Het politisk höst stundar i Washington


Av: Erik Brattberg

2013-09-27 |

Samtidigt som det heta sommarvädret i Washington DC äntligen har börjat ge vika så fullständigt kokar temperaturen på Capitol Hill, sätet för den amerikanska kongressen. Mycket står på spel när demokraterna och republikanerna den här veckan drabbar samman kring nästa års statsbudget samt frågan om att temporärt höja lånebeloppet för USA:s statsskuld som inom kort når sitt tak.


Om man inte lyckas komma överens om en höjning kommer den amerikanska staten inte längre kunna fortsätta med sina utbetalningar. Händer detta så drabbas USA av en så-kallad ”shutdown” varvid stora delar av den federala regeringens verksamhet tillsvidare upphör fungera – något som inte skett sedan Bill Clintons tid vid mitten av 1990-talet. De senaste åren har en sådan nedstängning flera gånger varit nära, men man har  lyckats nå en kompromiss i sista minuten. Men den här gången är det kanske annorlunda.

Ledd av senator Ted Cruz och andra Tea Party-anhängare röstade det av republikanerna kontrollerade representanthuset i förra veckan igenom ett lagförslag som skulle innebära att tidsfristen för skuldtaket kan förskjutas till mitten av december. Detta förslag innehöll dock ett kontroversiellt tillägg om att finansieringen av president Obamas omdebatterade  sjukförsäkringsreform, ”Obamacare”, också skulle strypas.

Eftersom det är osannolikt att senaten som kontrolleras av demokraterna kommer att stödja ett sådant lagförslag pågår det just nu en politisk kraftmätning mellan de båda partierna såväl som internt bland republikanerna. Flera namnkunniga republikanska politiker är starkt kritiska till det aktuella lagförslaget. Men med bara några veckor kvar innan tidsfristen löper ut i mitten av oktober så är det i dagsläget högst osäkert ifall någon kompromiss överhuvudtaget är möjlig.

Skulle USA drabbas av en ”shutdown” skulle det med säkerhet spä på det redan utbreda politikerföraktet bland allmänheten. Förtroendet för kongressen är redan på historiska bottennivåer. Många analytiker tror dock att republikanerna sannolikt skulle bli de största förlorarna ifall man inte lyckas nå en kompromiss – vilket också var fallet den senaste gången detta skedde på 1990-talet. 

Men även om man i sista minuten når en politisk lösning så lär debatten kring Obamas sjukförsäkringsplan däremot inte upphöra. Tvärtom är det den mest infekterande frågan i amerikansk politik just nu – och den kommer att fortsätta vara det under nästa års mellanårsval till kongressen.

För republikanerna är motståndet mot Obamacare en nyckelfråga. De Tea Party-politiker som blev invalda i kongressen i mellanårsvalet 2010 blev det med ett mandat att krympa statens utgifter och att stoppa Obamas sjukförsäkringsreform. Sedan 2010 har representanthuset vid 41 olika tillfällen röstat igenom förslag om att strypa finansieringen av Obamacare, dock utan resultat.

Republikanerna har delvis det amerikanska folket bakom sig. Enligt flera opinionsmätningar är majoriteten av de tillfrågade negativt inställda till Obamacare. Bland kritiken mot sjukförsäkringsreformen finns en oro att den skulle leda till ökade kostnader för arbetsgivare när dessa nu i ökande grad tvingas betala för de anställdas sjukvårdsförsäkringar. Det riskerar att ge upphov till nedskärningar och avskedningar, befarar kritikerna.

Implementeringsfasen av Obamacare inleds i oktober, och det  är  för tidigt att förutspå vilka effekter  som den kommer att få.. Även om reformen ännu är kontroversiell så finns ett tydligt motstånd bland allmänheten mot republikanernas försök att utöva ”utpressning” mot Vita huset när det gäller skuldtaksfrågan om inte finansieringen av Obamacare stryps. Den kommande veckan blir avgörande för den politiska utvecklingen i Washington.

Text: Erik Brattberg, analytiker vid UI, baserad i Washington där han följer amerikansk inrikes- och utrikespolitik.Om UI-bloggen

Arkiv