Många bollar i luften för världens största demokrati


Av: Catharina Klingspor

2013-04-29 |

Med en explosionsartad ekonomisk utveckling under de senaste två decennierna och en snabbt växande militär kapacitet beräknas Indien bli en framtida stormakt i världspolitiken. Men de regionala och inhemska utmaningarna är fortsatt i fokus för landet som med sina 1,2 miljarder invånare brukar kallas världens största demokrati.

Det framkom när UI gästades av landets biträdande utrikesminister Sudhir Vyas för ett seminarium om Indiens utrikepolitik och framtida roll i världen.

Det problematiska närområdet står högt på Indiens utrikespolitiska agenda. Det handlar dels om den olösta konflikten med det instabila Pakistan och förhoppningarna om en fredlig och säker utveckling i grannlandet som i maj går till val. Det handlar också om utvecklingen i Afghanistan efter tillbakadragandet av ISAF-styrkan 2014. Indien är en stor bidragsgivare till landet och har förbundit sig att fortsätta utvecklingssamarbetet över de kommande åren.

I regionen finns även andra källor till oro. Medan de frostiga relationerna med Burma har förbättrats på senare år har spänningar växt med Sri Lanka över Palksundet. Sedan många år har Indien även en olöst gränskonflikt med Kina, men enligt Vyas domineras relationen med jätten i nordost av de ömsesidiga ekonomiska intressena länderna emellan.

Indien blickar även bortom den egna bakgården. Som exempel finns stora ekonomiska intressen i Persiska viken, inte minst på grund av närvaron av den stora indiska diasporan. Utvecklingssamarbetet med Afrika har fördjupats liksom samarbetet med Brasilien och Sydafrika inom den så kallade IBSA (India, Brazil, South Africa)-konstellationen.

Mycket står alltså på menyn från Delhis horisont över de kommande åren. Indien är också en snabbt växande försvarsmakt och beräknas år 2020 ha världens fjärde största försvarsbudget. Mot den bakgrunden har tidningen The Economist påtalat avsaknaden av en ”strategisk kultur” i indisk utrikes- och säkerhetspolitik och att misstron är betydande mellan landets försvarsmakt och civilt ledda ministerier. Sedan självständigheten från Storbritannien 1947 har Indien haft en alliansfri utrikespolitisk doktrin och dessutom spelat en viktig roll i Non-Aligned Movement (Alliansfria rörelsen). Indiens relation med Ryssland och Sovjet har historiskt varit stark, men på senare år har ett närmande skett till USA. Som en blivande militär stormakt har bedömare spekulerat i huruvida Indien kommer att ändra kurs vad gäller alliansfrihet och strategisk kultur.   

Därtill är Indien en aktiv spelare i FN och är sedan starten av FN:s fredsbevarande operationer den största truppbidragaren.  Den indiska ambitionen att bli en permanent medlem i säkerhetsrådet stödjs av samtliga nuvarande permanenta medlemmar och enligt Vyas finns det i dagsläget en stark drivkraft för reformering av säkerhetsrådet som måste tillvaratas för att göra världssamfundet mer representativt och demokratiskt.

För Sveriges och EU:s del är relationen med Indien av växande betydelse. Sedan 2007 förhandlar EU om ett frihandelsavtal med Indien men än kvarstår olösta problem inom en rad områden; Vyas nämnde den indiska bilindustrin som en del EU-länder ser på med oro inför ett eventuellt avtal.

Parallellt med de utrikespolitiska ambitionerna – både regionalt och globalt – kräver betydande inhemska utmaningar resurser och politisk prioritet. Vyas nämnde energi- och livsmedelsförsörjning, tillgång till vatten, motverkan av klimatförändringar och den ekonomiska utvecklingen som behöver komma fler till gagn – inte minst människor på landsbygden. Fortfarande lever en tredjedel av Indiens befolkning, eller 396 miljoner människor, under fattigdomsgränsen. Därtill måste också läggas kvinnors situation. Enligt en undersökning genomförd av TrustLaw/Thomson Reuters är Indien det sämsta landet bland G20-länderna att leva i för kvinnor, alltså sämre än till exempel Saudiarabien.

Nästa år går Indien till parlamentsval. Oavsett valets utgång är inga större utrikespolitiska förändringar att vänta. Vyas poängterade att det råder konsensus mellan de största partierna om landets utrikespolitik som till stor del influeras av inhemska förhållanden. Ett sådant är den snabba befolkningsökningen som gör att fler jobb måste skapas över de kommande åren, att infrastrukturen måste förbättras och att tillväxten måste bli mer inkluderande.

En rimlig förmodan är därför att ekonomiska faktorer och handel i stor utsträckning kommer att influera den utrikepolitiska inriktningen, som även fortsättningsvis kan förväntas vara av mer pragmatisk än ideologisk karaktär. Krävande utmaningar på hemmaplan måste alltså samsas med en alltmer ambitiös utrikespolitisk agenda när Indien tar steget fram som stormakt.

Text: Catharina Klingspor, stipendiat på UI. Vill du också bli stipendiat? Ansök senast den 5 maj 2013 till höstens stipendiatprogram.

 

Tips: Vill du se hela seminariet? Nu finns det i UI Play: India's Global Role and Foreign Policy Priorities.Om UI-bloggen

Arkiv