1938-2013: 75 år med fokus på forskning och information


Av: Anna Jardfelt

2013-12-19 |

När Utrikespolitiska institutet (UI) etablerades i Stockholm 1938 väckte verksamheten uppmärksamhet. I pressklipp från tiden efter kriget pekar bland annat Svenska Dagbladet på att UI på ett berömvärt sätt fyller sin uppgift att ge bakgrund till det världspolitiska skeendet, ”vars stora linjer allmänheten oftast har svårt att följa enbart genom dagspressens myller av telegram”. 

I det myller av information som finns idag 75 år senare fyller UI fortsatt en liknande roll. Tanken, efter första världskriget, var att Sverige – på ett liknande sätt som Royal Institute of Internaitonal Affairs i London och Council of Foreign Relations i New York - behövde en institution som kunde lyfta diskussionerna rörande de internationella frågorna och hävda Sveriges plats i det internationella tankeutbytet.

 

Efter att finansieringen kunnat säkerställas från amerikanskt håll (Rockefellerstiftelsen) upprättades Utrikespolitiska institutet 1938 med det dubbla uppdraget att på ett opolitiskt och sakligt sätt höja den utrikespolitiska bildningen och samtidigt främja vetenskaplig forskning i internationella frågor.

 

Efter att ha börjat i liten skala utvidgades verksamheten snabbt under krigsåren, i takt med att allmänhetens intresse för internationella frågor ökade. Detta ökade intresse ledde också till inhemskt finansiellt stöd, både från statligt håll, men också från organisationer som LO, SAF och Kooperativa förbudet.

 

Under kriget, med stödet från Rockefeller, stod forskningen tydligt i fokus. Ett resultat var publikationen från 1945 ”Fred – och säkerhet efter andra världskriget – ett svenskt diskussionsinlägg”; ett svenskt bidrag till den internationella debatten om världens organisering efter kriget. Efter kriget, i takt med stigande statsanslag, ökade UI:s fokus på informations- och upplysningsverksamheten.

 

190x174-UI-75-arTrots att tiderna och världen har förändrats, att verksamheten har utvecklats och expanderat, så står UI idag fortsatt tryggt på sina två ben; med fokus på opolitisk och saklig information och forskning. Hur lika frågeställningarna idag är de som var aktuella 1938 illustreras väl av detta utdrag ur verksamhetsberättelsen om UI:s första 25 år.

 

God läsning, och grattis på födelsedagen!

 

Text: Anna Jardfelt, direktör Utrikespolitiska institutet.

Tips: För att uppmärksamma UI:s 75 års jubileum anordnades en stor internationell forskningskonferens i slutet av augusti. Temat var globala maktskiften. Konferensen dokumenterades flitigt och allt samlades på ui.se.

 


Om UI-bloggen

Arkiv