Maktskifte åt höger i Indien


Av: Pia Daleke

2014-05-16 |

Det hindunationalistiska BJP med den omstridde Narendra Modi i spetsen har segrat stort i världens hittills största demokratiska val – vårens parlamentsval i Indien. Det regerande Kongresspartiet har gjort sitt kanske sämsta val någonsin. Hur kunde BJP segra så stort? Vad är det för land som Modi och BJP nu tar över? Och i vilken riktning kommer BJP att föra Indien?

– En BJP-ledd regering kommer att satsa stort på ekonomisk tillväxt och på att avreglera Indiens enorma byråkrati. Vi kommer t ex att se färre program för fattigdomsbekämpning. Det finns också risk för att en rädslans kultur sprids bland de religiösa minoriteterna, i synnerhet muslimerna. Och vi kommer att få se en hindunationalistisk vridning av kulturklimatet, t ex i läroplaner, säger Sten Widmalm, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och Indienexpert, när han talar på Utrikespolitiska institutets seminarium om ”Indien: idag och i morgon”.

Massakrer i Gujarat
BJP är ett av bara två rikstäckande politiska partier i Indien, övriga har en regional eller lokal bas. Kongresspartiet, som brukar betecknas som närmast socialdemokratiskt, är det andra. BJP (Bharatiya Janata Party, Indiska folkpartiet) är ett högerinriktat parti, som ingår i en bred hindunationalistisk rörelse som tog fart i slutet av 1990-talet. BJP innehade regeringsmakten i Indien från 1998 till 2004, då Kongresspartiet kom tillbaka. Under BJP:s tid vid makten ökade spänningarna mellan hinduer och muslimer. I Gujarat utlöste detta religiösa kravaller och Modi, som då var chefsminister i delstaten, fick skarp kritik från såväl indier som omvärlden för att han inte gjorde något för att stoppa hinduextremisternas massakrer på kanske uppemot 2000 muslimer. Därav den befarade ”rädslans kultur” bland Indiens många muslimer.

Har indierna då glömt Modis bakgrund? Knappast, men valdebatten har präglats av ett resonemang som lyder: visst, det är problematiskt med Modis bakgrund, men Indien behöver förändring och Modi är mannen som ska göra det.

Dessutom har BJP aktivt strävat efter att tona ned bilden av sig självt som ett intolerant parti mot muslimer. Istället har det profilerat sig som partiet som kan få fart på den stagnerade indiska ekonomin. Modi har gott anseende inom det ekonomiska området sedan han lyckats vända utvecklingen kraftigt uppåt i Gujarat. Nu väntar sig indierna att han ska göra samma sak med hela Indien.

Risk för bakslag
– Valet har dominerats av Modis formidabla valkampanj. Alla Obamas kampanjmetoder med internet och sociala medier utnyttjades, men BJP gjorde också fotarbetet med torgmöten – och mutor – ute i landet, säger Jonas Hellman, medgrundare till analysföretaget United Minds och kolumnist på Svenska Dagbladets ledarsida.

Men risken för ett bakslag är stor om Modi och BJP inte lyckas leverera på det ekonomiska planet. Likaså om den nya regeringen inte relativt snabbt kan visa på framsteg i kampen mot den enorma korruption som genomsyrar Indien.
Den avgående regeringens oförmåga att ta itu med korruptionen, samt en rad korruptionsskandaler i de egna leden, var ett av de viktigaste skälen till Kongresspartiets kräftgång i valet.

– Det finns också en risk för maktkamper inom BJP när partiet väl kommit i regeringsställning. Modi har åsidosatt flera av partiets gamla trotjänare på hög nivå och ersatt dem med sina egna män, säger Mia Holmgren, utrikesreporter på Dagens Nyheter.

Ekonomin i fokus
Den i särklass mest centrala valfrågan har varit den senare tidens inbromsning i den indiska ekonomin och hur man ska kunna vända utvecklingen. Indien, som är världens fjärde största ekonomi, har haft god ekonomisk tillväxt sedan början av 1990-talet då den hårt statskontrollerade ekonomin avreglerades. Inbromsningen har lett till folkligt missnöje med premiärminister Manmohan Singhs regering, eftersom förväntningarna på bättre levnadsstandard varit höga.

– Utvecklingen har inte gått så fort som man hoppats, säger Jonas Hellman, som är bosatt i Mumbai.

– Det är en fascinerande tid att leva i Indien, som ju har en enorm potential men också står inför många och svåra utmaningar, tillägger han.

En tillgång som Hellman nämner är en ung befolkning, vilket innebär att landet inte har de problem med en åldrande befolkning som finns på andra håll i världen. Andra konkurrensfördelar är att en relativt stor andel av invånarna talar engelska.

– En liten del av befolkningen är mycket välutbildad, Indien utbildar t ex flest ingenjörer i världen, säger han.

Saknar bankkonto
Men fattigdomen är fortfarande skriande, trots att utvecklingen varit snabb och många indier har fått det bättre. Många är lågt utbildade – eller saknar utbildning helt. Bland invånarna finns ännu en relativt stor andel analfabeter, särskilt bland kvinnor. Andra hinder är hög inflation, bristfällig infrastruktur och ett outvecklat bankväsende. Många indier saknar ett eget bankkonto.

Utrikespolitiskt tror panelen på seminariet inte på några större kursändringar efter regeringsskiftet, utom möjligen en hårdare linje mot Pakistan. USA tog efter massakrerna 2002 avstånd från Modi, men inför valet sade Barack Obama att USA kommer att samarbeta med Indiens nästa regering. Redan då hade Modi och BJP ett försprång i opinionsmätningarna.

 

Text: Pia Daleke, redaktör vid Utrikespolitiska institutet.

 

Tips: Titta på hela seminariet i UI Play: Indien idag och imorgon


Om UI-bloggen

Arkiv