FN fördömer våldet i Syrien


Av: Lena Fransson

2013-04-25 |

Efter två års stridigheter, 70 000 döda, över en miljon flyktingar, drygt 3 miljoner internförflyttade och grova rättighetskränkningar krävde ett enat säkerhetsråd den 18 april ett slut på våldet i Syrien. Det icke-bindande uttalandet från säkerhetsrådet kom efter att FN:s humanitära organ vädjat till omvärlden att visa en politisk vilja att sätta stopp för en pågående humanitär katastrof i den högst instabila regionen.

Den 15 april gjorde cheferna för fem FN-organ (WFP, UNHCR, UNICEF, WHO och kontoret för koordination av humanitära frågor Ocha) ett gemensamt uttalande i New York Times där de vände sig till omvärlden och alla parter som är inblandade i den syriska konflikten och slog fast att nog får vara nog. De hävdade att vidden av det mänskliga lidandet hittills inte tagits på allvar och att situationen är akut.

Tre dagar senare framträdde Valerie Amos (FN:s chef för humanitära frågor) och António Guterres (chef för UNHCR) i säkerhetsrådet. Amos kritiserade säkerhetsrådets oförmåga att enas kring ett stöd för en politisk lösning på konflikten. Fokus sattes på den växande humanitära katastrofen och säkerhetsrådet pressades att agera för att få slut på det dödläge som dominerat forumet vad gäller Syrien.

Exakt hur en politisk lösning skulle se ut gick FN:s humanitära chefer inte närmare in på. Det kunde de inte göra utan att riskera de humanitära principerna om oberoende, opartiskhet och neutralitet. Dock är det nog så anmärkningsvärt att dessa organ överhuvudtaget uttalade sig om de realpolitiska aspekterna av konflikten, och att de gjorde så gemensamt.

De fem FN-chefernas vädjan andades desperation. Det visade på att humanitära aktörer inte ens i nuläget klarar av att täcka flyktingars och internförflyttades mest grundläggande behov såsom tak över huvudet, mat, vatten, tillgång till sjukvård och skolgång för barnen.

När det gäller humanitära frågor är den syriska krisen oerhört komplex. Den omfattar internförflyttade, flyktingar i både stadsmiljö och läger samt en ytterst begränsad åtkomst för humanitära organisationer inne i Syrien. Det finns dessutom farhågor om att gränserna kommer att stängas om flyktingströmmarna fortsätter då mottagarländernas redan knappa resurser dräneras.

Trots att ökade resurser utan tvekan behövs för att mildra de oerhörda humanitära konsekvenserna av konflikten var det ovanligt nog inte detta FN cheferna vädjade om. Deras mål var att pressa omvärlden och säkerhetsrådet så pass att de äntligen lyckats enas kring en fråga gällande krisen i Syrien.

Utfallet blev ett icke-bindande uttalande. Det är bättre än ingenting men ingen är optimistisk nog att tro att det kommer att vara nog.

Text: Lena Fransson, stipendiat. Vill du också bli stipendiat på UI? Ansök senast 5 maj 2013.

 


Om UI-bloggen

Arkiv