Tips: Läs UI:s nya digitala tidskrift


2016-06-23 |

Är du engagerad i internationella frågor? Vill du ta del av en fördjupad diskussion kring vår tids stora utmaningar runt om i världen?

I så fall är Utrikesmagasinet något för dig! UI:s nya digitala tidskrift utrikesmagasinet.se bjuder på analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker, opinionsbildare och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner. Där får du ta del av intervjuer med intressanta personer som på olika sätt påverkar internationella skeenden – däribland gästtalare på UI:s seminarier. Utrikesmagasinet uppdateras löpande för att snabbt kunna spegla händelseutvecklingen i världen.

Besök UI:s nya digitala tidskrift:
utrikesmagasinet.se
Om UI-bloggen

Arkiv