Spelet om världens resurser hårdnar


Av: Ylva Johnson

2013-05-24 |

Efterfrågan på mat, metaller och fossila bränslen spås öka kraftigt de närmaste decennierna. I två färska rapporter varnar brittiska Chatham House och USA:s National Intelligence Council för att oro och geopolitiska spänningar kan följa i spåren om inte handelssystemen reformeras samtidigt som produktionen ökar.

Rapporterna utgår från att det senaste decenniets efterfrågerally bara är början på en längre trend. Fram till 2030 spås efterfrågan på mat och energi öka med 35 procent och på metaller med 250 procent. Många befarar att bristsituationer kommer att uppstå, åtminstone periodvis och att prisnivån på livsnödvändigheter som mat och bränsle blir genomsnittligt högre.

Mest sårbara är låginkomstländer som importerar mycket mat, såsom Bangladesh, Egypten, Djibouti och Sudan. Där riskerar stigande inflation att underblåsa social oro och missnöje med löner och styrande eliter, något som hände under 2011.

Maktpolitiskt kan de högre insatserna leda till ökade spänningar mellan stater. Nationalism, liksom protektionism, spås bli vanligare och en ny våg av statskapitalism tycks redan vara under uppsegling.

I centrum av denna nya politiska ekonomi befinner sig de stora tillväxtekonomierna Kina och Indien. Asiatiska utvecklingsbanken spår att Asien om 40 år till 90 procent kommer att vara beroende av importerad olja. Denna sårbarhet kommer att öka Kinas och Indiens strategiska intressen i Mellanöstern och andra exportregioner såsom Ryssland och Centralasien, Afrika, Sydamerika och Australien. Andra länder vars råvarukonsumtion spås öka kraftigt under de närmaste decennierna är Ryssland, Thailand, Turkiet, Iran och Vietnam.

Att försöka hejda utvecklingen är inget alternativ, anser forskarna. Om risken för mänskligt lidande ska minimeras bör istället handelssystemen, med WTO i spetsen, reformeras så att handeln flyter smidigare. I dag syns inget tecken på en sådan utveckling.

Samtidigt behöver produktionen av råvaror öka, särskilt när det gäller livsmedel. Här finns en potential i Afrikas obrukade jordar.

Vilken betydelse de stora fynden av skiffergas och olja i USA och Kina kan få för den framtida efterfrågan är ännu tidigt att säga. Mycket är osäkert vad gäller möjligheter till utvinning. Men forskarna drar ändå slutsatsen att efterfrågan på fossila bränslen kommer att vara fortsatt stor.

190x225_OmslagIS_nr2_2013Text: Ylva Johnson, redaktör för UI:s prisbelönta tidskrift Internationella Studier. Senaste numret av Internationella Studier har "Spelet om råvororna" som tema. Den finns i butiken på ui.se inom kort.

 

Tips: Är du intresserad av det här ämnet? Missa du inte seminariet den 28 maj här på UI med titeln: Kommer råvarorna att ta slut? Under rubriken Evenemang på ui.se kan du anmäla dig och läsa mer. Seminariet kommer att filmas och därefter publiceras i UI Play.

 


Om UI-bloggen

Arkiv