Indiens kvinnor – en röst att räkna med


Av: Pia Daleke

2014-05-20 |

Efter den brutala gruppvåldtäkten i Delhi i december 2012 har de indiska kvinnornas utsatta situation fått politisk betydelse. Det märktes i valkampanjen inför vårens parlamentsval.
– Men med det hindunationalistiska BJP vid rodret kan vi knappast förvänta oss några feministiska reformer framöver, säger Sten Widmalm, professor vid Uppsala universitet och Indienexpert.

– Indien håller på att bli ett land där kvinnor räknas, säger Mia Holmgren, utrikesreporter på Dagens Nyheter, med fokus på Indien. Widmalm och Holmgren talar vid ett seminarium om ”Indien: idag och i morgon” vid Utrikespolitiska institutet.

Det är som om de politiska partierna plötsligt har insett att det finns runt 400 miljoner kvinnliga väljare och att de kan påverka valutgången. Inför vårens parlamentsval utlovade det hindunationalistiska BJP, som blev valsegrare, satsningar på kvinnligt företagande, medan valets förlorare Kongresspartiet sade sig vilja slå vakt om kvinnors säkerhet och respekten för kvinnor.

Folklig vrede
Medan kvinnor fram till helt nyligen vanligtvis röstade som sina makar eller som den kast de tillhör förväntade sig, så har kvinnor i dagens Indien oftare kommit att rösta efter eget huvud. Självklart är det en generationsfråga och en fråga om utbildningsnivå, men det finns också en enskild händelse som i hög grad bidragit till förändringen. Det rör sig om den brutala gruppvåldtäkten i Delhi i december 2012, då en 23-årig kvinnlig student våldtogs på en buss av sex män. Kvinnan fick så svåra skador att hon senare avled. Den folkliga vreden efter övergreppet blev så stark att massdemonstrationer utbröt runt om i landet och premiärminister Manmohan Singh måste mana till lugn.

Händelsen ledde till en debatt om kvinnors situation och om våld mot kvinnor. Det framkom att sexuella övergrepp sällan leder till åtal och att bara var fjärde av de åtalade döms. Det avslöjades också att hundratals män som anklagats för sexuella övergrepp på kvinnor tillåtits kandidera i val i Indien de senaste fem åren.
– Rättsläget för kvinnor förbättrades efter gruppvåldtäkten, bland annat blev det lättare att åtala för sexuella trakasserier, säger Holmgren.

Kvinnodomstolar
En annan följd av den tragiska händelsen var att en rad kvinnodomstolar skulle inrättas runt om i landet. Den första stod klar i Västbengalen i början av 2013. Kvinnodomstolarna ska hantera fall som rör t ex kvinnomisshandel, våldtäkt eller andra brott riktade mot kvinnor. Dessutom skärptes straffskalan för brott riktade mot kvinnor, t ex våldtäkt, stalking och angrepp med syra. Dödsstraff kan numera utdömas för en våldtäkt som leder till att offret dör.

I Delhi, där det beräknas att en våldtäkt sker var 25:e minut, fick gruppvåldtäkten även politiska följder. Det regerande Kongresspartiet backade från 43 till 8 mandat i provinsvalet i december 2013.
– En av de viktigaste orsakerna till det anses vara att partiet inte reagerade och agerade tillräckligt tydligt på den starka opinion som våldtäkten väckte, säger Holmgren.

Ett annat skäl till att kvinnor får en allt större betydelse i politiken är att fler kvinnor utbildar sig och yrkesarbetar.
– Förr var kvinnorna en belastning som aldrig gav någon utdelning för familjerna eftersom de flyttade till sina makars familj när de gifte sig, medan männen blev kvar i ursprungsfamiljen. Men i det moderna Indien har kvinnor börjat bli lönsamma, säger Holmgren.

Fria medier viktiga
Men färgstarka och mäktiga kvinnor som Indira Gandhi och Sonia Gandhi då? Holmgren förklarar att dessa kvinnor snarast är undantag från regeln.
– I lokal och regional politik finns det, och har funnits, en rad kvinnor på viktiga positioner, men inom den nationella politiken är de få, säger Holmgren.
I parlamentet är t ex bara en tiondel av ledamöterna kvinnor.

Den stora förändringen är att kvinnorna nu även finns i politikens innehåll.
– Sakpolitiken har fram till nu inte handlat om kvinnor, säger Holmgren.
Vad kan då de indiska kvinnorna förvänta sig av en BJP-ledd regering efter vårens val?
– De kan nog inte vänta sig några större feministiska reformer med BJP vid rodret, säger Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, Indienexpert och talare vid Indienseminariet.

Widmalm säger att kvinnornas hopp istället ligger i den framgångsrika kampanj för läskunnighet som pågår i Indien.
– Läskunnighet i kombination med att de fria medierna fortsätter att föra upp dessa frågor på agendan kan leda till nya förbättringar för Indiens kvinnor, säger Widmalm.

Text: Pia Daleke, redaktör vid Utrikespolitiska institutet.

Tips: Titta på seminariet Indien idag och imorgon

 


Om UI-bloggen

Arkiv