IS hämnd både skrämmer och befriar


2014-08-14 |

”Vi ska hämnas alla oförrätter!” Så uttalade sig Abu Bakr al-Baghdadi, ledare för Islamiska staten (f d Isis) när han i månadskiftet juni/juli utropade ett islamiskt kalifat i de delar av Irak och Syrien som rörelsen lagt under sig. I väst och bland Iraks minoriteter skapar IS snabba utbredning och våldsmetoder skräck, men i de områden som rörelsen nu behärskar hälsas IS också som befriare.

IS snabba framryckning från juni och framåt slog omvärlden med häpnad. Med en styrka på högst 20 000 man kunde IS stå emot Iraks armé som kan mobilisera långt fler. Vissa källor uppger att flermiljonstaden Mosul intogs av endast 800 IS-soldater.
Hur kunde IS inta så stora områden på så kort tid?

Enligt Utrikespolitiska institutets Mellanösternexpert Per Jönsson handlar IS framgång i första hand om en okonventionell militär taktik och ett skickligt statsbygge i de områden de intar.

- IS har lärt sig av al-Qaidas tidigare misstag. Istället för att bygga upp ett försvar kring sitt huvudsakliga fäste och satsa på att hålla det har IS skapat små rörliga förband som riktar in sina attacker i områden där det råder politisk splittring. Där bygger IS allianser av skiftande slag med missnöjda grupper. Det kan handla om andra sunnimuslimska grupperingar eller f d Saddamanhängare som förlorade sin ställning när USA upplöste den irakiska armén och baathpartiet 2003, säger Per Jönsson.

- Att upplösa armén och partiet vad det dummaste som USA har gjort. I IS led finns många före detta officerare ur den irakiska armén. Vid intagandet av Mosul lyckades IS dessutom lägga under sig enorma mängder vapen. Gruppen har nu möjlighet att utrusta 90 000 soldater med de moderna vapen som USA ironiskt nog tillhandahållit för att rusta upp den irakiska armén.

På de platser de intar bygger IS upp hårt kontrollerade nya samhälleliga funktioner. De driver in lokala skatter och avgifter vilket har lagt grunden till rörelsens betydande förmögenhet tillsammans med inkomster från oljefält, raffinaderier och dammar som man erövrat. IS tillgångar uppskattas idag till över två miljarder amerikanska dollar. Ursprungligen stöddes IS av rika privatpersoner och religiösa stiftelser i Saudiarabien och Kuwait men bidrag från andra länder spelar inte längre någon avgörande roll. 

- IS löpande inkomster ligger på 3-7 miljoner dollar per dag, säger Per Jönsson. Oljan smugglas till Turkiet och Iran och säljs där till halva världsmarknadspriset. Och när det är så billigt köar även fientligt inställda stater för att få vara med och köpa.
Pengarna används dels till vapenköp, dels till social verksamhet. IS bygger upp skolor, vårdinrättningar och lagar skadade vägar och broar.

- Därmed vinner man den lokala befolkningens stöd. Terrorväldet drabbar bara en minoritet. Kristna, jezidier, shiamuslimer och vissa sunnigrupper med avvikande trosföreställningar ställs inför ett ultimatum – omvänd dig, betala skatt, lämna området eller dö – men för sunnimuslimen i gemen innebär IS styre ofta en förbättring. IS skapar ordning och gör slut på allmän laglöshet, våldtäkter och våldsamma uppgörelser mellan rivaliserande grupper. I staden Raqqa som är IS bas i Syrien finns det de som med lättnad konstaterar att ”nu är det äntligen lugnt igen”.

- IS har också vunnit anhängare på att visa att deras tal om ett kalifat innebär något konkret och att kalifatet byggs här och nu och inte någon gång i en fjärran framtid. De talar inte som al-Qaida om kamp mot hela omvärlden utan om att befria de muslimska delarna och de gör det med små steg varje dag. Genom utropandet av kalifatet och de militära framgångarna i Irak har den gamla koloniala landgränsen mellan Syrien och Irak suddats ut och Isis fogar bit för bit till sitt välde.

Gruppens skickliga utnyttjande av sociala medier har också bidragit till framgången. Med filmer och propaganda på youtube och andra forum har gruppen nått miljoner och lockat nya anhängare från vida omkring, även från Europa och USA. I både Storbritannien och Australien diskuterar politikerna just nu ett förbud för resor till Syrien av risk för att brittiska och australiska medborgare som deltar i striderna ska radikaliseras och komma hem med attentatsplaner på fickan.

Budskapet fungerar också andra vägen. Genom att dokumentera de övergrepp som IS begår mot sina motståndare sprider gruppen skräck omkring sig vilket urholkar stridsmoralen hos fienden. Det finns vittnesmål om regeringssoldater som övergett sina positioner så fort de hört att IS närmat sig.  

Kan IS hålla de områden de tagit?

- Det återstår att se. Den irakiska armén har svårt att sätta emot. Soldaterna är dåligt tränade och flyr i drivor när de slåss mot IS. Och de amerikanska bombningarna har inte åsamkat IS någon nämnvärd skada. Tvärtom är bombningarna en enorm propagandaseger för IS. När bomberna faller visar IS för sina egna anhängare och hela världen att rörelsen är så viktig och mäktig att till och med president Obama övervunnit sitt motstånd mot nya militära aktioner utomlands. Man skulle kunna gissa att IS hela sommaren gått och tänkt: ”om USA ändå bara kunde bomba oss”, avslutar Per Jönsson som i början av september utkommer med ett nummer om Islamiska statens genombrott i UI:s skriftserie Världspolitikens Dagsfrågor. Skriften kan beställas på denna hemsida.


Text: Lena Höglund, redaktör vid UI

Tips: Läs även om IS i Per Jönssons artikel  ”IS kapade Syriens folkliga resning”  i Svenska Dagbladet den 14 augusti.


Om UI-bloggen

Arkiv