Respit för pressad Snowden


Av: Martina Johannesson

2014-08-08 |

Edward Snowden har fått sitt uppehållstillstånd i Ryssland förlängt i tre år. Men hans utsatta läge består med spionåtal som väntar i USA. Samtidigt fortsätter debatten både i USA och i omvärlden efter hans avslöjanden om den globala data- och teleövervakningen.

Det var i början av juni förra året som Snowdens första avslöjanden publicerades av den brittiska tidningen The Guardian. Det hemliga materialet kom från den amerikanska signalspaningsorganisationen NSA (National Security Agency) där Snowden arbetat som datatekniker. Ett par veckor senare begärde USA Snowden utlämnad från Hongkong, där han sökt en fristad. Snowden valde dock att flyga vidare till Moskva. Meningen var att han skulle fortsätta till Kuba men han blev kvar i Ryssland där han så småningom fick uppehållstillstånd i ett år. 

Läckorna har fått stora konsekvenser både internationellt och i USA och påverkat utrikespolitik såväl som underrättelseverksamhet och IT-branschen. Avslöjandena har fortsatt under 2014 och fler kan komma. Amerikanska försvarsdepartementet Pentagon uppger att Snowdenmaterialet omfattar hela 1,7 miljoner sekretessbelagda dokument.

 

Hjälte eller förrädare
Medan Snowden hyllas av många i Europa är åsikterna delade i USA. En del amerikaner menar att Snowden är en hjälte som avslöjat stora missförhållanden inom säkerhetsapparaten, andra att han är en landsförrädare. En mätning av Pew-institutet från januari i år visar att unga amerikaner stöder Snowdens agerande i högre grad än äldre. 57 procent av 18–29-åringarna tycker att läckorna varit bra för USA medan bara en tredjedel av dem över 65 år anser detsamma. Enligt mätningar av den amerikanska TV-kanalen NBC från januari och maj i år anser en fjärdedel av de tillfrågade att Snowden gjort rätt medan 38 procent bestrider detta.

Amerikanska myndigheter har kallat Snowden-läckan den värsta i USA:s historia. I en hemlig Pentagonrapport från december 2013 beskrivs, enligt The Guardian, den skada som orsakats amerikansk underrättelseverksamhet som ”allvarlig”. Kongressledamöter som tagit del av rapporten har hävdat att avslöjandena riskerar livet på amerikansk militär personal och skadar nationens säkerhet. Den nya chefen för NSA uppger i en intervju i New York Times den 29 juni att man noterat att en del terroristgrupper övergått till nya kommunikationsverktyg för att undvika gamla metoder som avslöjats genom Snowden-läckorna.

 

Lagförslag diskuteras i kongressen
Vita huset har gjort allt för att motarbeta att Snowden får status som ”visselblåsare”. President Barack Obama har dock själv medgett att Snowden blåst nytt liv i en viktig debatt om nationens säkerhetsbehov kontra individens rättigheter i den amerikanska konstitutionen  – ett ämne som senast var på tapeten i kölvattnet av 11 september-attentaten 2001.

Obama lovade i början av året att genomföra reformer av underrättelseorganens övervakning. I maj antog representanthuset ett lagförslag som skulle minska myndigheternas möjlighet till insamling av s k metadata från miljoner amerikaners teletrafik. Data om teletrafik skulle inte längre kunna samlas in i stora mängder utan NSA skulle behöva juridiskt tillstånd för att få tillgång till samtalslängder etc av olika teleföretag. Kritiker menade dock att förslaget inte gick tillräckligt långt i att stärka individens rättigheter och att det fortfarande innehöll kryphål som kunde utnyttjas av NSA.

I slutet av juli presenterades ett mer långtgående förslag i senaten med skarpare restriktioner. Någon omröstning har dock inte skett och det är osäkert om kongressen hinner gå vidare i frågan före kongressvalet i november.

 

IT-företag drabbas
Även många stora amerikanska IT-företag som Google, Microsoft och Facebook har engagerat sig för att reglerna för data- och teleövervakningen ska skärpas i USA för att försöka återfå förtroende bland sina kunder. Många av företagen har drabbats av den s k Snowden-effekten och förlorat kunder utanför USA efter Snowdens avslöjanden om det s k Prismprogrammet. Genom detta uppdagades att IT-företagen lämnat ut uppgifter om sina användare till NSA.

Enligt en ny rapport av det oberoende institutet New America Foundation har Snowdenaffären fått allvarliga konsekvenser för den amerikanska IT-branschen och USA:s förtroende i omvärlden. Upprördheten var stor i Tyskland efter uppgifterna om att NSA avlyssnat tyska förbundskanslern Angela Merkels mobiltelefon. Tyska riksåklagaren öppnade i juni en brottsutredning om avlyssningen och i juni förlorade amerikanska telekomföretaget Verizon ett kontrakt om att leverera stora delar av den tyska regeringens telekommunikationstjänster. Enligt tyska regeringen visade uppgifterna om ”band mellan utländska underrättelseorgan och företag att Tyskland bör förlita sig på inhemska företag” istället.

 

Även på andra håll i världen, i synnerhet i Kina, Indien och Ryssland, har beslutsfattare rekommenderat medborgare att avstå från amerikanska IT-tjänster.

Text: Martina Johannesson, redaktör vid Utrikespolitiska institutet. 


Tips: Du kan beställa "Världen efter Snowden: Övervakning till vilket pris?" (Världspolitikens Dagsfrågor nr 7-8 2014) i butiken på ui.se.


Om UI-bloggen

Arkiv