Prövad diplomat ser ljus i Syrien


Av: Per Jönsson

2015-11-27 |

Nu sitter för första gången sedan Syrienkriget inleddes alla berörda parter vid samma förhandlingsbord med åtminstone delvis samma ståndpunkter. Det förklarade en påtagligt hoppfull Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud för Syrienkonflikten när han den 27 november gästade Stockholm och Utrikespolitiska institutet för att berätta om fredsansträngningarna.


Han har sagts ha ”världens svåraste jobb”. Att försöka skapa fred i Syrien har andra diplomater i gigantformat gått bet på – Kofi Annan och därefter Lakhdar Brahimi. Likväl tycktes Staffan de Mistura inte acceptera att han står inför ett ”mission impossible”, omöjligt uppdrag, när han sista fredagseftermiddagen i november framträdde i den till sista plats fullsatta Sverigesalen på Försvarshögskolan/UI.

– Jag har tidigare förhandlat med de mest knepiga statsledare. Jag har skakat hand med Saddam Hussein, Milosevic, Mengistu, Idi Amin, Najibullah, Aidid. Och så länge det levande ljuset i fönstret fladdrar så finns det hopp om resultat, förklarade den mångårige FN-medlaren och höll upp sin hand för att markera att han vägrar ge upp.

Fast under flera år efter att upproret i Syrien startade i mars 2011 och sedan snabbt övergick i inbördeskrig verkade det faktiskt vara ett ”mission impossible” att försöka mäkla fred. Ingen av de många parterna, varken inom eller utanför Syrien, ville acceptera någon politisk kompromisslösning. Alla satsade på att vinna en militär seger. Hundratusentals dödade syrier och många miljoner flyktingar förmådde inte att ändra på detta.

Men det senaste året, och de senaste månaderna, har en rad nya faktorer dykt upp som radikalt ändrat de inblandade aktörernas kalkyler, påpekade de Mistura. För det första att Islamiska staten – eller Daish som han valde att säga – ryckte fram på bred front i både Irak och Syrien. För det andra den ”nya” vågen av flyktingar som framkallat nära nog desperation i Europa. Och nu i höst Rysslands militära ingripande som påtagligt bidragit till att påskynda och intensifiera det storpolitiska och diplomatiska kohandlandet om Syrien.

– Den ryska interventionen var en direkt följd av dels att Assadregimen såg ut att förlora sina kärnterritorier och kanske Damaskus, dels att IS uppenbarligen kunde dra fördel av detta, löd de Misturas analys.

Två toppmöten i Wien mellan ett 20-tal centrala aktörer kring Syrienkrisen – med formell beteckning International Syria Support Group (ISSG) -  har frambringat en i stora stycken helt ny agenda,  påpekade FN-mannen. 

– För första gången under drygt fyra och ett halvt års krig i Syrien har alla berörda parter samlats runt samma förhandlingsbord: USA, Ryssland, Iran, Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Arabförbundet, EU, FN och ytterligare ett tiotal länder. Och för första gången har de åtminstone i stora drag samma ståndpunkter. Dessutom har man i princip kommit överens om att man inte är överens om den svåraste knäckfrågan – huruvida Bashir Assad ska få sitta kvar vid makten i Damaskus – och skjuter den i stället på framtiden.

De frågor där ISSG-deltagarna är överens är främst tre: 1/ Att Syriens territoriella integritet ska bevaras, alltså ingen uppdelning i etniskt styrda enklaver, 2/ Att bekämpandet av IS har högsta prioritet, 3/ Att det inte finns någon militär slutlig lösning på krisen, utan enbart något slags politisk kompromiss.

Vid det andra Wienmötet – som hölls dagen efter Parisattentaten den 13 november – beslöts att redan den 1 januari 2016 ska förhandlingar under ledning av FN påbörjas mellan Assadregimen och representanter för utvalda oppositionsgrupper. Staffan de Mistura ska fram till dess rådgöra med oppositionen om vilka grupperingar som kan och vill sitta med vid förhandlingsbordet. Målsättningen är att dessa förhandlingar inom sex månader ska resultera i en ”trovärdig, inkluderande och icke-sekteristisk” övergångsregering. Dess tänkta uppgift blir att utarbeta en ny grundlag som ska prövas i folkomröstning, samt att utifrån denna grundlag förbereda fria och FN-övervakade val till parlament och president, alltså någon gång i mitten av 2017.

Samtidigt ska en av FN övervakad vapenvila inledas i de delar av Syrien där det är möjligt så snart regimen och oppositionen tar de första stegen i förhandlingarna om ett övergångsstyre. Vapenvilan ska dock inte omfatta IS och den al-Qaida-anknutna Nusrafronten, heter det uttryckligen.

Inom ISSG finns en numera omfattande samsyn att det i dag är Islamiska staten som utgör det största hotet mot fred och säkerhet. En samsyn som också manifesterades när FN:s säkerhetsråd den 20 november enhälligt antog en unik resolution där det heter att Islamiska staten utgör ”ett globalt hot utan tidigare motstycke mot internationell fred och säkerhet”. Därtill uppmanas de ”medlemsstater som har förmåga till detta att vidta alla nödvändiga åtgärder” för att utvidga kriget mot terrorismen till Syrien och Irak för att utplåna de skyddade zoner som IS, Nusrafronten och andra terrorgrupper har upprättat där.

– Det är Daish som drar störst fördel av krig och kaos i Syrien. Denna terrororganisation hade aldrig nått samma framgångar om inte inbördeskriget  hade skapat ett maktvakuum i stora delar av landet, summerade de Mistura.

Men även om den ärrade diplomaten lät påfallande hoppfull under sitt Stockholmsbesök verkade han ändå våndas över risken att de som har stort ansvar inte förmår leva upp till detta:

– Kriget i Syrien är den värsta krisen sedan andra världskriget. Vad jag är mest rädd för är att världssamfundet än en gång ska misslyckas, att de berörda länder som har inflytande och nu till slut sitter kring samma bord, att dessa länder plötsligt reser sig från bordet och återgår i gamla hjulspår. Det kan innebära ytterligare fem års krig och efter det finns inget Syrien kvar.


– Det är min största fasa.


Text: Per Jönsson, associerad redaktör vid Utrikespolitiska institutet, UI.

Tips: Mer om situationen i Mellanöstern hittar du på på sidan Tema: Mellanöstern. Anmäl dig också till fortbildningsdagen om Mellanöstern som äger rum på UI onsdagen den 2 december.


Bild: Staffan de Mistura i samtal med UI:s direktör Mats Karlsson. Foto: Andrea Liebman, UI.

 
Om UI-bloggen

Arkiv