”State of the Union” med en självsäker Obama


Av: Erik Brattberg

2013-02-13 |

Det var en självsäker Barack Obama som på tisdagskvällen levererade sitt femte ”State of the Union” tal inför den amerikanska kongressen, det första sedan han blev omvald i november. 

Till skillnad från i sitt installationstal i januari – där Obama stakade ut en bred liberal agenda kring bland annat klimatfrågor, homosexuellas rättigheter och jämställdhetsfrågor – så fokuserade han i kvällens tal främst på ekonomin. Detta var delvis till följd av att kritik riktats inte bara från den republikanska sidan utan även från moderata demokrater mot att inte mer gjordes för att ta itu med budgetunderskottet i USA.

I årets upplaga av ”State of the Union”, som vanligt ett välregisserat politiskt spel för gallerierna, var Obama tydlig med att en ytterligare minskning av de amerikanska statsutgifterna är nödvändig. Men han framhöll att detta inte kan tillåtas utan att vissa skatter samtidigt höjs – något som republikanerna hittills har motsatt sig. 

Mycket står på spel här. Om inte demokraterna och republikanerna lyckas komma överens kring budgetunderskottet så kommer automatiska nedskärningar av statsutgifterna (så kallad ”sequestration”) att dra igång i mars – något som ingendera av partierna önskar. Obama utlovade att hantera frågan ”balanserat” men gav inga nya detaljer om hur detta ska kunna ske i tid.

Vid sidan om frågan om budgetnedskärningar och skatteökningar presenterade Obama en rad initiativ  för att öka den ekonomiska tillväxten. Exempelvis nämnde han ökade investeringar i infrastruktur och utbildning samt nya satsningar på forskning och innovation samt entreprenörskap. En annan nyhet var planerna på ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA, något som erhöll stora applåder av kongressledamöterna på plats. 

Kvällens mest känslofyllda stund var annars när Obama, inför anhöriga till offer från den senaste tidens uppmärksammade vapenmassaker i USA, uppmanade kongressen att anta strängare vapenlagar. Mycket talar redan för att den här frågan, tillsammans med en immigrationsreform, kommer att bli bland de viktigaste under Obamas andra mandatperiod.

Utrikespolitiken var i bakgrunden under talet. Det viktigaste utrikespolitiska budskapet var att USA tänker dra tillbaka 34 000 (av nuvarande cirka 66 000) soldater från Afghanistan under nästa år. 

Utan att direkt nämna det försvarade Obama användandet av så kallade ”drönare” i kriget mot terrorismen, men han lovade dock att starka kongressens insyn i denna kontroversiella fråga. Att krisen i Syrien inte alls nämndes i talet kan tolkas som att Obamas utrikespolitiska huvudbudskap är att USA under de närmaste fyra åren kommer att spela en mer försiktig och tillbakadragen roll i världen.

Sammanfattningsvis visar gårdagens ”State of the Union”-tal att Obama och demokraterna just nu har medvind. Republikanerna har tvingats in i en defensiv position vilket inte förbättras av att man inom partiet är oense kring en rad olika frågor. Det är således mycket troligt att vi kommer att få se en mer aggressiv och drivande Obama under de kommande fyra åren. 

Text: Erik Brattberg är Visiting Fellow vid Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) vid Johns Hopkins University i Washington DC samt kopplad till UI:s Europaforskningsprogram.


Om UI-bloggen

Arkiv