”Modern häxprocess del i Putins nya civilisatoriska uppdrag”


Av: Erik Larusson

2014-04-22 |

– Processen mot Pussy Riot är ett bra exempel på hur ledningen i dagens Ryssland för landet tillbaka till medeltiden, uppgav den rysk-amerikanska författaren och aktivisten Masha Gessen när Pussy Riots aktion och dess effekter på det ryska samhället diskuterades vid ett seminarium på Utrikespolitiska institutet.

Putins hårdare grepp om det ryska civilsamhället har med stöd från kyrkan lagt ökad vikt vid konservativa värden vilka utgör grundbulten för Rysslands nya civilisatoriska uppdrag. Enligt Gessen kan samma värden förklara Rysslands agerande i Ukraina.

Efter att ha upplevt en tid av demokratisk iver under 1990-talet har Ryssland under Putins styre begett sig in på en mer auktoritär väg. Mötes- och yttrandefrihet har successivt undergrävts och allt hårdare straff utdelas till dem som vågar trotsa Kremls auktoritet.  Man vill skrämma folket till tyst undergivenhet.

I denna process har Putin lierat sig med den ortodoxa kyrkan. Stödet från kyrkan för Putins konservativa politik har varit viktigt för presidentens popularitet och prästerskapets närvaro på den politiska scenen har följaktligen intensifierats.

Efter sitt framträdande i Frälsarkatedralen i februari förra året dömdes de tre aktivisterna i Pussy Riot till flera års straffkoloni.

”Djävulska ryckningar”. ”De verkar vara besatta”. Så lät några av vittnesmålen i rättsprocessen mot Pussy Riot. Människor uppgav sig ha traumatiserats av punkgruppens protestaktion i Frälsarkatedralen i centrala Moskva. De som klagade hade visserligen inte själva närvarat vid framträdandet – de hade tittat på det religiösa ”skändandet” på Youtube, om och om igen.

Gessen liknande rättegången mot punkgruppen vid en häxprocess och konstaterade att fängelse inte någon gång tidigare i det moderna Ryssland har använts som svar på en fredlig protest. 

Tillbaka på världsarenan
Förskjutningen mot konservativa värderingar ligger också till grund för Rysslands agerande i Ukraina-krisen och annekteringen av Krim.

– Putin utför ett nytt civilisatoriskt uppdrag grundat på konservativa värderingar, argumenterade Gessen.
EU:s och Natos utvidgningsambitioner som skulle föra med sig helt andra värderingar blir per automatik ett hot i ryska ögon. I samband med att en starkare militärmakt blåst in ökat självförtroende i salarna i Kreml vågar man nu agera konfrontativt gentemot ett stort grannland.

Agerandet kan även ses som en hämnd mot väst. Det har varit viktigt för Putin att få vara med i klubben, men då USA och EU har underlåtit att erkänna Ryssland som en maktpol i Europa att ta hänsyn till, betonar den ryska staten sin ställning med aggression.

Fortsättningen, tror Gessen, kommer innebära fortsatt spänning och oro:

– Putin kommer inte att stanna upp.

Auktoritär väg mot självdestruktion
Agerandet i Ukraina-krisen verkar dock bli dyrköpt för den ryska statsmakten. Ett helt departement för Krim-frågor har inrättats och löftena om en bättre ekonomisk situation ska infrias. Samtidigt är den ryska ekonomin på väg in i en starkt nedåtlutande trend – något som i slutändan kommer att slå mot det ryska folket. Ett ökat missnöje antas försöka kuvas delvis med fortsatt repressiva medel, delvis genom styrt informationsflöde.

Det stora folkliga stödet för Krims införlivande i Ryssland kan till del tillskrivas denna starka statliga propagandaapparat, huvudsakligen representerad av de kremlstyrda TV-kanalerna. Regimkritiska medier (exempelvis TV-kanalen Dozjd) har samtidigt attackerats och deras möjlighet att sprida en mer nyanserad bild av verkligheten har kraftigt urholkats.

Dessa åtgärder har dock varit riktiga, menade Gessen – för en diktator. Men på sikt tror hon inte att en ökad repressiv makt kommer att kunna väga upp den försämrade ekonomiska situationen.

– Systemet kommer att förstöra sig självt, men vi kommer inte att förstå att detta har skett innan det redan är ett faktum.

 

Text: Erik Larusson, stipendiat vid Utrikespolitiska institutet.

 

Tips: Titta på hela seminariet i UI Play: Words Will Break Cement - The Passion of Pussy Riot

 


Om UI-bloggen

Arkiv