EU, Nato och Syrien – livlig utrikespolitisk debatt i Almedalen


Av: Anna Tornberg

2014-07-04 |

När företrädarna för de åtta ungdomsförbunden drabbade samman i en utrikespolitisk debatt inför höstens val så var enigheten stor i frågor som att EU borde driva klimatarbetet med större kraft, att det vore bra om EU rev sina handelshinder mot fattiga länder och att Sverige borde utöka sitt humanitära bistånd till Syrien. Natomedlemskap, flyktingfrågan och eventuella internationella interventioner i Syrien delade däremot panelen.

Intresset var stort för UI:s och studentföreningen UFS utrikespolitiska debatt som hölls i början av årets almedalsvecka. Oscarsalen i Krukmakarens hus blev snabbt fullsatt och alla, både publiken och ungdomspolitikerna i panelen, tilldelades röda och gröna kort. Med hjälp av korten skulle temperaturen tas på ett antal utrikespolitiska frågor inför valet i höst.

Debatten inleddes med att UI:s Anna Wieslander lät alla paneldeltagarna kort berätta vilken utrikespolitisk fråga som är viktigast för deras förbund. Erik Bengtzboe från Moderata ungdomsförbundet (MUF) och Sara Skyttedal från Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) svarade båda ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen Nato. Linda Nordlund från Liberala ungdomsförbundet (LUF) och Hanna Wagenius från Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) framhöll demokratifrågan "eftersom demokratier inte krigar mot varandra".

Gustav Kasselstrand från Sverigedemokratisk ungdom (SDU) ville stärka nationalstaterna.

Klimatfrågan är viktigast, enligt Lorentz Tovatt och Grön ungdom, eftersom den påverkar allt annat. Mattias Kristenson från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU) berättade att han och SSU önskar en värld fri från gränser, men med ett starkt FN. För Stefan Lindborg och Ung vänster är solidaritet med människor i fattiga länder den viktigaste utrikespolitiska frågan. Hans förbund anser att makt och resurser ska fördelas jämlikt över världen.

Sverige kvar i EU
Med det sagt steg tempot i debatten och ungdomspolitikerna fick ta ställning till brännande frågor genom att hålla upp ett rött kort för nej och ett grönt kort för ja. Första frågan gällde vilka som önskar att Sverige ska lämna EU. SDU och Ung vänster var för ett utträde, resten av ungdomsförbunden var överens om att Sverige borde stanna kvar inom unionen. Ungefär hälften av paneldeltagarna ansåg att EU borde ha mindre utrikespolitisk makt än idag.

När det gällde handelshinder var både panelen och publiken överens om att EU borde riva sina barriärer mot fattiga länder. I frågan om Ukraina var de flesta positiva till sanktioner mot Ryssland. Alla utom SDU tyckte att Ukraina skulle få gå med i EU. Även i klimatfrågan utmärkte sig SDU. Bortsett från dem tyckte alla ungdomsförbunden att EU borde driva klimatfrågan med större kraft. Enigheten var stor även när det handlade om militära insatser, varken publiken eller politikerpanelen var intresserade av militära insatser för territoriellt försvar under EU-flagg.

Oenighet om Nato-medlemskap
Inga ungdomsförbund ville alltså att EU skulle ha egna militära insatser för territoriellt försvar, men i frågan om Nato var de inte lika överens. De flesta av de borgerliga ungdomsförbunden ställde sig positiva till ett svenskt Nato-medlemskap. De övriga däremot såg ingen anledning att gå med i Nato. CUF:s Hanna Wagenius höll upp både det röda och det gröna kortet till någon sorts Nja till Nato. Hennes förbund vill se en utredning i frågan innan de bestämmer sig.

Det såg SSU:s Mikael Kristenson inte någon anledning till. Nato är en kärnvapenallians och det är SSU helt emot. Det behövs inte någon utredning för att klargöra det, tyckte han. SDU och Gustav Kasselstrand tycker inte heller att Sverige ska gå med i Nato, de vill istället se en upprustning av det svenska försvaret.

Utökat humanitärt bistånd till Syrien
Tre års inbördeskrig i Syrien beräknas ha kostat 150 000 människor livet. När situationen där diskuterades svarade oppositionspartiernas ungdomsförbund nej på frågan om de tycker att det internationella samfundet ska genomföra en militär intervention i Syrien. De borgerliga ungdomsförbunden var mer osäkra och kunde inte riktigt ge något tydligt besked. Däremot ansåg alla, utom SDU, att Sverige ska ta emot fler asylsökande från Syrien. Alla, även SDU, svarade ja på frågan om Sverige borde utöka det humanitära biståndet till Syrien.

Därmed var lunchdebatten över och både publiken och paneldeltagarna försvann snabbt ut till nya diskussioner på Visbys gator.

Text: Anna Tornberg, kommunikationsansvarig vid Utrikespolitiska institutet.Om UI-bloggen

Arkiv