Dialog – en nyckel till förändring


Av: Martina Johannesson

2013-02-22 |

Människorättsaktivisten och affärsmannen John Kamm har inte stora förhoppningar om politiska reformer i Kina med Xi Jinping som landets nye president. Betydligt mer optimistisk är han när det gäller möjligheterna att kunna övertyga kinesiska beslutsfattare om vikten av att respektera mänskliga rättigheter.

Att amerikanen John Kamm inte hör till dem som förespråkar diplomatisk isolering och sanktioner framgår redan av namnet på hans organisation, Dui Hua – dialog på kinesiska. Under sitt föredrag på UI den 20 februari framhöll han hur viktigt det är att ha en respektfull inställning i kontakterna med Kina:
– Man kommer ingen vart om man blir sedd som en fiende.

Efter några år som chef för USA:s handelskammare i Hongkong fick han upp ögonen för möjligheterna att förmå den kinesiska regimen att visa större respekt för mänskliga rättigheter. Den kinesiska regimen släppte 1990 efter hans påtryckningar en aktivist som deltagit i demonstrationerna på Himmelska fridens torg året innan. Då hade John Kamm varit en av de få som i en utfrågning i amerikanska kongressen förordat att handelsrelationerna med Kina skulle upprätthållas, vilket också blev fallet trots att många kongressledamöter krävde att de skulle frysas efter massakern.

John Kamm startade vid slutet av 1990-talet den San Franciscobaserade Dui Hua Foundation som verkar för att förbättra förhållandena för politiska och religiösa oliktänkande och andra utsatta grupper som kvinnor och ungdomar i kinesiska fängelser. Under årens lopp har hundratals människor fått hjälp.


Xi Jinping- en hård ledare
190x174-John-KammJohn Kamm framhöll under UI-föredraget särskilt två skäl till att just Xi Jinping valts till det kinesiska kommunistpartiets nye generalsekreterare och den som Nationella folkkongressen formellt utser till ny president i mars. Det ena var att Xi Jinping som partisekreterare i provinsen Zhejiang 2002–2007 lyckats bevara den sociala stabiliteten – det mål som kanske prioriteras högst i kommunistpartiets ledning och hålla nere oroligheter och massprotester. Det andra var hans goda förhållande till militären, Folkets befrielsearmé.

Xi Jinping har rykte om sig att vara en hård ledare. Under hans tid som provinsboss hade Zhejiang fler inspärrade medlemmar från det förbjudna Demokratiska partiet än någon annan kinesisk provins.

–  Men Xi Jinping kan också vara pragmatisk och flexibel, påpekade Kamm och nämnde att det var under dennes tid i Zhejiang som Demokratiska partiets näst högste ledare släpptes.

Medan den avgående presidenten och högste ledaren Hu Jintao av många bedömare klassats som en medioker ledare som lämnat få avtryck, hade Kamm en helt annan uppfattning.

– Han borde få Nobels fredspris för de enorma framgångarna för mänskliga rättigheter under hans tid vid makten. Antalet avrättningar har gått ned från 12 000 när Hu Jintao tillträdde år 2002 till 3 000 förra året medan även antalet inspärrade i omskolningsläger minskat från 250 000 år 2002 till 60 000 år 2012.

Sjunkande opinionssiffror
Kamm pekade på ett tydligt samband, vilket han också framhållit för kinesiska regimföreträdare, mellan Kinas agerande för mänskliga rättigheter och dess ställning i internationella opinionsundersökningar. När regimen släppt politiska fångar har det resulterat i bättre opinionssiffror i mätningar i bl a Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA. Detta är också något som Kamm envist pekat på i kontakterna med kineserna.

På senare år har synen på Kina bland de tillfrågade i Europa och USA blivit mer negativ, samtidigt som kinesers inställning till andra länder hårdnat. Och färre politiska fångar har släppts i Kina, enligt Kamm.

Det märks också en del andra förändringar. Kina har färre dialoger om mänskliga rättigheter med andra länder, något som regelbundet förekommit mellan Kina och många västländer under de senaste två decennierna. Förr handlade dessa dessutom mest om Kinas efterlevnad av mänskliga rättigheter.

– Men nu vill Kina ha lika mycket tid för partnerlandets rättighetssituation, sade John Kamm.

Xi Jinpings omtalade uttalande för några år sedan om att de som kritiserar Kina är ”utlänningar med fyllda magar som inte har något bättre att göra” klargör mycket av den blivande presidentens egen inställning.

Lösningen är dock inte att lägga locket på. Och få har så goda möjligheter att påverka som utländska affärsmän, menade Kamm mot bakgrund av sina egna erfarenheter i Kina.

 

Text: Martina Johannesson, redaktör vid Utrikespoltiska institutet.

 

Tips: Titta på hela seminariet i UI Play. Här kan du också ladda ner John Kamms powerpoint-presentation. Obs! Endast för privat bruk.Om UI-bloggen

Arkiv