MR-kamp belönas med alternativa nobelpriset


Av: Pia Daleke

2014-12-02 |

I en värld där handlingsutrymmet för människorättsaktivister krymper har juristerna Asma Jahangir, Pakistan, och Basil Fernando, Sri Lanka, framgångsrikt arbetat för att stärka rättssäkerheten och situationen för de mänskliga rättigheterna, ibland med risk för sina egna liv. Vid ett UI-seminarium nyligen berättade de om sin syn på tillståndet för de mänskliga rättigheterna (MR) i världen idag.

Den 1 december belönades Jahangir och Fernando, tillsammans med tre andra personer, med årets Right Livelihood-pris, ofta kallat alternativa nobelpriset. Några dagar före prisutdelningen i Stockholm var de inbjudna till Utrikespolitiska institutet (UI). Deras budskap kan sammanfattas i ett par meningar: säkerhetstjänsternas ökade inflytande i spåren av terrordåden mot USA den 11 september 2001 har bidragit till att markant urholka skyddet för de mänskliga rättigheterna. MR-aktivisternas viktigaste uppgift är dels att stärka rättssäkerheten för medborgarna, dels att bidra till ett öppnare samtal om mänskliga rättigheter i de länder där människor ännu inte vågar prata högt om dessa saker.

– Dessa två aspekter av MR-arbetet måste ske samtidigt. Det ena utesluter inte det andra. Att stärka rättssäkerheten och utveckla en demokratisk kultur är viktigast. Utan det senare blir lagarna bara papper, sade Fernando.

Decennier av MR-arbete
Fernando har varit MR-aktivist i hela tre årtionden. Under två av dem ledde han den Hongkongbaserade Asiatiska människorättskommissionen (Asian Human Rights Commission, AHRC), som kan beskrivas som en länk mellan gräsrotsarbetare och institutioner som verkar för reformer inom MR-området. AHRC är bland annat känd för att utbilda jurister och andra i principerna om rättssäkerhet och rättvisa rättegångar. Han och AHRC får Right Livelihood-priset ”för ett oförtrutet och enastående arbete med att dokumentera och förverkliga mänskliga rättigheter i Asien”.

Asma Jahangir betonade i sitt tal faran med dåligt utbildade jurister:

– Många jurister – till och med domare – i Pakistan är relativt okunniga i juridik. Lagarna är abstrakta och svåra att förstå och kan tolkas alltför brett.

Jahangir är själv advokat och var tidigare ordförande för det pakistanska advokatsamfundet Supreme Court Bar Association. Hon har främst försvarat kvinnor, barn, fattiga och medlemmar av religiösa minoriteter. Jahangir får Right Livelihood-priset ”för att ha försvarat, skyddat och främjat mänskliga rättigheter i Pakistan, ofta i svåra och komplexa situationer och med stort personligt risktagande”.

”Terrorister har rättigheter”
Jahangir beskrev under seminariet hur den pakistanska militära underrättelsetjänsten ISI under det USA-ledda kriget mot terrorismen uppmuntrades av USA att gripa och överlämna misstänkta pakistanska terrorister, som därefter fördes till Guantánamo Bay. Hon berättade också om hur ISI även trappade upp kampen mot ”landets egna terrorister”.

– Självklart vill jag bekämpa terrorismen, men även terrorister har rättigheter, sade Jahangir.

Poliskårens utbildning och arbete är också ofta av låg kvalitet, enligt de två pristagarna. Tortyr och förtryck drabbar vanligtvis fattiga. Rika kan köpa sig fria från häkten och förvar genom mutor och annan korruption.

– Rättsväsendena i många länder i Asien är helt politiserade. Rättegångar kan pågå i åratal utan att dom faller och straffriheten för poliser är omfattande, sade Fernando.

MR för alla
De mänskliga rättigheternas universalitet har under årens lopp ifrågasatts från olika håll. På 1990-talet lanserade några av Asiens auktoritära ledare ett tankegods de kallade österländska värden, ett slags alternativ till mänskliga rättigheter som ledarna menade var specifikt västerländska. En skillnad skulle exempelvis vara att i öst går familjens/kollektivets intressen före individens. Vid seminariet blev Jahangir ombedd att förklara sin syn på dessa österländska värden. Asma Jahangirs svar blev snabbt och tydligt:

– Det finns ingen kamp mellan öst och väst, det finns ingen motsättning mellan de som vill ha MR och några som säger nej tack. Jag har aldrig träffat någon torterad som sagt att det var ok. Det finns ingen som inte vill bli behandlad med värdighet. Ingen glömmer allvarlig förödmjukelse. De mänskliga rättigheterna ÄR universella, slog hon fast.


Text: Pia Daleke, redaktör vid Utrikespoliska institutet.

Tips: Titta på hela seminariet i UI Play: Shrinking Space for Human Rights Defenders in Asia

Fakta: Right Livelihood-priset inrättades 1980 för att hedra och stödja människor som erbjuder lösningar på några av vår tids största utmaningar – lösningar som fungerar i praktiken, inte bara goda idéer.

Arrangörerna av seminariet den 28 november var förutom UI och Right Livelihood-stiftelsen även Svenska kyrkan, Kvinna till kvinna, Civil Right Defenders, Svenska Amnesty och CineMondo.Om UI-bloggen

Arkiv