Ojämn förbättring av världshälsan


Av: Frida Olsson Avereyireh

2014-05-23 |

Trots att hälsotillståndet i världen har förbättrats avsevärt de senaste tio åren så innebär gapet mellan fattiga och rika att utvecklingen inte når alla. Enligt Anders Molin, hälsorådgivare på Sida och en av talarna på UI:s gymnasiedag tidigare i maj, så är den viktigaste orsaken till att förbättringarna inte når alla att fattiga länder helt enkelt inte har råd.

Sverige investerar 3000 usd per person i hälsa per år, motsvarigheten i Burundi är 2.90 usd. Trots att det är en tydlig korrelation mellan fattiga/ rika länder och sämre/ bättre hälsa så bör det poängteras att några av de med sämst hälsa i världen bor i medelinkomstländerna Kina och Indien. På grund av de enorma befolkningarna i dessa länder så speglas de ovan nämnda skillnaderna mellan fattiga med sämre hälsa och rika med bättre hälsa även inom landet.

Anders Molin pekar också på två andra viktiga svårigheter. I de fattigaste delarna av världen saknar man läkare, utbildad vårdpersonal och kunskap. Det finns också religiösa och kulturella ställningstaganden och ibland lagstiftning i vissa länder som utgör ett hinder för delar av sjukvården. Främst påverkas mödradödligheten när kvinnor fråntas rätten till en säker abort. Att abort är förbjudet i vissa länder leder också till fortsatta dödsfall i samband med illegala aborter. 

Sida:s huvudprioritering inom hälsobiståndet är för närvarande kvinnors och barns hälsa i Afrika söder om Sahara, i enlighet med direktiven från regeringen. I Asien är hälsobiståndet mer eller mindre enbart riktat mot Burma/Myanmar och Bangladesh. Det årliga hälsobiståndet utgör cirka 4 miljarder av Sveriges totala bistånd på cirka 30 miljarder.

Text: Frida Olsson Avereyireh, stipendiat vid UI. Hon har en Master of Laws (LL.M) med inriktning på "International Protection of Human Rights” från School of Oriental and African Studies(SOAS), University of London.

 

Tips: Titta på hela seminariet i UI Play: Hälsobistånd. Läs också Frida Olsson Avereyirehs inlägg  Malariabekämpning - ett delat ansvar.

 


Om UI-bloggen

Arkiv