Är partyt över för tillväxtländerna i Brics?


Av: Ylva Johnson

2014-04-04 |

Risken för politiska spänningar ökar när tillväxten mattas av i de så kallade Brics-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Under 2000-talet har dessa länder utgjort ett draglok i världsekonomin. Med snabb tillväxt och en växande medelklass har de stått för en allt större andel av den globala efterfrågan.

Men nu tycks något ha hänt. Tillväxten har mattats av och flera av länderna brottas med ekonomiska problem som inflation och arbetslöshet. I Kina riskerar Kommunistpartiets reformpaket att spräcka en skuldbubbla i näringslivet.

Gemensamt för Brics-länderna är att de inte i tillräckligt stor utsträckning har sett om sina hus under de goda åren. Istället för att satsa på utbildning, infrastruktur och andra åtgärder som ger stabil utveckling har korruptionen tillåtits breda ut sig och industrin förblivit på en basal nivå. Samtidigt har flera av länderna konsumerat över sina tillgångar, det vill säga importerat mer än de har exporterat, vilket har försvagat de offentliga finanserna. Sammantaget har detta resulterat i att internationella investerare sedan i somras börjat flytta sina pengar från Brics-länderna.

Internationella valutafonden (IMF) anser att Brics-länderna måste genomföra flera viktiga reformer för att tillväxten ska få ny fart. Men processen försvåras av att det är valår i Brasilien, Indien och Sydafrika. Detta har gjort politikerna obenägna att genomföra impopulära åtgärder som att till exempel strama åt utgifterna.

Många befarar att den avmattade tillväxten kan leda till social oro och ökade politiska spänningar. I Brasilien utbröt stora demonstrationer i fjol och i Sydafrika har den höga arbetslösheten gett luft under vingarna åt ett missnöjesparti med en populistisk agenda. I Ryssland kan vikande opinionssiffror till följd av ekonomisk stagnation driva president Putin till ytterligare krigshandlingar i syfte att öka sin popularitet.

Utvecklingen i Brics-länderna har betydelse för hela världsekonomin eftersom de står för 40 procent av världsimporten. Allra störst konsekvenser skulle en häftig inbromsning i Kina få. IMF spår dock att tillväxten i Brics-länderna kommer att ta ny fart nästa år, men att den inte kommer tillbaka till samma höga nivåer som tidigare.

Text: Ylva Johnson, chefredaktör för Utrikespolitiska institutets tidskrift Internationella studier.


Fakta: Brics
Förkortningen Bric hittades på av en ekonom på storbanken Goldman Sachs för att beskriva ett antal snabbt växande ekonomier med stor potential. Då ingick Brasilien, Ryssland, Indien och Kina i begreppet. Sedan dess har även Sydafrika fogats till gruppen, som idag är en formell sammanslutning av länder som träffas en gång om året.

Fakta: Fast i medelinkomstfällan?
Begreppet medelinkomstfällan myntades av Världsbanken 2007. Det bygger på en teori om att länder som når medelinkomstnivå (1 036–12 615 dollar i BNI/invånare 2012) inte längre kan växa 120x167-IS-omslagekonomiskt genom att ta nya resurser i anspråk. Det finns helt enkelt inte mer billig industrimark att tillgå, eller fler arbetslösa lantarbetare att anställa till låga löner. Istället måste tillväxten uppnås genom effektivisering och ökad produktivitet. För att åstadkomma det behöver länderna bland annat satsa mer på utbildning och forskning samt utveckla bättre regelverk och bekämpa korruptionen.

 

Tips: Läs senaste numret av Internationella Studier: Tema – Kris i tillväxtländerna? Titta också på ett seminarium på samma tema i UI Play: Är tillväxtfesten över för BRICS-länderna?


Om UI-bloggen

Arkiv