”Bara reformer kan rädda rysk ekonomi”


Av: Lena Höglund

2014-11-24 |

Prisfallet på olja och västs sanktioner tär hårt på den ryska ekonomin. Kapitalflykten är lika stor som under den internationella finanskrisen. Börsen och valutan har fallit dramatiskt och alla prognoser pekar nedåt.
– Reformer är enda vägen ut ur krisen, menar Rysslandsexperten Torbjörn Becker. 

Torbjörn Becker som är chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan var en av de experter som i mitten av november diskuterade läget i Ryssland vid ett seminarium på UI.

Becker gick också igenom de grundläggande förutsättningarna för rysk ekonomi.   
– Oljeexporten är mycket viktigare för den ryska ekonomin än gasexporten. Inkomsterna från oljan är 4-5 gånger större än inkomsterna från gasen. Därför är det otroligt viktigt för Ryssland vad som händer med oljepriserna, fastslog Torbjörn Becker. Oljeprisets utveckling avgör till 60 procent hur den ryska ekonomin ska utvecklas.

Oljepriset steg kraftigt under Putins första åtta år som president (2000-2008) vilket gav en hög tillväxt. När han Putin kom tillbaka på presidentposten 2012 var tillväxten inte längre lika hög.

Under 2014 har oljepriset sjunkit från 107 till strax över 80 dollar per fat och Internationella valutafonden IMF har justerat ned sina prognoser för den ryska tillväxten kraftigt. Enligt den prognos som gjordes i oktober 2014 hamnar tillväxten strax ovanför noll 2014 och stiger sedan sakta till 2 procent 2019. 

– Det blir nog värre än så, sade Torbjörn Becker. Oljepriset är inte lätt att förutspå men om det ligger kvar på nuvarande nivå tror jag att Ryssland kommer att ha en negativ tillväxt på 2-3 procent under 2015 såvida inga andra åtgärder vidtas. En negativ tillväxt på 3 procent innebär en väldigt stor förändring för inkomstnivåerna i Ryssland och blir ett politiskt problem för landets ledare. 
Torbjörn Becker pekade på att vi i Sverige är vana vid att lösa ekonomiska problem med penningpolitik, finnspolitik och strukturteformer. Han konstaterade att räntevapnet inte kan användas i det ryska fallet på grund av inflationen som är på väg upp och för närvarande ligger på drygt 8 procent.

När det gäller finanspolitiska åtgärder, dvs att ta pengar ur statens kassa för att stimulera tillväxten, är läget annorlunda på grund av den så kallade stabilitetsfonden som är uppdelad i en välfärdsfond för pensioner och en reservfond som ska användas för att motverka kortsiktiga förändringar av olje- och gaspriset.

– Välfärdsfonden ska man inte röra, men i reservfonden finns det ganska mycket pengar, 85 miljarder dollar. Den internationella finanskrisen visade dock hur snabbt resurserna smälter undan om man tar fonden i anspråk för att lösa problem, sade Torbjörn Becker.

Den absolut viktigaste åtgärd som Ryssland kan vidta är enligt Torbjörn Becker att återställa förtroende för rysk ekonomi utomlands och se till att landet åter får full tillgång till internationella kapitalmarknader.


– Då måste regeringen medverka till att konflikten i Ukraina får ett slut. Och det räcker inte med att lösa Ukrainakrisen. Institutionell utveckling är helt avgörande för långsiktig tillväxt. Regeringen måste också vidta åtgärder för att öka effektiviteten inom offentlig förvaltning, stärka rättssäkerheten och ta itu med korruptionen.

 

– Allt detta är kopplat frågor om kontroll och makt och det gäller att definiera var man kan göra stora framsteg utan att rubba maktbalansen, avslutade Torbjörn Becker.

Text: Lena Höglund, redaktör vid UI. Läs också inlägget Mörker över Ryssland. Även den skrevs efter Rysslandsdagen i på UI i mitten av november.



Om UI-bloggen

Arkiv