Tunisiska fredspristagare - symbol för demokrati i konfliktdrabbad region


Av: Stefan Borg

2015-10-09 |

Den arabiska våren är ännu inte död, även om dess löfte om demokratisering endast numera hålls levande i Tunisien. En stor anledning till att demokratin i Tunisien fortfarande lever är det arbete som bedrevs av årets mottagare av Nobels fredspris, den så kallade nationella kvartetten för dialog, i ett synnerligen kritiskt skede under 2013.


Den tunisiska kvartetten för dialog tilldelas 2015-års fredspris för dess ”avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia i kjølvannet av jasminrevolusjonen i 2011”, som norska Nobelkommittén uttrycker det. I kvartetten ingick den största fackföreningen Union générale tunisienne du travail, arbetsgivarorganisationen Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, MR-organisationen Ligue tunisienne des droits de l'homme, samt advokatsamfundet L’ordre national des avocats de tunisier.


Den så kallade arabiska våren, som mot bakgrund av den tragedi som utspelar sig i Syrien kan te sig avlägsen, började i Tunisien med massdemonstrationer mot Ben Alis regim, som styrt landet sedan 1987. I januari 2011 avgick regimen vilket banade väg för en demokratisk process. I det val som hölls i oktober 2011 blev det måttligt islamistiska Ennahda-partiet klara segrare, och en regering som dominerades av Ennahda tillträdde i slutet av 2011.


Representant för Tunisiens kraftfulla civilsamhälle

Under senare delen av 2012 och 2013 ökade dock spänningen i landet. En skakig ekonomisk utveckling, uppmärksammade mord på oppositionspolitiker, en konstitutionsprocess som gått i stå, och en allmän osäkerhet kring vad politisk islam skulle innebära för Tunisien utlöste oroligheter och demonstrationer i landet. Det var i detta prekära läge som den mycket stora arbetstagarorganisationen UGTT, tillsammans med arbetsgivarorganisationen, advokatsamfundet, samt vad som utgör den äldsta MR-organisationen i regionen, initierade en nationell dialog som för samman företrädare för regering och opposition.


I ett historiskt skede där partierna saknade större förankring och legitimitet representerade kvartetten Tunisiens kraftfulla civilsamhälle. Ennahda sneglade säkerligen mot Egypten, där den demokratiskt valda islamistiska regeringen under Mursis ledning avsattes av militären under sommaren 2013. Istället för en utveckling likt den i Egypten utarbetades under kvartettens överinseende en kompromiss mellan regeringen och oppositionen, där den hårt kritiserade Ennahda-regeringen självmant steg åt sidan och en teknokratisk övergångsregering med brett stöd tillsattes. En ny konstitution antogs i januari 2014 och allmänna val hölls återigen i oktober samma år.


Tunisien står utan tvekan alltjämt inför stora utmaningar, med hög arbetslöshet, stora ekonomiska klyftor mellan nord och syd, politiska institutioner som ännu håller på att konsolideras, ett minst sagt oroligt säkerhetspolitiskt läge med konflikten i Libyen runt knuten, och en turistindustri som fått en allvarlig törn av blodiga terroristattacker riktade mot turister i Tunis och Sousse tidigare i år. Men trots detta lever hoppet om en demokratisk utveckling även i denna del av världen. Detta i inte ringa del tack vare kvartettens ansträngningar under 2013.


Text: Stefan Borg, forskare vid Utrikespolitiska institutet, UI.


Tips: Titta gärna på seminariet i UI Play med titeln Democracy in Tunisia: Where Are We Now?
Beställ Världspolitikens Dagsfrågor: Kvinnokamp i uppförsbacke eller titta på seminariet Women in Tunisia After the Arab Spring om du är intresserad av att veta mer om kvinnors situation i Tunisen.


 


Om UI-bloggen

Arkiv