det kritiska läget i vårt östra grannskap diskuterades på UI den 21 mars.


Israeliskt krav självklart för USA men för delikat för EU


Av: Disa Kammars Larsson

2014-03-14 | Den amerikanske utrikesministern John Kerry försöker höja temperaturen i fredsförhandlingarna vilka många betraktar som tvåstatslösningens sista chans. Israels senaste krav att palestinierna ska erkänna Israel som en judisk stat får Europa att lyfta på ögonbrynen, men för den amerikanska opinionen är det en ickefråga.


Bakbunden Obama besöker Europa


Av: Martina Johannesson

2014-03-13 | President Barack Obama vill åstadkomma mycket under sitt inplanerade besök i Europa. Allt från att reparera USA:s skadade relationer med EU-länderna efter avlyssningsskandalen till att ge en extra skjuts åt förhandlingarna om det transatlantiska handelsavtalet som är på väg in i ett intensivt skede. Men det mesta lär överskuggas av Ukrainakrisen.


Vem bryr sig om utrikespolitiken?


Av: Kjell Goldmann

2014-03-03 | Den 14 september ska vi väljare avgöra vilka som ska leda utrikespolitiken under fyra år. 2014 ska svenska väljare även ta ställning till vilken partigrupp i det överstatliga Europaparlamentet vi vill stödja och vilken politik Sverige bör driva i mellanstatliga rådet.


Fabrizio Gatti sätter ord på migranters livsfarliga längtan till Europa


Av: Elin Rappe

2013-11-28 | En stor andel av alla som beger sig till Europa kommer att dö. Denna bistra sanning med otäck eftersmak levererades av den italienske författaren Fabrizio Gatti när han gästade Utrikespolitiska institutet inför en fullsatt Sverigesal i förra veckan.


Östra partnerskapets öde avgörs nu


Av: Jakub Swiecicki

2013-11-08 | Östra partnerskapet upplever för närvarande något av en återuppståndelse. Anledningen är Ukrainas vägval till framtida utveckling skriver UI:s Jakub Swiecicki.


Tyskarna duckar alltjämt för världen


Av: Per Jönsson

2013-11-06 | Tysklands nya makt måste kombineras med nytt ansvarstagande. Det hävdade forskningschefen Constanze Stelzenmueller vid ett möte om Tyskland den 5 november. Men varken tyska väljare, politiker, diplomater eller forskare verkar ännu beredda att ta konsekvenserna av att landet åter blivit en stormakt.


Kan EU-samarbetet förbättra den nationella krishanteringen?


Av: Ylva Pettersson

2013-10-30 | Nya samhällshot kan beskrivas som gränsöverskridande, då de drabbar fler samhällssektorer, och inte kan kontrolleras eller stoppas av enbart en stat, utan kräver samarbete över nationella och sektoriella gränser. EU är en instans där krishantering och civilskydd samordnas för att bidra till de existerande nationella förmågorna. Hur kan då EU på bästa sätt samordna arbetet utifrån de nationella system som existerar?


Lampedusa: problemet större än flyktingfrågan


Av: Sara Westerberg

2013-10-09 | Svenska mediers rapportering om den båt med migranter som sjönk utanför italienska Lampedusa förra veckan är snäv och kan rent av vara missvisande. Ordval kan tolkas som okunskap om vad som sker vid Europas gränser och gör det möjligt för politiker att ducka för de svåra frågorna.


Europeiskt samarbete i förändring


Av: Jakub Swiecicki

2013-09-30 | Europa (EU) – det finns en olycklig sammanblandning här – behandlades på ett seminarium i samband med UI:s 75-årsjubileum. EGS-projektet, som UI drivit under året och som syftar till att säkra europeiskt inflytande i en föränderlig värld, var ständigt närvarande. Den bästa sammanfattningen av workshopen gavs dock av en lyssnande amerikan: ”Det är underligt att sitta här och lyssna på en grupp européer som diskuterar meningen med Europa.”


Merkels europeiska val


Av: Björn Fägersten

2013-09-25 | Ska utlänningar få köra på autobahn utan att behöva betala? När Tyskland gick till valurnorna lyste de stora europeiska ödesfrågorna med sin frånvaro. När förbundskansler Angela Merkel väl har smält sin seger och bildat regering väntar dock en rad beslut med bäring på såväl EU:s som Sveriges framtid.


''Osannolik'' kansler tyskarnas favorit


Av: Per Jönsson

2013-09-10 | Ingen i Tyskland vet riktigt vad Angela Merkel står för – trots att hon suttit som kansler i åtta år och trots att hon är landets i särklass populäraste politiker. Men hela Europa bävar inför vad som ska ske med tysk EU- och europolitik efter förbundsdagsvalet den 22 september


Globalt maktskifte – inte bara en fråga om USA och Kina


Av: Johan Eriksson

2013-08-26 | Är ett globalt maktskifte på gång från Väst till Öst? Ett vanligt påstående är att USA och EU tappar mark och att Kina växer fram som ett nytt maktcentrum, kanske till och med på väg att ta över USA:s roll som ledande aktör i en globaliserad värld. En av de mest framstående forskarna bakom denna analys är den amerikanske professorn Christopher Layne, som hävdar att USA:s globala dominans, Pax Americana, nu definitivt är över.


Arabiska uppror utmaning och möjlighet för EU


Av: Niklas Bremberg

2013-07-04 | På kvällen den 3:e juli kom rapporter om att militären i Egypten avsatt president Mursi efter flera dagar av våldsamma protester med hundratusentals deltagare. I en artikel tidigare publicerad i Internationella Studier skriver UI:s forskare Niklas Bremberg om vad utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern betyder för EU.


Historiskt avtal mellan USA och EU på väg att bli verklighet


Av: Elin Rappe

2013-06-03 | Det är inte bara löst prat utan en överenskommelse om handel och investeringar mellan USA och EU är verkligen på gång. Obama kommer till Europa för att lansera det hela inom kort och USA hoppas på ett påskrivet avtal redan till hösten. Men EU-länderna är fortfarande oeniga kring många frågor.


"Europa inte längre en mentor för Asien"


Av: Ylva Lindahl

2013-05-29 | Det innevarande århundradet kommer till stor del att handla om Asien. Europa måste bli mer ”Asienlitterat” och behandla de framväxande stormakterna som jämlika partner – annars går chansen att ha fördelar av de ekonomiska framgångarna i Asien européerna förbi.


Mot en europeisk global strategi


Av: Sara Westerberg

2013-05-28 | Rasera muren mellan EU:s inre marknad och resten av världen, öka EU:s militära och civila förmåga, utveckla samarbetet med USA, Turkiet, Ryssland och Kina och förtydliga arbetsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna. Det är några av de förslag som presenteras i EGS-rapporten idag.


Kosovo skyndar mot EU


Av: Ylva Lindahl

2013-05-22 | Kosovo har ingen tid att förlora. Den unga staten måste visa EU att man tänker leva upp till sina åtaganden enligt uppgörelsen med Serbien nyligen.


Kroatiens EU-inträde – milstolpe för ökad fred och stabilitet i regionen?


Av: Elin Rappe

2013-05-13 | Många talar om Kroatiens kommande EU-medlemskap som en möjlighet för landet att äntligen lämna åren av konflikt bakom sig, bli en del av den europeiska gemenskapen och förbättra sin ekonomi. Men är betydelsen av EU-inträdet mest symboliskt viktig eller kan medlemskapet medföra en positiv utveckling som lyfter landet och ger avkastning i hela regionen?


Ukraina fälls av Europadomstolen – men Tymosjenko spås bli kvar i fängelse


Av: Ylva Lindahl

2013-05-02 | Ukraina fälls av Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna. Orsaken är häktningen av den förra premiärministern Julia Tymosjenko. Hennes dotter kallar domen i Strasbourg för ”en första seger, ett första steg mot politisk rehabilitering”. Men domen lär inte innebära att oppositionsledaren släpps fri.


Serbien – på väg mot EU


Av: Ulla Nordlöf-Lagerkranz

2013-04-23 | På Balkan har ord som ”kompromiss” och ”samarbete” aldrig använts särskilt flitigt. Desto mer glädjande när det visar sig att politiker här faktiskt kan komma överens. Den överenskommelse, som efter ett år av förhandlingar under oförtröttlig ledning av EU:s utrikesansvariga Catherine Ashton, ingicks mellan Serbien och Kosovo i fredags (19 april) och enhälligt godkändes av regeringen i Belgrad på måndagen, innebär något nytt.


EU vänder blicken utåt – mot globala utmaningar


Av: Catharina Klingspor

2013-04-22 | I eurokrisens spår har mycket av EU:s energi gått åt till att brottas med stödlån till krisdrabbade medlemsländer, en framtida bankunion och andra finansiella frågor. Problemen uppfattas ofta som EU-interna och lösningar har därför sökts i Bryssel. Men för att tackla utmaningar som finanskriser, klimatförändringar och konflikter behöver EU lyfta blicken och anta ett globalt perspektiv. Med en European Global Strategy ska det arbetet underlättas.


Gropig väg mot EU för Albanien


Av: Gert Holmertz

2013-04-15 | Albaniens väg mot ett EU-medlemskap kantas av flera hinder, inte minst korruption och organiserad brottslighet. Sommarens val blir ett viktigt test på landets demokratiska mognad.


Grillo och Bersani kan sänka Berlusconi


Av: Arne Bengtsson

2013-03-07 | Bryssel hoppas desperat på stabilitet i Italien, men kaos är inte långt borta. Italienarnas proteströst i valet nyligen har lagt landets framtid i händerna på antipolitikern Beppe Grillo.


Europas jätte surnar till


Av: Per Jönsson

2013-03-05 | Gång på gång har Tyskland utvecklat kraft att bli störst och starkast i Europa, ibland med katastrofala resultat. Numera måste Tyskland ägna sig åt andra européers problem. För om Tyskland drar sig ur EU – vad blir då kvar? undrade Berlinprofessorn Volker Perthes på en UI-träff om Europas jätte.


Efter Camerons tal följer år av osäkerhet


Av: Björn Fägersten

2013-01-25 | Mer frihandel och gemensam marknad, mindre byråkrati och reglering. David Cameron har efter lång väntan levererat sitt EU-tal med krav på förändringar. För Sveriges del finns det mer anledning att frukta de kommande årens politiska vakuum än kraven i sig.


UKIP - Camerons nya problem


Av: Lena Karlsson

2013-01-09 | Den brittiske premiärministern David Cameron och hans konservativa parti har problem. I de senaste opinionsundersökningarna har Konservativa partiet under det senaste året tappat nästan var femte väljare. En del av dem har hoppat över till Labour, men den stora vinnaren är det populistiska Brittiska självständighetspartiet (UKIP).


Putins Ryssland på väg tillbaka mot sovjettiden


Av: Karin Ekström

2013-01-02 | Ryssland går idag i riktning mot något som liknar landets sovjetiska förflutna istället för att utvecklas mot Europa. Sedan Putin återkom på presidentposten i våras har trycket mot oppositionen hårdnat, och domen på två års straffarbete för två medlemmar i punkbandet Pussy Riot har en omisskännlig smak av Sovjettiden.


Storbritannien stänger dörren


Av: Lena Karlsson

2012-12-28 | Att Storbritannien har ett komplicerat förhållande till EU är ingen nyhet. Den brittiska politiken har alltsomoftast handlat om hur London ska undvika att lämna ifrån sig mer makt till Bryssel. I början av hösten sade premiärminister David Cameron att han vill omförhandla delar av medlemskapet. Veckan före jul gick han längre än så och sade att han kunde ”föreställa sig” att Storbritannien skulle kunna lämna EU helt – men betonade att det inte var något han själv önskade.


Ryssland tar sig ton


Av: Karin Ekström

2012-12-20 | Ryssland signalerar en allt mer muskulös utrikespolitik, vilket kan ses som ett tecken på nervositet inför den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Orsaken är det missilförsvarssystem som USA och Nato planerar att sätta upp i Europa, som ett skydd mot eventuella angrepp från Iran och Nordkorea.


EU:s framtida utrikespolitik beror på eurons överlevnad


Av: Sara Westerberg

2012-12-19 | Hanteringen av eurokrisen blir avgörande för hur Europas framtida utrikespolitik kommer att se ut. Och en fördjupning av EU:s politiska samarbete krävs för att rädda euron. Det hävdade Stefan Lehne, forskare vid tankesmedjan Carnegie Europe på ett seminarium på UI för några veckor sedan.


EU:s kris är också Norges


Av: Ulf Sverdrup

2012-12-10 | Norge följer den europeiska krisen med intresse och oro. Det norska perspektivet har varit dubbelt. För det första har Norge följt Europa som deltagare. Norge är inte medlem i EU, men är ändå integrerat.


Budgetkris hotar inför Irlands ordförandeskap


Av: Mikaela Hedborg

2012-11-20 | Den 1 januari 2013 tar Irland för sjunde gången över ordförandeskapet i EU. De ekonomiska frågorna kommer med stor sannolikhet att fortsätta dominera den politiska agendan, men en redan ifrågasatt långtidsbudget för EU kan göra det svårare för Irland att driva sina egna frågor.


Island friskare efter krisen


Av: Arne Bengtsson

2012-11-14 | Islänningarna har visserligen en lägre levnadsstandard i dag än före finanskrisen. Men de lever inte i lika hög grad på lån längre. Ekonomin är sundare och människorna friskare. Krisen har varit lärorik.


EU alltmer politiserat


Av: Anna Takman

2012-11-12 | Den finansiella och ekonomiska krisen har lett till en förskjutning inom EU. Beslut som tidigare fattades på nationell nivå har allt oftare kommit att hamna på EU:s dagordning, samtidigt som EU-missnöjet i medlemsstaterna ökar.


Turkiet förtar sig som pånyttfödd stormakt


Av: Per Jönsson

2012-11-09 | Den mjukislamistiska AKP-regeringen som framgångsrikt styrt Turkiet sedan 2002 har långtgående utrikespolitiska ambitioner. Men såväl Syrienkriget som eurokrisen och Turkiets egna ouppklarade inre sår förtar den nya turkiska diplomatins genomslagskraft.


Nu måste EU hitta nya vägar framåt


Av: Kjell Goldmann

2012-10-24 | Utrikespolitik och identitet hör samman. För att komma till rätta med bristande trovärdighet och splittring inom EU bör den gemensamma utrikespolitiken ges en mer framträdande roll.


Nobelpris med förhoppningar inför framtiden


Av: Mark Rhinard

2012-10-12 | Dagens beslut att ge Europeiska unionen Nobels fredspris må vara kontroversiellt, men är mindre märkligt än vad det kan te sig vid en första anblick. Sett ur ett historiskt perspektiv, och trots den viktiga roll individer spelar i fredsprocesser, så har EU fungerat som en viktig grund för stabilitet och välstånd i mer än 60 år. En sådan framgång förtjänar ett erkännande.


Fokus skiftar kring Syrienkrisen


Av: Per Jönsson

2012-10-12 | Kriget i Syrien har snabbt utvecklat sig till en kraftmätning mellan Natobjässen Turkiets och Vladimir Putins ryska stormaktsanspråk.


Överraskande valseger kan stärka Georgiens Natoambitioner


Av: Niklas Nilsson

2012-10-11 | Valsegern för oppositionskoalitionen Georgiska drömmen kom som en överraskning för de flesta bedömare, men också för det nuvarande regeringspartiet Förenade nationella rörelsen (ENM), och troligtvis även för oppositionsledarna själva. Nu måste Georgien leva upp till högt ställda krav utifrån om landet ska lyckas med sin utrikespolitiska strävan att bli medlem i internationella organisationer som EU och Nato.


''Vi vill vara med i EU, men inte styras av EU''


Av: Mikaela Hedborg

2012-10-05 | Den brittiska attityden gentemot EU-projektet präglas idag av ambivalens. Samtidigt som Storbritannien vill ta del av det positiva som medlemskapet för med sig, vill landet inte se en europeisk federation. - Vi önskar vara medlemmar i EU, utan att för den skull styras av EU, sade Storbritanniens Europaminister David Lidington vid ett besök på Utrikespolitiska institutet.


Ny Dublinförordning ska korrigera gamla brister


Av: Anna Takman

2012-09-28 | För ett tag sedan avslutades förhandlingarna kring den nya Dublinförordningen som reglerar hur EU-länder hanterar asylärenden. Förhoppningen är att de nya reglerna ska råda bot på många av bristerna i den nuvarande förordningen. Men trots en del viktiga åtgärder är det nya regelverket långt ifrån felfritt.


Delad glädje är dubbel glädje


Av: Anna Jardfelt

2012-09-19 | Politiken har en del att lära av sporten. Gemenskap skapas inte av byråkrati och statistik utan av gemensamma hjältar.


''Jag är så glad att jag är svensk”


Av: Per Jönsson

2012-09-18 | När den internationella opinionsmätningen Transatlantic Trends presenterades i Stockholm framställdes svenska folket både som idealistiska krigshetsare och som FN-kramare och schizofrena i sin attityd till västalliansen Nato.


Svenskarna ogillar Israel, Iran och Ryssland


Av: Per Jönsson

2012-09-12 | Bland Europas folk intar svenskarna en särställning när det gäller att peka finger åt andra nationer. Och mer än andra européer – och amerikaner, och ryssar - applåderar vi militära interventioner mot diktaturer. Det avslöjar rapporten Transatlantic Trends i dag.


EU står pall för krisen


Av: Kjell Goldmann

2012-08-31 | Såhär i eurokrisens dagar höjs en del röster om att EU-projektet kommer att kollapsa. Men det finns inte särskilt mycket som tyder på att EU-medborgarna har tappat tron på EU – och det är inte heller säkert att en del människors motstånd gör ökad överstatlighet omöjlig eller odemokratisk.


EU riktar nygamla sanktioner mot Iran


Av: Elin Rappe

2012-06-29 | Som ett led i västvärldens försök att hindra Iran från att utveckla kärnvapen trädde nya EU-sanktioner i kraft den 1 juli. Men det är långt ifrån självklart att dessa åtgärder mot landet kommer att ha någon effekt.


Från den franska fronten: ett gott tecken


Av: Barbro Hedvall

2012-06-25 | De fransk-turkiska förbindelserna återupptas. Se där en positiv nyhet från Europa. Och ett positivt resultat av skiftet på den franska presidentposten.


Gråskäggen gör revolt i Irland


Av: Lena Karlsson

2012-05-31 | Idag folkomröstar irländarna om den så kallade finanspakten. Ja-sidan väntas gå segrande ur omröstningen, men kritikerna menar att ett ja riskerar att leda till nya besparingar och en permanent ekonomisk kris.


Knappast en gyllne morgon för Grekland


Av: Per Jönsson

2012-05-09 | EU har fått sitt första riktiga nazistparti invalt i ett nationellt parlament. Men en del av vad det grekiska Gyllene gryning säger påminner inte så lite om vad Sveriges statsminister kunde uttala för mindre än femtio år sedan.


Dags för EU att blicka utåt


Av: Sara Norrevik

2012-05-07 | När EU:s nya fördrag trädde i kraft i slutet på 2009 var tanken att unionen skulle stärka sin utrikespolitiska förmåga med en ny struktur, enhetlig organisation och en tydlig ledargestalt. Men allt har inte gått som beräknat.


EU måste skärpa sina mål


Av: Lars-Erik Lundin

2012-04-17 | Inom EU nöjer man sig alltför ofta med att lösa deluppgifter som inte kopplas till några uttryckta politiska mål. Vad vi behöver nu är att föra samman EU:s institutioner till en enhetlig målstyrd verksamhet.


Mörka ungerska stråk inte unika i Europa


Av: Jakub Swiecicki

2012-04-03 | Viktor Orbans Ungern kritiseras i dag för mycket, även för sådant som andra och större EU-länder gör utan att dra på sig hot från omvärlden. Men om Ungern inte vore medlem av Europeiska unionen skulle Orban kunna strunta i kritiken.


Nackskott i vårt närområde


Av: Jakub Swiecicki

2012-03-26 | EU uppvisar handfallenhet när det gäller att hantera en erfaren cynisk maktspelare och diktator som Vitrysslands president Aljaksnder Lukasjenka. Och även om EU kan och vågar säga ifrån ställer Vladimir Putins Ryssland gärna upp med stöd.


Franskt presidentval i technicolor och svartvitt


Av: Per Jönsson

2012-03-20 | Att franska presidentkandidater sänker sig till pajaseriet i amerikanska presidentval är knappast något som fransmän vill höra. Men när två politiska experter från Paris gästade Stockholm och UI var de just så giftiga.


EU har förlorat anseende i världen


Av: Nathalie Besèr

2012-02-20 | EU:s position som politisk och ekonomisk stormakt har försvagats avsevärt de senaste två åren. Unionen har gått från att ha varit en av problemlösarna i världen till att numera tillhöra problemen.


Mycket väsen för gamla EU-regler


Av: Björn Fägersten, Jakob Lewander

2012-02-14 | Bara det faktum att alla EU:s stats- och regeringschefer sade sig vara nöjda efter förhandlingarna om en ny finanspakt visar att det hela handlar om en mycket kraftfull spark i luften.


Stöd för Merkels krispaket


Av: Ylva Nilsson

2012-01-31 | Den tyska regeringen, med Angela Merkel i spetsen, har åter fått gehör för sin politik när 25 av EU:s sammanlagt 27 medlemsländer nu går med i finanspakten för budgetdisciplin. Ylva Nilsson har tecknat bakgrunden till problemen i euroområdet.


Estlands president gisslar EU-bröderna


Av: Per Jönsson

2012-01-24 | Tämligen tydlig irritation över hur många brodernationer inom EU som inte levt upp till sina ekonomiska och politiska förpliktelser präglade den estniske presidenten Toomas Hendrik Ilves välbesökta framträdande på UI den 23 januari.


Vem bestämmer i Europa – politikerna eller marknaden?


Av: Ylva Nilsson

2012-01-18 | Tysklands förbundskansler Angela Merkel tycks ha bestämt sig för att visa marknadskrafterna var skåpet ska stå. Och hon låter sig inte rubbas, hur marknadsaktörerna än plockar Europa på värden som vi andra klär av en julgran. Tänker hon helt enkelt låta dem sparka sig trötta?


EU tappar tron på palestinsk stat


Av: Per Jönsson

2012-01-17 | I sin hårdaste kritik av Israels bosättningspolitik på Västbanken uttrycker EU misstro mot att en tvåstatslösning med en livskraftig palestinsk stat längre är möjlig att förverkliga.


EU maktlöst mot diktaturer


Av: Jakub Swiecicki

2011-12-22 | EU och Sverige står maktlösa inför diktaturer, även de i Europa. Den som kallas Europas sista diktatur, den i Vitryssland, mår bra och fortsätter sitt spel mellan EU och Ryssland.


Europas bro över mörka vatten


Av: Olof Skoog

2011-12-20 | Leder eurokrisens motsättningar mellan EU:s länder till splittring även inom den gemensamma utrikespolitiken? Om man alltid följer det land som vill göra minst skulle EU inte göra mycket väsen av sig.Men just när framtiden känns skakig behövs mer snarare än mindre samarbete inom Europa, skriver Olof Skoog, diplomat och ordförande i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik inom EU.


Framtida regeländring hjälper inte dagens euro


Av: Barbro Hedvall

2011-12-14 | Europas problem är inte enbart budgetunderskott, det är också den svaga tillväxten och de dåliga framtidsutsikterna. Men inte heller vid framtida kritiska toppmöten lär europeiska ledare ta sig an de verkligt svåra problemen – inte så länge de kan ägna sig åt den nya europakten som ingen vet vad den ska leda till.


Lärdomar inför nästa pandemi i Europa


Av: Erik Brattberg och Mark Rhinard

2011-12-13 | Hotet från pandemier har fått ökad uppmärksamhet efter utbrotten av SARS, fågelinfluensan och svininfluensan under de senaste åren. Inom EU har pandemier kommit att klassas som ett säkerhetshot, vilket i sin tur har gett upphov till en rad nya strategier för att bemöta dessa hot.


''Så kan Sverige påverka EU''


Av: Björn Fägersten

2011-12-08 | Sverige finns representerat på dagens EU-möte, men hamnar allt längre bort från EU:s kärna. Björn Fägersten, Europaforskare vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm, föreslår strategier för att maximera Sveriges inflytande i framtidens Europa.


Nya avtalet - en milstolpe för EU


Av: Mark Rhinard

2011-12-05 | För både kännare av EU:s institutioner och för vanliga medborgare var avtalet mellan Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Nicolas Sarkozy en milstolpe. För första gången sedan 2002 så har man nu alltså öppnat för omförhandling av EU:s institutionella ramverk.


EU får kämpa hårdare i öst


Av: Jakub Swiecicki

2011-11-30 | EU:s politik gentemot Ukraina och Vitryssland håller på att haverera. Det svensk-polska initiativet Östra partnerskapet fungerar inte. Den vitryske diktatorn Alexander Lukasjenka hånar öppet västländerna, inklusive Sverige. Moskva erbjuder honom större ekonomiska vinster, men EU besitter alltjämt obestridlig attraktionskraft.


Att rädda euron utan att offra unionen


Av: Björn Fägersten

2011-11-25 | I slutändan föll den numera rikskända TV-eken offer för en väl koordinerad morgonräd. Trädets vänner fick se sig besegrade av beslutsamma myndigheter. Medan svenska journalister och politiker ingående har bevakat och diskuterat ekens vara eller icke-vara, har diskussionen i andra länder med motsvarande iver berört eurons vara eller icke-vara.


Krisande ekonomin i fokus vid toppmöte


Av: Elin Rappe

2011-11-25 | Det akuta ekonomiska läget står i fokus när EU:s och USA:s ledare möts vid ett toppmöte i Washington nästa vecka. Det säger Christian Leffler, chef för Nord- och Sydamerikaavdelningen vid den Europeiska utrikestjänsten (EEAS).


Lukasjenkas stats-TV klandrar Sverige


Av: Jakub Swiecicki

2011-11-19 | Svenska ambassaden i Minsk har attackerats av den vitryska statstelevisionen för att otillbörligen ha stött oppositionskrafter och för att läcka information om EU-projekt till obehöriga. Påhoppet är det senaste av en rad angrepp som president Aleksandar Lukasjenkas diktatur riktat mot EU-nationer.


Europa saknar gemensam ansvarskultur


Av: Barbro Hedvall

2011-11-14 | Euroländernas Europa framstår i dag som synnerligen obalanserat. Just nu är den tyska ekonomins kraft det enda som håller upp europrojektet. Och detta beror på de icketyska euroländerna. Där snörde man aldrig ihop korsetten, kostnaderna fick stiga till tysk nivå utan att produktionen växte. Hela den goda tanken med euron förutsatte något som inte finns i Europa: en gemensam ansvarskultur, skriver Barbro Hedvall.


Islamisters valframgångar kräver att EU blir tydligare


Av: Anna Jardfelt

2011-10-24 | Den gångna helgens val i Tunisien är ett av många tecken på att islamistiska partier kommer att få starkt inflytande i den ”arabiska vårens” länder. Det ställer även nya krav på EU:s attityd till våra södra grannländer. Att enbart tala om stöd på villkor att reformer genomförs på vårt sätt duger inte. Framöver måste EU erbjuda samarbete, inte bara påtryckningar, för att vinna de nya arabregimernas stöd för våra värderingar, skriver Anna Jardfelt.


Turkiet anklagar EU för PKK-offensiv


Av: Per Jönsson

2011-10-21 | Stora turkiska armé- och flygstridskrafter angriper nu kurdiska PKK-fästen i norra Irak. Det sker som vedergällning för att PKK på senare tid har dödat hundratals turkiska soldater och civila. Enligt Turkiet är EU medskyldigt till PKK:s senaste terroroffensiv. Det nya turkisk-kurdiska kriget äventyrar samtidigt Turkiets ambition att spela en stormaktsroll i Mellanöstern, skriver Per Jönsson.


Valet i Polen en lättnad för Europa


Av: Jakub Swiecicki

2011-10-13 | Efter söndagens parlamentsval i Polen avstår premiärminister Donald Tusk från att ombilda regeringen. Han kan göra det med gott samvete. Ordförandeskapet i EU måste avslutas, och i europeiska huvudstäder drar man en lättnadens suck över att inte högerpopulisten Jarosław Kaczyński framöver styr Polen.


I eurokrisens Europa ser varje land om sitt eget hus


Av: Barbro Hedvall

2011-10-10 | I turbulensen kring Greklandskrisen ser vi en återgång till snäv nationalism i Europa – försök att lägga problemen på grannen och stänga dem ute. De europeiska ledarnas oförmåga att ta itu med  frågan om hur Grekland ska räddas blottar hur ihåligt det europeiska projektet på 2000-talet är, skriver Barbro Hedvall.


Mellanösterns nya stormakter


Av: Per Jönsson

2011-10-03 | Den gamla arabiska stormakten Egypten har ånyo hamnat i nyhetsflödet genom den ”arabiska våren” 2011. Mellanösterns militära bjässe Israel är likaså hett nyhetsstoff genom palestiniernas försök att vinna erkännande som stat i FN.


Krig för demokrati kräver eftertanke


Av: Per Jönsson

2011-09-30 | Den Nato-ledda och FN-sanktionerade interventionen i Libyen har nått ett till synes överraskande framgångsrikt slut – ”a seemingly surprisingly successful conclusion”.


”Det är EU som gjort svensken solidarisk”


Av: Per Jönsson

2011-09-19 | Svenskarnas särställning i den internationella opinionsmätningen från Transatlantic Trends har väckt berättigad uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands.


Svensk syn på demokratiexport förbryllar


Av: Per Jönsson

2011-09-15 | Svenskarna gillar att sprida demokrati utomlands enligt opinionsmätningen Transatlantic Trends. Men få kan svara på varför. Och varför tycks svenskarna inte gilla demokratiseringen av Turkiet? - Det hade jag aldrig kunnat ana!


Transatlantic Trends: Svenskarna går emot trenden


Av: Per Jönsson

2011-09-14 | Nöjd, generös, trosviss, riskbenägen, konfliktberedd – så kan svensken som betraktar sin omvärld karaktäriseras.


Frågor och svar till Craig Kennedy


Av: Anna Tornberg

2011-09-14 | För tionde året i rad har German Marshall Fund genomfört en omfattande opinionsmätning i USA, EU och Turkiet kring viktiga globala frågor som rör säkerhet, ekonomi, demokrati och militära interventioner.


Euron och al-Qaida triggade politikens fiasko


Av: Carl Tham

2011-09-12 | På ett kort årtionde har västvärldens framtidsoptimism blåst  bort. Terrordåd, finansmarknadernas ras och eurovalutans kris har skapat global förvirring. Nyliberalismen har misslyckats och vänstern kan inte erbjuda alternativ.


Libyen efter Kadafi


Av: Anna Tornberg

2011-08-23 | – Att vinna freden går inte över en natt, sa UI:s Anna Jardfelt i Gomorron Sverige imorse apropå situationen i Libyen. Anna Jardfelt och biståndsminister Gunilla Carlsson samtalar om vägen till ett nytt Libyen.


''Ordförandeskapet – mycket väsen för ingenting''


Av: sydsvenskan.se

2011-07-01 | Polens ordförandeskap kommer att domineras av Greklandskrisen alldeles oavsett landets övriga ambitioner, skriver UI:s Jakub Swiecicki i Sydsvenskan. Polen – Sveriges södra grannland – tar den första juli över EU-ordförandeskapet för första gången i sin korta medlemshistoria.


Europas säkerhet: Kanske varken EU eller Nato


Av: Per Jönsson

2011-06-23 | I svensk säkerhetspolitisk debatt ställs ständigt frågan om vi ska gå med i Nato eller ej. Av folkopinionen och partiväsendet alltid besvarad med ett rungande nej. Enligt senaste opinionsmätningen (SvD 19/5) nu mer än någonsin.


Den europeiska demokratin i kris


Av: Carl Tham

2011-06-21 | Ledande europeiska politiker har nu tvingats inse att eurokrisen har sin grund i projektets konstruktion. Vid tillkomsten på 90-talet avvisades alla kritiker som hävdade att man inte kan ha en valutaunion mellan så skilda ekonomier och med så olika förutsättningar utan en politisk centralmakt.


EU hårt kritiserat på UI


Av: Per Jönsson

2011-06-08 | På ett UI-seminarium om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik framkom det att unionen snabbt håller på att tappa fart och färdriktning i sin utrikes- och säkerhetspolitik. För första gången i sin drygt halvsekellånga historia står EU nära ett totalt misslyckande!


Om UI-bloggen

Arkiv